Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: January 2019
Generated 01-Feb-2019 03:02 EET

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2019
Total Hits 108720
Total Files 75032
Total Pages 77794
Total Visits 8783
Total KBytes 733328
Total Unique Sites 2444
Total Unique URLs 237
Total Unique User Agents 349
. Avg Max
Hits per Hour 215 11330
Hits per Day 5177 17192
Files per Day 3572 14592
Pages per Day 3704 15002
Visits per Day 418 778
KBytes per Day 34920 147897
Hits by Response Code
Code 200 - OK 75032
Code 301 - Moved Permanently 48
Code 302 - Found 856
Code 304 - Not Modified 118
Code 400 - Bad Request 90
Code 403 - Forbidden 42
Code 404 - Not Found 32464
Code 408 - Request Timeout 70

Daily usage for January 2019

Daily Statistics for January 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
11 2688 2.47% 1942 2.59% 1806 2.32% 102 1.16% 63 2.58% 18277 2.49%
12 7380 6.79% 6438 8.58% 6608 8.49% 170 1.94% 89 3.64% 65118 8.88%
13 2346 2.16% 2242 2.99% 2026 2.60% 185 2.11% 102 4.17% 22318 3.04%
14 3532 3.25% 1500 2.00% 1628 2.09% 218 2.48% 84 3.44% 15642 2.13%
15 1466 1.35% 1426 1.90% 1172 1.51% 227 2.58% 100 4.09% 14172 1.93%
16 2092 1.92% 1972 2.63% 1520 1.95% 215 2.45% 105 4.30% 18285 2.49%
17 3646 3.35% 1514 2.02% 1580 2.03% 200 2.28% 107 4.38% 13713 1.87%
18 2216 2.04% 1398 1.86% 1254 1.61% 224 2.55% 103 4.21% 12884 1.76%
19 11422 10.51% 9076 12.10% 9196 11.82% 265 3.02% 151 6.18% 92289 12.58%
20 17192 15.81% 14592 19.45% 15002 19.28% 596 6.79% 339 13.87% 147897 20.17%
21 5402 4.97% 3830 5.10% 2758 3.55% 604 6.88% 342 13.99% 30203 4.12%
22 4436 4.08% 3688 4.92% 3564 4.58% 702 7.99% 362 14.81% 36969 5.04%
23 3226 2.97% 2514 3.35% 2302 2.96% 689 7.84% 356 14.57% 23341 3.18%
24 15388 14.15% 4230 5.64% 10784 13.86% 693 7.89% 375 15.34% 35157 4.79%
25 6414 5.90% 3118 4.16% 3470 4.46% 651 7.41% 357 14.61% 32200 4.39%
26 3940 3.62% 2552 3.40% 2256 2.90% 612 6.97% 330 13.50% 23873 3.26%
27 3698 3.40% 2988 3.98% 2742 3.52% 778 8.86% 513 20.99% 31831 4.34%
28 2900 2.67% 2172 2.89% 1574 2.02% 498 5.67% 324 13.26% 16213 2.21%
29 4592 4.22% 3858 5.14% 3476 4.47% 679 7.73% 590 24.14% 44423 6.06%
30 1834 1.69% 1120 1.49% 822 1.06% 210 2.39% 176 7.20% 8639 1.18%
31 2910 2.68% 2862 3.81% 2254 2.90% 303 3.45% 180 7.36% 29885 4.08%

