Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: April 2019
Generated 01-May-2019 03:02 EEST

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2019
Total Hits 123316
Total Files 94956
Total Pages 74016
Total Visits 12457
Total KBytes 792628
Total Unique Sites 3979
Total Unique URLs 254
Total Unique User Agents 606
. Avg Max
Hits per Hour 171 2840
Hits per Day 4110 8864
Files per Day 3165 8062
Pages per Day 2467 7488
Visits per Day 415 766
KBytes per Day 26421 78879
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94956
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 16
Code 302 - Found 406
Code 304 - Not Modified 6
Code 400 - Bad Request 40
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 27726
Code 405 - Method Not Allowed 12
Code 408 - Request Timeout 148

Daily usage for April 2019

Daily Statistics for April 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4086 3.31% 2278 2.40% 1784 2.41% 361 2.90% 289 7.26% 19699 2.49%
2 8864 7.19% 7890 8.31% 7136 9.64% 503 4.04% 375 9.42% 72746 9.18%
3 7624 6.18% 5786 6.09% 5268 7.12% 462 3.71% 340 8.54% 49396 6.23%
4 6384 5.18% 4928 5.19% 4310 5.82% 513 4.12% 367 9.22% 40952 5.17%
5 4890 3.97% 3940 4.15% 3232 4.37% 500 4.01% 355 8.92% 30310 3.82%
6 2910 2.36% 2878 3.03% 1862 2.52% 387 3.11% 282 7.09% 20099 2.54%
7 5518 4.47% 3646 3.84% 2548 3.44% 719 5.77% 608 15.28% 30649 3.87%
8 3666 2.97% 1816 1.91% 1350 1.82% 373 2.99% 310 7.79% 14845 1.87%
9 6550 5.31% 3930 4.14% 3502 4.73% 388 3.11% 300 7.54% 36388 4.59%
10 2812 2.28% 1838 1.94% 1170 1.58% 332 2.67% 285 7.16% 13561 1.71%
11 8592 6.97% 8062 8.49% 7488 10.12% 345 2.77% 282 7.09% 78879 9.95%
12 4736 3.84% 2670 2.81% 2370 3.20% 220 1.77% 165 4.15% 22918 2.89%
13 4080 3.31% 2170 2.29% 1534 2.07% 264 2.12% 236 5.93% 16008 2.02%
14 3102 2.52% 3028 3.19% 2306 3.12% 397 3.19% 315 7.92% 26758 3.38%
15 4426 3.59% 3462 3.65% 3032 4.10% 417 3.35% 371 9.32% 31646 3.99%
16 3614 2.93% 2662 2.80% 1854 2.50% 472 3.79% 380 9.55% 21064 2.66%
17 5156 4.18% 3974 4.19% 3352 4.53% 461 3.70% 363 9.12% 34487 4.35%
18 310 0.25% 76 0.08% 216 0.29% 26 0.21% 35 0.88% 925 0.12%
19 1474 1.20% 1370 1.44% 624 0.84% 187 1.50% 156 3.92% 9393 1.18%
20 1872 1.52% 1836 1.93% 956 1.29% 236 1.89% 194 4.88% 13753 1.74%
21 3446 2.79% 2892 3.05% 2170 2.93% 608 4.88% 482 12.11% 24427 3.08%
22 3476 2.82% 3378 3.56% 2238 3.02% 766 6.15% 520 13.07% 25600 3.23%
23 2500 2.03% 2438 2.57% 1548 2.09% 620 4.98% 462 11.61% 19029 2.40%
24 2696 2.19% 2620 2.76% 1658 2.24% 561 4.50% 414 10.40% 21812 2.75%
25 2260 1.83% 2180 2.30% 820 1.11% 205 1.65% 165 4.15% 12384 1.56%
26 3516 2.85% 2340 2.46% 1634 2.21% 237 1.90% 149 3.74% 17633 2.22%
27 2634 2.14% 2574 2.71% 1618 2.19% 374 3.00% 301 7.56% 19415 2.45%
28 4262 3.46% 3082 3.25% 2482 3.35% 528 4.24% 412 10.35% 25910 3.27%
29 3818 3.10% 2614 2.75% 1908 2.58% 479 3.85% 358 9.00% 20327 2.56%
30 4042 3.28% 2598 2.74% 2046 2.76% 537 4.31% 356 8.95% 21614 2.73%

