Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: June 2019
Generated 01-Jul-2019 03:02 EEST

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2019
Total Hits 164686
Total Files 135024
Total Pages 119868
Total Visits 24991
Total KBytes 1217912
Total Unique Sites 3397
Total Unique URLs 225
Total Unique User Agents 454
. Avg Max
Hits per Hour 228 4092
Hits per Day 5489 21824
Files per Day 4500 20926
Pages per Day 3995 20900
Visits per Day 833 2539
KBytes per Day 40597 197672
Hits by Response Code
Undefined response code 4
Code 200 - OK 135024
Code 301 - Moved Permanently 36
Code 302 - Found 1170
Code 304 - Not Modified 130
Code 400 - Bad Request 100
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 28028
Code 408 - Request Timeout 188

Daily usage for June 2019

Daily Statistics for June 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7428 4.51% 7244 5.36% 6566 5.48% 2539 10.16% 706 20.78% 65530 5.38%
2 7760 4.71% 4854 3.59% 4456 3.72% 1422 5.69% 636 18.72% 43924 3.61%
3 4066 2.47% 3618 2.68% 3116 2.60% 967 3.87% 535 15.75% 31155 2.56%
4 4378 2.66% 2874 2.13% 2482 2.07% 754 3.02% 470 13.84% 24483 2.01%
5 5336 3.24% 3938 2.92% 3530 2.94% 1232 4.93% 609 17.93% 36078 2.96%
6 5630 3.42% 5460 4.04% 4744 3.96% 1946 7.79% 679 19.99% 52244 4.29%
7 8122 4.93% 4878 3.61% 4660 3.89% 1618 6.47% 671 19.75% 44418 3.65%
8 3346 2.03% 3240 2.40% 2512 2.10% 768 3.07% 430 12.66% 29457 2.42%
9 580 0.35% 570 0.42% 532 0.44% 98 0.39% 81 2.38% 5259 0.43%
10 2004 1.22% 1906 1.41% 1286 1.07% 183 0.73% 126 3.71% 13810 1.13%
11 2306 1.40% 2260 1.67% 1506 1.26% 371 1.48% 211 6.21% 18715 1.54%
12 8888 5.40% 8626 6.39% 8142 6.79% 635 2.54% 371 10.92% 81926 6.73%
13 9586 5.82% 9288 6.88% 8754 7.30% 636 2.54% 389 11.45% 85753 7.04%
14 6002 3.64% 4448 3.29% 3856 3.22% 684 2.74% 401 11.80% 39803 3.27%
15 21824 13.25% 20926 15.50% 20900 17.44% 790 3.16% 420 12.36% 197672 16.23%
16 4206 2.55% 2644 1.96% 2144 1.79% 550 2.20% 311 9.16% 22092 1.81%
17 3816 2.32% 2574 1.91% 1954 1.63% 643 2.57% 373 10.98% 20172 1.66%
18 3692 2.24% 2204 1.63% 1790 1.49% 601 2.40% 377 11.10% 19010 1.56%
19 2478 1.50% 2406 1.78% 1736 1.45% 649 2.60% 399 11.75% 18865 1.55%
20 4264 2.59% 4126 3.06% 3574 2.98% 539 2.16% 322 9.48% 39027 3.20%
21 10968 6.66% 9344 6.92% 8882 7.41% 701 2.81% 397 11.69% 90710 7.45%
22 5640 3.42% 5492 4.07% 4800 4.00% 755 3.02% 490 14.42% 50598 4.15%
23 3546 2.15% 3196 2.37% 2690 2.24% 730 2.92% 446 13.13% 28269 2.32%
24 5172 3.14% 3592 2.66% 3026 2.52% 623 2.49% 408 12.01% 28454 2.34%
25 1672 1.02% 1450 1.07% 1028 0.86% 402 1.61% 289 8.51% 11698 0.96%
26 3680 2.23% 2072 1.53% 1646 1.37% 595 2.38% 362 10.66% 17919 1.47%
27 4024 2.44% 2426 1.80% 1994 1.66% 602 2.41% 354 10.42% 20960 1.72%
28 2952 1.79% 2796 2.07% 1978 1.65% 855 3.42% 508 14.95% 22402 1.84%
29 4636 2.82% 3058 2.26% 2422 2.02% 982 3.93% 542 15.96% 25239 2.07%
30 6684 4.06% 3514 2.60% 3162 2.64% 1156 4.63% 614 18.07% 32268 2.65%