Hourly usage for January 2019

Hourly Statistics for January 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 256 5376 4.94% 164 3444 4.59% 184 3872 4.98% 1792 37629 5.13%
1 169 3552 3.27% 102 2144 2.86% 112 2358 3.03% 1113 23370 3.19%
2 185 3902 3.59% 146 3084 4.11% 155 3258 4.19% 1747 36693 5.00%
3 104 2184 2.01% 99 2082 2.77% 98 2058 2.65% 1043 21908 2.99%
4 114 2408 2.21% 107 2260 3.01% 110 2310 2.97% 1147 24087 3.28%
5 103 2178 2.00% 100 2110 2.81% 94 1986 2.55% 1002 21040 2.87%
6 142 2982 2.74% 102 2142 2.85% 98 2074 2.67% 977 20524 2.80%
7 257 5406 4.97% 158 3328 4.44% 166 3498 4.50% 1513 31763 4.33%
8 222 4662 4.29% 151 3188 4.25% 149 3134 4.03% 1601 33626 4.59%
9 239 5020 4.62% 131 2770 3.69% 86 1820 2.34% 960 20156 2.75%
10 106 2238 2.06% 90 1910 2.55% 77 1636 2.10% 907 19057 2.60%
11 857 18006 16.56% 354 7444 9.92% 663 13934 17.91% 3018 63374 8.64%
12 164 3458 3.18% 127 2674 3.56% 116 2438 3.13% 1209 25379 3.46%
13 84 1772 1.63% 81 1710 2.28% 59 1256 1.61% 712 14951 2.04%
14 125 2642 2.43% 122 2580 3.44% 91 1914 2.46% 1057 22191 3.03%
15 239 5020 4.62% 202 4252 5.67% 188 3968 5.10% 1865 39162 5.34%
16 299 6286 5.78% 260 5464 7.28% 236 4970 6.39% 2498 52459 7.15%
17 177 3720 3.42% 155 3266 4.35% 125 2642 3.40% 1482 31131 4.25%
18 250 5258 4.84% 136 2866 3.82% 133 2812 3.61% 1268 26634 3.63%
19 252 5302 4.88% 148 3118 4.16% 147 3102 3.99% 1519 31900 4.35%
20 159 3342 3.07% 119 2516 3.35% 105 2220 2.85% 1166 24484 3.34%
21 137 2886 2.65% 127 2668 3.56% 111 2344 3.01% 1237 25967 3.54%
22 261 5498 5.06% 164 3458 4.61% 170 3578 4.60% 1811 38038 5.19%
23 267 5622 5.17% 216 4554 6.07% 219 4612 5.93% 2276 47806 6.52%