Hourly usage for April 2019

Hourly Statistics for April 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 135 4072 3.30% 92 2778 2.93% 80 2420 3.27% 793 23776 3.00%
1 147 4428 3.59% 77 2330 2.45% 78 2346 3.17% 770 23094 2.91%
2 106 3182 2.58% 75 2256 2.38% 70 2118 2.86% 674 20211 2.55%
3 136 4090 3.32% 70 2122 2.23% 74 2224 3.00% 702 21068 2.66%
4 176 5304 4.30% 143 4316 4.55% 137 4134 5.59% 1338 40128 5.06%
5 256 7694 6.24% 176 5296 5.58% 179 5372 7.26% 1735 52055 6.57%
6 121 3638 2.95% 114 3436 3.62% 92 2762 3.73% 939 28168 3.55%
7 143 4304 3.49% 109 3282 3.46% 88 2650 3.58% 914 27417 3.46%
8 139 4178 3.39% 105 3154 3.32% 74 2226 3.01% 847 25404 3.21%
9 143 4312 3.50% 108 3242 3.41% 83 2504 3.38% 836 25093 3.17%
10 123 3708 3.01% 119 3596 3.79% 86 2592 3.50% 1023 30683 3.87%
11 204 6136 4.98% 168 5048 5.32% 135 4052 5.47% 1413 42403 5.35%
12 270 8112 6.58% 201 6040 6.36% 170 5122 6.92% 1743 52285 6.60%
13 199 5992 4.86% 165 4978 5.24% 116 3500 4.73% 1416 42475 5.36%
14 169 5072 4.11% 121 3650 3.84% 83 2504 3.38% 954 28631 3.61%
15 122 3676 2.98% 119 3594 3.78% 65 1954 2.64% 883 26494 3.34%
16 169 5092 4.13% 138 4140 4.36% 83 2514 3.40% 998 29928 3.78%
17 185 5564 4.51% 183 5512 5.80% 115 3476 4.70% 1307 39210 4.95%
18 205 6176 5.01% 142 4268 4.49% 99 2970 4.01% 1054 31627 3.99%
19 209 6284 5.10% 165 4976 5.24% 127 3836 5.18% 1356 40675 5.13%
20 124 3722 3.02% 122 3674 3.87% 69 2088 2.82% 874 26219 3.31%
21 218 6564 5.32% 120 3612 3.80% 87 2618 3.54% 885 26544 3.35%
22 132 3986 3.23% 130 3926 4.13% 93 2794 3.77% 1155 34636 4.37%
23 267 8030 6.51% 191 5730 6.03% 174 5240 7.08% 1813 54403 6.86%