Hourly usage for June 2019

Hourly Statistics for June 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 228 6868 4.17% 221 6656 4.93% 207 6238 5.20% 2129 63863 5.24%
1 331 9956 6.05% 227 6828 5.06% 228 6840 5.71% 1989 59670 4.90%
2 256 7700 4.68% 211 6340 4.70% 197 5918 4.94% 2035 61055 5.01%
3 179 5380 3.27% 167 5028 3.72% 155 4652 3.88% 1563 46889 3.85%
4 222 6668 4.05% 217 6516 4.83% 199 5998 5.00% 2149 64484 5.29%
5 222 6688 4.06% 119 3580 2.65% 114 3428 2.86% 1092 32753 2.69%
6 187 5632 3.42% 183 5490 4.07% 157 4724 3.94% 1629 48874 4.01%
7 277 8312 5.05% 220 6608 4.89% 203 6114 5.10% 2062 61847 5.08%
8 188 5646 3.43% 181 5430 4.02% 150 4512 3.76% 1640 49207 4.04%
9 172 5164 3.14% 122 3672 2.72% 94 2842 2.37% 1019 30582 2.51%
10 150 4524 2.75% 144 4346 3.22% 117 3530 2.94% 1190 35688 2.93%
11 291 8744 5.31% 146 4382 3.25% 119 3596 3.00% 1256 37691 3.09%
12 252 7574 4.60% 172 5174 3.83% 158 4752 3.96% 1556 46691 3.83%
13 240 7202 4.37% 164 4928 3.65% 129 3884 3.24% 1363 40893 3.36%
14 169 5074 3.08% 164 4924 3.65% 131 3950 3.30% 1376 41290 3.39%
15 242 7288 4.43% 236 7094 5.25% 203 6096 5.09% 2107 63221 5.19%
16 179 5370 3.26% 156 4706 3.49% 126 3792 3.16% 1415 42451 3.49%
17 258 7744 4.70% 194 5844 4.33% 162 4860 4.05% 1719 51561 4.23%
18 264 7948 4.83% 210 6314 4.68% 183 5512 4.60% 1880 56391 4.63%
19 299 8998 5.46% 244 7334 5.43% 225 6772 5.65% 1839 55156 4.53%
20 205 6150 3.73% 197 5930 4.39% 170 5122 4.27% 1771 53130 4.36%
21 255 7652 4.65% 244 7326 5.43% 222 6670 5.56% 2356 70683 5.80%
22 206 6208 3.77% 152 4572 3.39% 148 4442 3.71% 1549 46460 3.81%
23 206 6196 3.76% 200 6002 4.45% 187 5624 4.69% 1913 57381 4.71%