Top 100 of 237 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 38652 35.55% 391181 53.34% /get.asp
2 7554 6.95% 90485 12.34% /
3 5388 4.96% 8622 1.18% Images
4 3366 3.10% 56304 7.68% /thirsty/getcock.asp
5 2576 2.37% 18367 2.50% /thirsty/getarticle.asp
6 1566 1.44% 12109 1.65% /getnation.asp
7 1470 1.35% 25327 3.45% /forum.asp
8 1298 1.19% 436 0.06% /robots.txt
9 972 0.89% 12045 1.64% /getarticle.asp
10 834 0.77% 1159 0.16% Stylesheets
11 676 0.62% 4923 0.67% /getbyform.asp
12 586 0.54% 805 0.11% HungryBookmarking
13 522 0.48% 8048 1.10% /gettip.asp
14 498 0.46% 684 0.09% /favicon.ico
15 366 0.34% 2720 0.37% /getafro.asp
16 270 0.25% 1984 0.27% /quick.asp
17 266 0.24% 1950 0.27% /nhsteia.asp
18 228 0.21% 1639 0.22% /vegetarian.asp
19 226 0.21% 4789 0.65% /thirsty/drinks/liquer.asp
20 156 0.14% 528 0.07% /server_error.asp
21 156 0.14% 1685 0.23% /thirsty/wine/
22 134 0.12% 2363 0.32% /thirsty/
23 132 0.12% 1427 0.19% /bahar/
24 124 0.11% 384 0.05% http://virt2-exares.arx.gr:80//cgi/fastsearch
25 118 0.11% 744 0.10% /strange.asp
26 112 0.10% 1206 0.16% /bahar/menta.asp
27 104 0.10% 662 0.09% /thirsty/beer/
28 88 0.08% 121 0.02% /thirsty/favicon.ico
29 86 0.08% 215 0.03% /contact.asp
30 84 0.08% 1061 0.14% /faghta.asp
31 84 0.08% 1267 0.17% /thirsty/beer/paragwgh.asp
32 84 0.08% 1648 0.22% /thirsty/cocktail.asp
33 84 0.08% 2198 0.30% /thirsty/forum.asp
34 84 0.08% 256 0.03% http://virt2-exares.arx.gr:80//getbyform.asp
35 82 0.08% 628 0.09% /editorial.asp
36 82 0.08% 840 0.11% /thirsty/editorial.asp
37 78 0.07% 237 0.03% http://virt2-exares.arx.gr:80//getnation.asp
38 74 0.07% 466 0.06% /achtung.asp
39 74 0.07% 1484 0.20% /thirsty/drinks/brandy.asp
40 74 0.07% 367 0.05% /tips.asp
41 70 0.06% 641 0.09% /glyka.asp
42 70 0.06% 594 0.08% /salates.asp
43 70 0.06% 643 0.09% /thirsty/contact.asp
44 68 0.06% 685 0.09% /afrodite.asp
45 68 0.06% 836 0.11% /bahar/piperi.asp
46 68 0.06% 188 0.03% /submit.asp
47 66 0.06% 633 0.09% /bahar/sinapi.asp
48 64 0.06% 571 0.08% /salsa.asp
49 64 0.06% 1519 0.21% /thirsty/drinks/whisky.asp
50 64 0.06% 883 0.12% CGI Scripts
51 62 0.06% 526 0.07% /bahar/kanela.asp