Top 100 of 254 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 33474 27.14% 348286 43.94% /get.asp
2 18388 14.91% 169685 21.41% /
3 12560 10.19% 19744 2.49% Images
4 5950 4.83% 2251 0.28% /robots.txt
5 2988 2.42% 22938 2.89% /thirsty/getarticle.asp
6 2840 2.30% 47596 6.00% /thirsty/getcock.asp
7 1910 1.55% 2670 0.34% Stylesheets
8 1564 1.27% 2135 0.27% HungryBookmarking
9 1504 1.22% 11819 1.49% /getnation.asp
10 1290 1.05% 36045 4.55% /forum.asp
11 1254 1.02% 1719 0.22% /favicon.ico
12 876 0.71% 6494 0.82% /getbyform.asp
13 562 0.46% 10075 1.27% /gettip.asp
14 312 0.25% 2320 0.29% /getafro.asp
15 304 0.25% 415 0.05% /thirsty/favicon.ico
16 210 0.17% 1503 0.19% /vegetarian.asp
17 188 0.15% 1368 0.17% /quick.asp
18 180 0.15% 1294 0.16% /nhsteia.asp
19 164 0.13% 1860 0.23% /bahar/menta.asp
20 148 0.12% 3141 0.40% /thirsty/drinks/liquer.asp
21 112 0.09% 1975 0.25% /thirsty/
22 106 0.09% 1338 0.17% /faghta.asp
23 96 0.08% 1038 0.13% /bahar/
24 94 0.08% 1004 0.13% /getarticle.asp
25 94 0.08% 1984 0.25% /thirsty/drinks/vermout.asp
26 90 0.07% 824 0.10% /glyka.asp
27 86 0.07% 1514 0.19% CGI Scripts
28 84 0.07% 1513 0.19% /cgi/fastsearch
29 82 0.07% 1440 0.18% /thirsty/drinks/angostura.asp
30 76 0.06% 678 0.09% /salsa.asp
31 76 0.06% 786 0.10% /thirsty/wine/
32 72 0.06% 180 0.02% /contact.asp
33 70 0.06% 447 0.06% /thirsty/beer/
34 70 0.06% 1012 0.13% /thirsty/beer/paragwgh.asp
35 70 0.06% 1371 0.17% /thirsty/cocktail.asp
36 66 0.05% 1830 0.23% /thirsty/forum.asp
37 62 0.05% 602 0.08% /bahar/kremydi.asp
38 58 0.05% 492 0.06% /salates.asp
39 58 0.05% 160 0.02% /submit.asp
40 54 0.04% 483 0.06% /bahar/skordo.asp
41 54 0.04% 268 0.03% /tips.asp
42 50 0.04% 504 0.06% /afrodite.asp
43 50 0.04% 483 0.06% /bahar/sinapi.asp
44 50 0.04% 958 0.12% /thirsty/drinks/rum.asp
45 48 0.04% 137 0.02% /print.asp
46 48 0.04% 963 0.12% /thirsty/drinks/brandy.asp
47 46 0.04% 352 0.04% /editorial.asp
48 46 0.04% 954 0.12% /thirsty/bartools.asp
49 46 0.04% 472 0.06% /thirsty/editorial.asp
50 46 0.04% 978 0.12% /thirsty/glasses.asp
51 44 0.04% 290 0.04% /achtung.asp
52 42 0.03% 379 0.05% /bahar/marathos.asp
53 42 0.03% 517 0.07% /bahar/piperi.asp
54 40 0.03% 352 0.04% /bahar/nutmeg.asp
55 40 0.03% 235 0.03% /strange.asp
56 40 0.03% 874 0.11% /thirsty/drinks/champagne.asp
57 40 0.03% 172 0.02% /thirsty/submit.asp
58 38 0.03% 333 0.04% /bahar/artemisia.asp
59 38 0.03% 693 0.09% /thirsty/drinks/distill.asp
60 36 0.03% 302 0.04% /bahar/ginger.asp
61 36 0.03% 282 0.04% /bahar/illicium.asp
62 36 0.03% 308 0.04% /bahar/kardamo.asp
63 36 0.03% 354 0.04% /bahar/vasilikos.asp
64 36 0.03% 702 0.09% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
65 34 0.03% 278 0.04% /bahar/melissohorto.asp
66 34 0.03% 313 0.04% /thirsty/contact.asp
67 34 0.03% 654 0.08% /thirsty/drinks/aperitif.asp
68 34 0.03% 582 0.07% /thirsty/drinks/bitter.asp
69 34 0.03% 669 0.08% /thirsty/drinks/gin.asp
70 34 0.03% 590 0.07% /thirsty/drinks/ouzo.asp
71 34 0.03% 612 0.08% /thirsty/drinks/tequila.asp
72 34 0.03% 519 0.07% /thirsty/wine/history2.asp
73 32 0.03% 272 0.03% /bahar/kanela.asp
74 32 0.03% 300 0.04% /bahar/krokos.asp
75 32 0.03% 277 0.03% /bahar/mantzurana.asp
76 32 0.03% 108 0.01% /server_error.asp
77 32 0.03% 760 0.10% /thirsty/drinks/whisky.asp
78 32 0.03% 608 0.08% /thirsty/wine/history1.asp
79 32 0.03% 690 0.09% /thirsty/wine/makewine.asp
80 30 0.02% 258 0.03% /bahar/garyfalo.asp
81 30 0.02% 416 0.05% /thirsty/beer/history.asp
82 30 0.02% 1066 0.13% /thirsty/beer/lexicon.asp
83 30 0.02% 573 0.07% /thirsty/drinks/cognac.asp
84 30 0.02% 507 0.06% /thirsty/drinks/sherry.asp
85 28 0.02% 243 0.03% /bahar/koriandros.asp
86 28 0.02% 240 0.03% /bahar/riganh.asp
87 28 0.02% 215 0.03% /bahar/selino.asp
88 28 0.02% 485 0.06% /thirsty/drinks/porto.asp
89 26 0.02% 217 0.03% /bahar/anithos.asp
90 26 0.02% 240 0.03% /bahar/dendrolivano.asp
91 26 0.02% 224 0.03% /bahar/maintanos.asp
92 26 0.02% 221 0.03% /bahar/papaver.asp
93 26 0.02% 205 0.03% /bahar/vanilia.asp
94 26 0.02% 339 0.04% /thirsty/wine/pinein.asp
95 24 0.02% 8 0.00% /comment.asp
96 24 0.02% 139 0.02% /getcomm.asp
97 24 0.02% 74 0.01% /submitarticle.asp
98 24 0.02% 474 0.06% /thirsty/drinks/vodka.asp
99 24 0.02% 109 0.01% /thirsty/submitarticle.asp
100 24 0.02% 242 0.03% http://193.239.214.250/stats/
View All URLs

Top 100 of 254 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 33474 27.14% 348286 43.94% /get.asp
2 18388 14.91% 169685 21.41% /
3 2840 2.30% 47596 6.00% /thirsty/getcock.asp
4 1290 1.05% 36045 4.55% /forum.asp
5 2988 2.42% 22938 2.89% /thirsty/getarticle.asp
6 12560 10.19% 19744 2.49% Images
7 1504 1.22% 11819 1.49% /getnation.asp
8 562 0.46% 10075 1.27% /gettip.asp
9 876 0.71% 6494 0.82% /getbyform.asp
10 148 0.12% 3141 0.40% /thirsty/drinks/liquer.asp
11 1910 1.55% 2670 0.34% Stylesheets
12 312 0.25% 2320 0.29% /getafro.asp
13 5950 4.83% 2251 0.28% /robots.txt
14 1564 1.27% 2135 0.27% HungryBookmarking
15 94 0.08% 1984 0.25% /thirsty/drinks/vermout.asp
16 112 0.09% 1975 0.25% /thirsty/
17 164 0.13% 1860 0.23% /bahar/menta.asp
18 66 0.05% 1830 0.23% /thirsty/forum.asp
19 1254 1.02% 1719 0.22% /favicon.ico
20 86 0.07% 1514 0.19% CGI Scripts
21 84 0.07% 1513 0.19% /cgi/fastsearch
22 210 0.17% 1503 0.19% /vegetarian.asp
23 82 0.07% 1440 0.18% /thirsty/drinks/angostura.asp
24 70 0.06% 1371 0.17% /thirsty/cocktail.asp
25 188 0.15% 1368 0.17% /quick.asp
26 106 0.09% 1338 0.17% /faghta.asp
27 180 0.15% 1294 0.16% /nhsteia.asp
28 30 0.02% 1066 0.13% /thirsty/beer/lexicon.asp
29 96 0.08% 1038 0.13% /bahar/
30 70 0.06% 1012 0.13% /thirsty/beer/paragwgh.asp
31 94 0.08% 1004 0.13% /getarticle.asp
32 46 0.04% 978 0.12% /thirsty/glasses.asp
33 48 0.04% 963 0.12% /thirsty/drinks/brandy.asp
34 50 0.04% 958 0.12% /thirsty/drinks/rum.asp
35 46 0.04% 954 0.12% /thirsty/bartools.asp
36 40 0.03% 874 0.11% /thirsty/drinks/champagne.asp
37 90 0.07% 824 0.10% /glyka.asp
38 76 0.06% 786 0.10% /thirsty/wine/
39 32 0.03% 760 0.10% /thirsty/drinks/whisky.asp
40 36 0.03% 702 0.09% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
41 38 0.03% 693 0.09% /thirsty/drinks/distill.asp
42 32 0.03% 690 0.09% /thirsty/wine/makewine.asp
43 76 0.06% 678 0.09% /salsa.asp
44 34 0.03% 669 0.08% /thirsty/drinks/gin.asp
45 34 0.03% 654 0.08% /thirsty/drinks/aperitif.asp
46 34 0.03% 612 0.08% /thirsty/drinks/tequila.asp
47 32 0.03% 608 0.08% /thirsty/wine/history1.asp
48 62 0.05% 602 0.08% /bahar/kremydi.asp
49 34 0.03% 590 0.07% /thirsty/drinks/ouzo.asp
50 34 0.03% 582 0.07% /thirsty/drinks/bitter.asp