52 62 0.06% 547 0.07% /bahar/skordo.asp
53 60 0.06% 882 0.12% /cgi/fastsearch
54 58 0.05% 542 0.07% /bahar/krokos.asp
55 58 0.05% 506 0.07% /bahar/nutmeg.asp
56 56 0.05% 489 0.07% /bahar/artemisia.asp
57 56 0.05% 481 0.07% /bahar/koriandros.asp
58 56 0.05% 538 0.07% /bahar/kremydi.asp
59 56 0.05% 478 0.07% /bahar/mantzurana.asp
60 56 0.05% 1102 0.15% /thirsty/drinks/gin.asp
61 56 0.05% 1182 0.16% /thirsty/drinks/vermout.asp
62 54 0.05% 526 0.07% /bahar/vasilikos.asp
63 54 0.05% 1114 0.15% /thirsty/bartools.asp
64 54 0.05% 1035 0.14% /thirsty/drinks/rum.asp
65 52 0.05% 435 0.06% /bahar/anithos.asp
66 52 0.05% 402 0.05% /bahar/illicium.asp
67 48 0.04% 410 0.06% /bahar/kardamo.asp
68 48 0.04% 843 0.11% /thirsty/drinks/angostura.asp
69 46 0.04% 413 0.06% /bahar/marathos.asp
70 46 0.04% 885 0.12% /thirsty/drinks/aperitif.asp
71 46 0.04% 688 0.09% /thirsty/wine/history2.asp
72 44 0.04% 370 0.05% /bahar/ginger.asp
73 44 0.04% 356 0.05% /bahar/melissohorto.asp
74 44 0.04% 753 0.10% /thirsty/drinks/bitter.asp
75 42 0.04% 376 0.05% /bahar/dafnh.asp
76 42 0.04% 363 0.05% /bahar/papaver.asp
77 42 0.04% 342 0.05% /bahar/paprika.asp
78 42 0.04% 360 0.05% /bahar/riganh.asp
79 42 0.04% 323 0.04% /bahar/selino.asp
80 42 0.04% 571 0.08% /thirsty/beer/history.asp
81 42 0.04% 766 0.10% /thirsty/drinks/distill.asp
82 40 0.04% 345 0.05% /bahar/maintanos.asp
83 40 0.04% 124 0.02% /submitarticle.asp
84 40 0.04% 764 0.10% /thirsty/drinks/cognac.asp
85 38 0.03% 336 0.05% /bahar/thymari.asp
86 38 0.03% 119 0.02% /submittip.asp
87 38 0.03% 830 0.11% /thirsty/drinks/champagne.asp
88 38 0.03% 164 0.02% /thirsty/submit.asp
89 38 0.03% 672 0.09% /thirsty/wine/history1.asp
90 36 0.03% 258 0.04% /bahar/garam.asp
91 36 0.03% 310 0.04% /bahar/garyfalo.asp
92 36 0.03% 272 0.04% /bahar/kapari.asp
93 36 0.03% 283 0.04% /bahar/kari.asp
94 36 0.03% 269 0.04% /bahar/karo.asp
95 36 0.03% 626 0.09% /thirsty/drinks/ouzo.asp
96 36 0.03% 648 0.09% /thirsty/drinks/tequila.asp
97 36 0.03% 710 0.10% /thirsty/drinks/vodka.asp
98 36 0.03% 772 0.11% /thirsty/wine/makewine.asp
99 34 0.03% 314 0.04% /bahar/dendrolivano.asp
100 34 0.03% 280 0.04% /bahar/kurkuma.asp
View All URLs