51 30 0.02% 573 0.07% /thirsty/drinks/cognac.asp
52 34 0.03% 519 0.07% /thirsty/wine/history2.asp
53 42 0.03% 517 0.07% /bahar/piperi.asp
54 30 0.02% 507 0.06% /thirsty/drinks/sherry.asp
55 50 0.04% 504 0.06% /afrodite.asp
56 58 0.05% 492 0.06% /salates.asp
57 28 0.02% 485 0.06% /thirsty/drinks/porto.asp
58 50 0.04% 483 0.06% /bahar/sinapi.asp
59 54 0.04% 483 0.06% /bahar/skordo.asp
60 24 0.02% 474 0.06% /thirsty/drinks/vodka.asp
61 46 0.04% 472 0.06% /thirsty/editorial.asp
62 70 0.06% 447 0.06% /thirsty/beer/
63 30 0.02% 416 0.05% /thirsty/beer/history.asp
64 304 0.25% 415 0.05% /thirsty/favicon.ico
65 42 0.03% 379 0.05% /bahar/marathos.asp
66 22 0.02% 368 0.05% /thirsty/drinks/tabasco.asp
67 22 0.02% 367 0.05% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
68 36 0.03% 354 0.04% /bahar/vasilikos.asp
69 40 0.03% 352 0.04% /bahar/nutmeg.asp
70 46 0.04% 352 0.04% /editorial.asp
71 20 0.02% 348 0.04% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
72 20 0.02% 340 0.04% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
73 26 0.02% 339 0.04% /thirsty/wine/pinein.asp
74 20 0.02% 335 0.04% /thirsty/drinks/madera.asp
75 38 0.03% 333 0.04% /bahar/artemisia.asp
76 34 0.03% 313 0.04% /thirsty/contact.asp
77 36 0.03% 308 0.04% /bahar/kardamo.asp
78 18 0.01% 306 0.04% /thirsty/drinks/grenadine.asp
79 36 0.03% 302 0.04% /bahar/ginger.asp
80 32 0.03% 300 0.04% /bahar/krokos.asp
81 18 0.01% 297 0.04% /thirsty/wine/death.asp
82 44 0.04% 290 0.04% /achtung.asp
83 18 0.01% 288 0.04% /thirsty/crustas.asp
84 36 0.03% 282 0.04% /bahar/illicium.asp
85 34 0.03% 278 0.04% /bahar/melissohorto.asp
86 32 0.03% 277 0.03% /bahar/mantzurana.asp
87 32 0.03% 272 0.03% /bahar/kanela.asp
88 54 0.04% 268 0.03% /tips.asp
89 30 0.02% 258 0.03% /bahar/garyfalo.asp
90 16 0.01% 256 0.03% /thirsty/drinks/fruits.asp
91 28 0.02% 243 0.03% /bahar/koriandros.asp
92 24 0.02% 242 0.03% http://193.239.214.250/stats/
93 28 0.02% 240 0.03% /bahar/riganh.asp
94 26 0.02% 240 0.03% /bahar/dendrolivano.asp
95 40 0.03% 235 0.03% /strange.asp
96 26 0.02% 224 0.03% /bahar/maintanos.asp
97 26 0.02% 221 0.03% /bahar/papaver.asp
98 26 0.02% 217 0.03% /bahar/anithos.asp
99 28 0.02% 215 0.03% /bahar/selino.asp
100 22 0.02% 214 0.03% /bahar/faskomhlo.asp