Top 100 of 237 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 38652 35.55% 391181 53.34% /get.asp
2 7554 6.95% 90485 12.34% /
3 3366 3.10% 56304 7.68% /thirsty/getcock.asp
4 1470 1.35% 25327 3.45% /forum.asp
5 2576 2.37% 18367 2.50% /thirsty/getarticle.asp
6 1566 1.44% 12109 1.65% /getnation.asp
7 972 0.89% 12045 1.64% /getarticle.asp
8 5388 4.96% 8622 1.18% Images
9 522 0.48% 8048 1.10% /gettip.asp
10 676 0.62% 4923 0.67% /getbyform.asp
11 226 0.21% 4789 0.65% /thirsty/drinks/liquer.asp
12 366 0.34% 2720 0.37% /getafro.asp
13 134 0.12% 2363 0.32% /thirsty/
14 84 0.08% 2198 0.30% /thirsty/forum.asp
15 270 0.25% 1984 0.27% /quick.asp
16 266 0.24% 1950 0.27% /nhsteia.asp
17 156 0.14% 1685 0.23% /thirsty/wine/
18 84 0.08% 1648 0.22% /thirsty/cocktail.asp
19 228 0.21% 1639 0.22% /vegetarian.asp
20 64 0.06% 1519 0.21% /thirsty/drinks/whisky.asp
21 74 0.07% 1484 0.20% /thirsty/drinks/brandy.asp
22 132 0.12% 1427 0.19% /bahar/
23 84 0.08% 1267 0.17% /thirsty/beer/paragwgh.asp
24 112 0.10% 1206 0.16% /bahar/menta.asp
25 56 0.05% 1182 0.16% /thirsty/drinks/vermout.asp
26 834 0.77% 1159 0.16% Stylesheets
27 32 0.03% 1137 0.15% /thirsty/beer/lexicon.asp
28 54 0.05% 1114 0.15% /thirsty/bartools.asp
29 56 0.05% 1102 0.15% /thirsty/drinks/gin.asp
30 84 0.08% 1061 0.14% /faghta.asp
31 54 0.05% 1035 0.14% /thirsty/drinks/rum.asp
32 46 0.04% 885 0.12% /thirsty/drinks/aperitif.asp
33 64 0.06% 883 0.12% CGI Scripts
34 60 0.06% 882 0.12% /cgi/fastsearch
35 48 0.04% 843 0.11% /thirsty/drinks/angostura.asp
36 82 0.08% 840 0.11% /thirsty/editorial.asp
37 68 0.06% 836 0.11% /bahar/piperi.asp
38 38 0.03% 830 0.11% /thirsty/drinks/champagne.asp
39 586 0.54% 805 0.11% HungryBookmarking
40 36 0.03% 772 0.11% /thirsty/wine/makewine.asp
41 42 0.04% 766 0.10% /thirsty/drinks/distill.asp
42 40 0.04% 764 0.10% /thirsty/drinks/cognac.asp
43 44 0.04% 753 0.10% /thirsty/drinks/bitter.asp
44 118 0.11% 744 0.10% /strange.asp
45 36 0.03% 710 0.10% /thirsty/drinks/vodka.asp
46 46 0.04% 688 0.09% /thirsty/wine/history2.asp
47 68 0.06% 685 0.09% /afrodite.asp
48 498 0.46% 684 0.09% /favicon.ico
49 38 0.03% 672 0.09% /thirsty/wine/history1.asp
50 104 0.10% 662 0.09% /thirsty/beer/
51 36 0.03% 648 0.09% /thirsty/drinks/tequila.asp
52 70 0.06% 643 0.09% /thirsty/contact.asp
53 70 0.06% 641 0.09% /glyka.asp
54 66 0.06% 633 0.09% /bahar/sinapi.asp
55 82 0.08% 628 0.09% /editorial.asp
56 36 0.03% 626 0.09% /thirsty/drinks/ouzo.asp
57 32 0.03% 626 0.09% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
58 28 0.03% 595 0.08% /thirsty/glasses.asp
59 70 0.06% 594 0.08% /salates.asp
60 34 0.03% 589 0.08% /thirsty/drinks/porto.asp
61 34 0.03% 575 0.08% /thirsty/drinks/sherry.asp
62 64 0.06% 571 0.08% /salsa.asp
63 42 0.04% 571 0.08% /thirsty/beer/history.asp
64 34 0.03% 569 0.08% /thirsty/drinks/tabasco.asp
65 62 0.06% 547 0.07% /bahar/skordo.asp
66 58 0.05% 542 0.07% /bahar/krokos.asp
67 56 0.05% 538 0.07% /bahar/kremydi.asp
68 32 0.03% 529 0.07% /thirsty/wine/death.asp
69 156 0.14% 528 0.07% /server_error.asp
70 54 0.05% 526 0.07% /bahar/vasilikos.asp
71 62 0.06% 526 0.07% /bahar/kanela.asp
72 58 0.05% 506 0.07% /bahar/nutmeg.asp
73 30 0.03% 502 0.07% /thirsty/drinks/madera.asp
74 56 0.05% 489 0.07% /bahar/artemisia.asp
75 56 0.05% 481 0.07% /bahar/koriandros.asp
76 30 0.03% 481 0.07% /thirsty/drinks/fruits.asp
77 56 0.05% 478 0.07% /bahar/mantzurana.asp
78 28 0.03% 468 0.06% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
79 74 0.07% 466 0.06% /achtung.asp
80 1298 1.19% 436 0.06% /robots.txt
81 52 0.05% 435 0.06% /bahar/anithos.asp
82 24 0.02% 417 0.06% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
83 46 0.04% 413 0.06% /bahar/marathos.asp
84 48 0.04% 410 0.06% /bahar/kardamo.asp
85 52 0.05% 402 0.05% /bahar/illicium.asp
86 124 0.11% 384 0.05% http://virt2-exares.arx.gr:80//cgi/fastsearch
87 42 0.04% 376 0.05% /bahar/dafnh.asp
88 44 0.04% 370 0.05% /bahar/ginger.asp
89 74 0.07% 367 0.05% /tips.asp
90 42 0.04% 363 0.05% /bahar/papaver.asp
91 42 0.04% 360 0.05% /bahar/riganh.asp
92 44 0.04% 356 0.05% /bahar/melissohorto.asp
93 22 0.02% 352 0.05% /thirsty/crustas.asp
94 40 0.04% 345 0.05% /bahar/maintanos.asp
95 42 0.04% 342 0.05% /bahar/paprika.asp
96 20 0.02% 340 0.05% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
97 26 0.02% 339 0.05% /thirsty/wine/pinein.asp
98 38 0.03% 336 0.05% /bahar/thymari.asp
99 42 0.04% 323 0.04% /bahar/selino.asp
100 34 0.03% 314 0.04% /bahar/dendrolivano.asp

Top 10 of 130 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 38652 35.55% 4829 55.50% /get.asp
2 7554 6.95% 1863 21.41% /
3 3366 3.10% 374 4.30% /thirsty/getcock.asp
4 2576 2.37% 331 3.80% /thirsty/getarticle.asp
5 1566 1.44% 203 2.33% /getnation.asp
6 522 0.48% 103 1.18% /gettip.asp
7 676 0.62% 71 0.82% /getbyform.asp
8 1470 1.35% 68 0.78% /forum.asp
9 366 0.34% 46 0.53% /getafro.asp
10 132 0.12% 40 0.46% /bahar/

Top 10 of 129 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 38652 35.55% 4838 55.79% /get.asp
2 7554 6.95% 1676 19.33% /
3 3366 3.10% 391 4.51% /thirsty/getcock.asp
4 2576 2.37% 345 3.98% /thirsty/getarticle.asp
5 1566 1.44% 192 2.21% /getnation.asp
6 1470 1.35% 187 2.16% /forum.asp
7 522 0.48% 98 1.13% /gettip.asp
8 676 0.62% 94 1.08% /getbyform.asp
9 366 0.34% 49 0.57% /getafro.asp
10 270 0.25% 35 0.40% /quick.asp

Top 30 of 2444 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 11166 10.27% 1644 2.19% 10348 1.41% 1 0.01% bcable.niw.cablenet-as.net
2 6356 5.85% 6064 8.08% 62050 8.46% 9 0.10% ninja-crawler30.webmeup.com
3 6346 5.84% 6064 8.08% 62011 8.46% 9 0.10% ninja-crawler93.webmeup.com
4 6338 5.83% 6062 8.08% 61996 8.45% 9 0.10% ninja-crawler49.webmeup.com
5 2682 2.47% 2644 3.52% 12432 1.70% 101 1.15% otenet
6 2100 1.93% 2046 2.73% 20460 2.79% 85 0.97% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
7 1536 1.41% 1500 2.00% 18350 2.50% 152 1.73% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
8 1476 1.36% 1436 1.91% 16884 2.30% 117 1.33% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
9 1404 1.29% 1404 1.87% 12939 1.76% 99 1.13% vm285692.had.su
10 1264 1.16% 1248 1.66% 13533 1.85% 110 1.25% crawl-66-249-64-113.googlebot.com
11 1134 1.04% 1134 1.51% 4664 0.64% 1 0.01% ip189.ip-66-70-157.net
12 1086 1.00% 1074 1.43% 13353 1.82% 137 1.56% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
13 1038 0.95% 1026 1.37% 11145 1.52% 132 1.50% crawl-66-249-64-115.googlebot.com
14 976 0.90% 970 1.29% 4149 0.57% 41 0.47% forthnet
15 950 0.87% 946 1.26% 11845 1.62% 146 1.66% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
16 926 0.85% 912 1.22% 10264 1.40% 16 0.18% crawl-66-249-65-119.googlebot.com
17 890 0.82% 874 1.16% 9262 1.26% 140 1.59% crawl-66-249-64-117.googlebot.com
18 876 0.81% 852 1.14% 8224 1.12% 90 1.02% crawl-66-249-66-28.googlebot.com
19 872 0.80% 862 1.15% 10042 1.37% 1 0.01% 4dafb837.ftth.telfortglasvezel.nl
20 870 0.80% 862 1.15% 4094 0.56% 37 0.42% hol
21 868 0.80% 860 1.15% 10111 1.38% 1 0.01% 109.102.111.86.apnic.net
22 686 0.63% 676 0.90% 6687 0.91% 86 0.98% crawl-66-249-66-29.googlebot.com
23 680 0.63% 2 0.00% 171 0.02% 1 0.01% 119.27.191.186.lacnic.net
24 680 0.63% 2 0.00% 171 0.02% 1 0.01% 129.204.120.210.arin.net
25 680 0.63% 2 0.00% 171 0.02% 1 0.01% 129.204.78.138.arin.net
26 680 0.63% 2 0.00% 171 0.02% 1 0.01% 193.112.103.208.authdns.ripe.net
27 680 0.63% 2 0.00% 171 0.02% 1 0.01% 211.149.134.164.in-addr.cn
28 680 0.63% 2 0.00% 158 0.02% 1 0.01% 212.64.0.114.arin.net
29 680 0.63% 2 0.00% 171 0.02% 1 0.01% ip123-1-126.tgg.net.id
30 680 0.63% 2 0.00% 171 0.02% 1 0.01% node-14k6.pool-118-172.dynamic.totbroadband.com
View All Sites