Top 10 of 129 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 33474 27.14% 6877 54.88% /get.asp
2 18388 14.91% 2525 20.15% /
3 2988 2.42% 587 4.68% /thirsty/getarticle.asp
4 2840 2.30% 493 3.93% /thirsty/getcock.asp
5 1290 1.05% 361 2.88% /forum.asp
6 1504 1.22% 248 1.98% /getnation.asp
7 562 0.46% 211 1.68% /gettip.asp
8 876 0.71% 83 0.66% /getbyform.asp
9 96 0.08% 69 0.55% /bahar/
10 164 0.13% 69 0.55% /bahar/menta.asp

Top 10 of 132 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 33474 27.14% 6867 55.02% /get.asp
2 18388 14.91% 2426 19.44% /
3 2988 2.42% 564 4.52% /thirsty/getarticle.asp
4 2840 2.30% 492 3.94% /thirsty/getcock.asp
5 1290 1.05% 394 3.16% /forum.asp
6 1504 1.22% 266 2.13% /getnation.asp
7 562 0.46% 213 1.71% /gettip.asp
8 876 0.71% 122 0.98% /getbyform.asp
9 164 0.13% 64 0.51% /bahar/menta.asp
10 312 0.25% 53 0.42% /getafro.asp

Top 30 of 3979 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8426 6.83% 8348 8.79% 39612 5.00% 230 1.85% otenet
2 6378 5.17% 6378 6.72% 45230 5.71% 69 0.55% l37-193-63-79.novotelecom.ru
3 6216 5.04% 6072 6.39% 61930 7.81% 1 0.01% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
4 3470 2.81% 3470 3.65% 29052 3.67% 111 0.89% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 2636 2.14% 2598 2.74% 11195 1.41% 99 0.79% hol
6 2616 2.12% 2600 2.74% 11793 1.49% 81 0.65% forthnet
7 2424 1.97% 2424 2.55% 22334 2.82% 162 1.30% vm285692.had.su
8 2258 1.83% 2214 2.33% 21523 2.72% 2 0.02% bardolino2.netestate.de
9 1906 1.55% 1886 1.99% 18859 2.38% 1 0.01% static.218.189.69.159.clients.your-server.de
10 1810 1.47% 1784 1.88% 17505 2.21% 4 0.03% bardolino1.netestate.de
11 1554 1.26% 1552 1.63% 2430 0.31% 53 0.43% 216.244.66.198.wowrack.com
12 1440 1.17% 1440 1.52% 553 0.07% 0 0.00% 216.244.66.195.wowrack.com
13 1132 0.92% 4 0.00% 266 0.03% 1 0.01% 111.231.121.13.in-addr.cn
14 1114 0.90% 4 0.00% 263 0.03% 1 0.01% dsl-189-141-83-79-dyn.prod-infinitum.com.mx
15 1102 0.89% 4 0.00% 260 0.03% 1 0.01% 140.143.200.61.arin.net
16 956 0.78% 4 0.00% 229 0.03% 1 0.01% 119.29.177.127.in-addr.cn
17 940 0.76% 4 0.00% 226 0.03% 1 0.01% ecs-122-112-227-18.compute.hwclouds-dns.com
18 936 0.76% 4 0.00% 225 0.03% 1 0.01% 203.195.150.228.apnic.net
19 936 0.76% 4 0.00% 225 0.03% 1 0.01% ecs-114-116-22-181.compute.hwclouds-dns.com
20 904 0.73% 4 0.00% 218 0.03% 1 0.01% 111.230.96.253.in-addr.cn
21 904 0.73% 4 0.00% 218 0.03% 1 0.01% 115.ip-164-132-42.eu
22 904 0.73% 4 0.00% 218 0.03% 1 0.01% 58.26.108.98.tm.net.my
23 902 0.73% 4 0.00% 218 0.03% 1 0.01% 103.105.56.250.authdns.ripe.net
24 902 0.73% 4 0.00% 218 0.03% 1 0.01% 134.175.123.150.arin.net
25 902 0.73% 4 0.00% 218 0.03% 1 0.01% 139.199.37.68.arin.net
26 902 0.73% 4 0.00% 218 0.03% 1 0.01% 45.64.112.112.arin.net
27 900 0.73% 4 0.00% 218 0.03% 1 0.01% 203.195.193.116.dnsnode.net
28 898 0.73% 4 0.00% 217 0.03% 1 0.01% static40-252-240-248-240.adsl40-16.iam.net.ma
29 882 0.72% 4 0.00% 214 0.03% 1 0.01% 203.195.150.228.authdns.ripe.net
30 880 0.71% 4 0.00% 213 0.03% 1 0.01% 132.232.196.123.arin.net
View All Sites