Top 10 of 2444 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6356 5.85% 6064 8.08% 62050 8.46% 9 0.10% ninja-crawler30.webmeup.com
2 6346 5.84% 6064 8.08% 62011 8.46% 9 0.10% ninja-crawler93.webmeup.com
3 6338 5.83% 6062 8.08% 61996 8.45% 9 0.10% ninja-crawler49.webmeup.com
4 2100 1.93% 2046 2.73% 20460 2.79% 85 0.97% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
5 1536 1.41% 1500 2.00% 18350 2.50% 152 1.73% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
6 1476 1.36% 1436 1.91% 16884 2.30% 117 1.33% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
7 1264 1.16% 1248 1.66% 13533 1.85% 110 1.25% crawl-66-249-64-113.googlebot.com
8 1086 1.00% 1074 1.43% 13353 1.82% 137 1.56% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
9 1404 1.29% 1404 1.87% 12939 1.76% 99 1.13% vm285692.had.su
10 2682 2.47% 2644 3.52% 12432 1.70% 101 1.15% otenet

Top 15 of 349 Total User Agents
# Hits User Agent
1 48912 44.99% Netscape
2 9522 8.76% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
3 5722 5.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
4 5128 4.72% Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.
5 4023 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
6 3705 3.41% Microsoft Internet Explorer
7 3623 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 3245 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 1597 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
10 1594 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 1140 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 937 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 926 0.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
14 682 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
15 671 0.62% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:48.0) Gecko/201001
View All User Agents

Usage by Country for January 2019

Top 30 of 83 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 47104 43.33% 42840 57.10% 453967 61.91% US Commercial
2 30986 28.50% 8872 11.82% 74284 10.13% Network
3 8678 7.98% 8434 11.24% 86559 11.80% Unresolved/Unknown
4 5958 5.48% 5896 7.86% 26555 3.62% Greece
5 4102 3.77% 86 0.11% 1973 0.27% China
6 3816 3.51% 3596 4.79% 34927 4.76% Germany
7 1586 1.46% 252 0.34% 3487 0.48% Indonesia
8 1406 1.29% 1406 1.87% 12966 1.77% USSR (former)
9 900 0.83% 872 1.16% 10114 1.38% Netherlands
10 770 0.71% 764 1.02% 7402 1.01% Russian Federation
11 686 0.63% 22 0.03% 438 0.06% India
12 676 0.62% 2 0.00% 170 0.02% Taiwan
13 438 0.40% 438 0.58% 3858 0.53% Moldova
14 310 0.29% 310 0.41% 4218 0.58% Brazil
15 214 0.20% 214 0.29% 928 0.13% Cyprus
16 206 0.19% 204 0.27% 1290 0.18% Non-Profit Organization
17 64 0.06% 44 0.06% 333 0.05% British Indian Ocean Territory
18 60 0.06% 60 0.08% 784 0.11% Argentina
19 50 0.05% 38 0.05% 231 0.03% Old style Arpanet (arpa)
20 48 0.04% 48 0.06% 651 0.09% Poland
21 42 0.04% 42 0.06% 567 0.08% Czech Republic
22 36 0.03% 36 0.05% 486 0.07% Colombia
23 36 0.03% 36 0.05% 486 0.07% Turkey
24 30 0.03% 30 0.04% 411 0.06% Cambodia
25 26 0.02% 26 0.03% 351 0.05% Bulgaria
26 26 0.02% 26 0.03% 348 0.05% Ecuador
27 26 0.02% 24 0.03% 294 0.04% Ireland
28 26 0.02% 26 0.03% 470 0.06% Ukraine
29 26 0.02% 26 0.03% 351 0.05% South Africa
30 24 0.02% 24 0.03% 324 0.04% Latvia


Generated by Webalizer Version 2.01