Top 10 of 3979 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6216 5.04% 6072 6.39% 61930 7.81% 1 0.01% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
2 6378 5.17% 6378 6.72% 45230 5.71% 69 0.55% l37-193-63-79.novotelecom.ru
3 8426 6.83% 8348 8.79% 39612 5.00% 230 1.85% otenet
4 3470 2.81% 3470 3.65% 29052 3.67% 111 0.89% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 2424 1.97% 2424 2.55% 22334 2.82% 162 1.30% vm285692.had.su
6 2258 1.83% 2214 2.33% 21523 2.72% 2 0.02% bardolino2.netestate.de
7 1906 1.55% 1886 1.99% 18859 2.38% 1 0.01% static.218.189.69.159.clients.your-server.de
8 1810 1.47% 1784 1.88% 17505 2.21% 4 0.03% bardolino1.netestate.de
9 2616 2.12% 2600 2.74% 11793 1.49% 81 0.65% forthnet
10 2636 2.14% 2598 2.74% 11195 1.41% 99 0.79% hol

Top 15 of 606 Total User Agents
# Hits User Agent
1 55308 44.85% Netscape
2 7008 5.68% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 6052 4.91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
4 3648 2.96% Microsoft Internet Explorer
5 3189 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 F
6 3108 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.
7 2714 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 2675 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
9 2189 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 2163 1.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
11 2121 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
12 2034 1.65% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
13 1137 0.92% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/201001
14 1075 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
15 953 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.co
View All User Agents

Usage by Country for April 2019

Top 30 of 86 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 35032 28.41% 31158 32.81% 280912 35.44% US Commercial
2 22142 17.96% 8660 9.12% 76182 9.61% Network
3 21690 17.59% 21118 22.24% 209566 26.44% Germany
4 17238 13.98% 17068 17.97% 79933 10.08% Greece
5 11648 9.45% 10836 11.41% 82747 10.44% Russian Federation
6 4550 3.69% 164 0.17% 2677 0.34% China
7 2524 2.05% 2524 2.66% 23278 2.94% USSR (former)
8 1274 1.03% 242 0.25% 2741 0.35% Unresolved/Unknown
9 1148 0.93% 38 0.04% 618 0.08% Mexico
10 912 0.74% 12 0.01% 341 0.04% Malaysia
11 898 0.73% 4 0.00% 217 0.03% Morocco
12 862 0.70% 20 0.02% 448 0.06% India
13 744 0.60% 698 0.74% 7883 0.99% Netherlands
14 506 0.41% 504 0.53% 6800 0.86% Brazil
15 264 0.21% 258 0.27% 1909 0.24% Non-Profit Organization
16 192 0.16% 192 0.20% 1044 0.13% Czech Republic
17 162 0.13% 162 0.17% 697 0.09% Cyprus
18 138 0.11% 138 0.15% 1960 0.25% Indonesia
19 114 0.09% 114 0.12% 596 0.08% Old style Arpanet (arpa)
20 114 0.09% 114 0.12% 570 0.07% Canada
21 96 0.08% 6 0.01% 101 0.01% Korea (South)
22 88 0.07% 80 0.08% 894 0.11% Belgium
23 86 0.07% 58 0.06% 423 0.05% British Indian Ocean Territory
24 62 0.05% 58 0.06% 746 0.09% Ireland
25 48 0.04% 42 0.04% 332 0.04% France
26 46 0.04% 12 0.01% 174 0.02% Iran
27 44 0.04% 44 0.05% 599 0.08% Poland
28 44 0.04% 44 0.05% 610 0.08% Turkey
29 42 0.03% 40 0.04% 564 0.07% Italy
30 42 0.03% 40 0.04% 538 0.07% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01