Top 100 of 225 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 71176 43.22% 716292 58.81% /get.asp
2 13748 8.35% 135682 11.14% /
3 10030 6.09% 3776 0.31% /robots.txt
4 7264 4.41% 42561 3.49% /thirsty/getarticle.asp
5 7088 4.30% 11404 0.94% Images
6 5690 3.46% 95253 7.82% /thirsty/getcock.asp
7 2698 1.64% 21114 1.73% /getnation.asp
8 1216 0.74% 1707 0.14% Stylesheets
9 932 0.57% 1270 0.10% HungryBookmarking
10 798 0.48% 5597 0.46% /getbyform.asp
11 762 0.46% 8528 0.70% /getarticle.asp
12 598 0.36% 821 0.07% /favicon.ico
13 574 0.35% 26697 2.19% /forum.asp
14 536 0.33% 4017 0.33% /getafro.asp
15 510 0.31% 8296 0.68% /gettip.asp
16 470 0.29% 3432 0.28% /nhsteia.asp
17 446 0.27% 3326 0.27% /quick.asp
18 414 0.25% 8745 0.72% /thirsty/drinks/liquer.asp
19 404 0.25% 2900 0.24% /vegetarian.asp
20 328 0.20% 448 0.04% /thirsty/favicon.ico
21 222 0.13% 2243 0.18% http://www.thirsty.gr/stats/
22 170 0.10% 1874 0.15% /thirsty/wine/
23 166 0.10% 1805 0.15% /bahar/menta.asp
24 164 0.10% 2892 0.24% /thirsty/
25 154 0.09% 1665 0.14% /bahar/
26 138 0.08% 884 0.07% /thirsty/beer/
27 132 0.08% 847 0.07% /strange.asp
28 104 0.06% 260 0.02% /contact.asp
29 102 0.06% 2035 0.17% /thirsty/cocktail.asp
30 102 0.06% 2817 0.23% /thirsty/forum.asp
31 100 0.06% 648 0.05% /achtung.asp
32 100 0.06% 1487 0.12% /thirsty/beer/paragwgh.asp
33 96 0.06% 1894 0.16% /thirsty/drinks/gin.asp
34 96 0.06% 989 0.08% /thirsty/editorial.asp
35 90 0.05% 1096 0.09% /bahar/piperi.asp
36 84 0.05% 738 0.06% /bahar/artemisia.asp
37 84 0.05% 1060 0.09% /faghta.asp
38 84 0.05% 750 0.06% /salsa.asp
39 82 0.05% 714 0.06% /bahar/koriandros.asp
40 82 0.05% 739 0.06% /bahar/marathos.asp
41 82 0.05% 750 0.06% /glyka.asp
42 82 0.05% 1731 0.14% /thirsty/drinks/vermout.asp
43 80 0.05% 685 0.06% /bahar/kardamo.asp
44 80 0.05% 780 0.06% /bahar/kremydi.asp
45 80 0.05% 806 0.07% /bahar/vasilikos.asp
46 80 0.05% 678 0.06% /salates.asp
47 80 0.05% 271 0.02% /server_error.asp
48 80 0.05% 1899 0.16% /thirsty/drinks/whisky.asp
49 78 0.05% 786 0.06% /afrodite.asp
50 78 0.05% 1616 0.13% /thirsty/bartools.asp
51 78 0.05% 1564 0.13% /thirsty/drinks/brandy.asp
52 76 0.05% 648 0.05% /bahar/kanela.asp
53 74 0.04% 623 0.05% /bahar/ginger.asp
54 74 0.04% 652 0.05% /bahar/nutmeg.asp
55 74 0.04% 1127 0.09% /thirsty/wine/history2.asp
56 74 0.04% 1610 0.13% /thirsty/wine/makewine.asp
57 72 0.04% 614 0.05% /bahar/mantzurana.asp
58 72 0.04% 551 0.05% /editorial.asp
59 72 0.04% 979 0.08% /thirsty/beer/history.asp
60 72 0.04% 1387 0.11% /thirsty/drinks/rum.asp
61 70 0.04% 543 0.04% /bahar/illicium.asp
62 70 0.04% 1294 0.11% /thirsty/wine/history1.asp
63 68 0.04% 666 0.05% /bahar/sinapi.asp
64 68 0.04% 613 0.05% /bahar/skordo.asp
65 68 0.04% 188 0.02% /submit.asp
66 68 0.04% 625 0.05% /thirsty/contact.asp
67 68 0.04% 1194 0.10% /thirsty/drinks/angostura.asp
68 68 0.04% 1185 0.10% /thirsty/drinks/ouzo.asp
69 66 0.04% 639 0.05% /bahar/krokos.asp
70 64 0.04% 519 0.04% /bahar/melissohorto.asp
71 62 0.04% 540 0.04% /bahar/papaver.asp
72 62 0.04% 504 0.04% /bahar/paprika.asp
73 60 0.04% 281 0.02% /thirsty/drinks/no_info.asp
74 60 0.04% 298 0.02% /tips.asp
75 58 0.04% 1145 0.09% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
76 58 0.04% 586 0.05% http://193.239.214.250/stats/
77 56 0.03% 1077 0.09% /thirsty/drinks/aperitif.asp
78 56 0.03% 958 0.08% /thirsty/drinks/bitter.asp
79 56 0.03% 1223 0.10% /thirsty/drinks/champagne.asp
80 56 0.03% 241 0.02% /thirsty/submit.asp
81 54 0.03% 483 0.04% /bahar/dafnh.asp
82 54 0.03% 477 0.04% /bahar/thymari.asp
83 54 0.03% 1148 0.09% /thirsty/glasses.asp
84 52 0.03% 447 0.04% /bahar/garyfalo.asp
85 52 0.03% 429 0.04% /bahar/kurkuma.asp
86 52 0.03% 449 0.04% /bahar/maintanos.asp
87 50 0.03% 395 0.03% /bahar/boranza.asp
88 50 0.03% 378 0.03% /bahar/kapari.asp
89 50 0.03% 428 0.04% /bahar/riganh.asp
90 50 0.03% 866 0.07% /thirsty/drinks/porto.asp
91 48 0.03% 402 0.03% /bahar/anithos.asp
92 48 0.03% 364 0.03% /bahar/anthriskos.asp
93 48 0.03% 344 0.03% /bahar/garam.asp
94 48 0.03% 377 0.03% /bahar/kari.asp
95 48 0.03% 378 0.03% /bahar/vanilia.asp
96 48 0.03% 876 0.07% /thirsty/drinks/distill.asp
97 46 0.03% 357 0.03% /bahar/kymino.asp
98 46 0.03% 354 0.03% /bahar/selino.asp
99 46 0.03% 145 0.01% /submittip.asp
100 46 0.03% 770 0.06% /thirsty/drinks/madera.asp
View All URLs

Top 100 of 225 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 71176 43.22% 716292 58.81% /get.asp
2 13748 8.35% 135682 11.14% /
3 5690 3.46% 95253 7.82% /thirsty/getcock.asp
4 7264 4.41% 42561 3.49% /thirsty/getarticle.asp
5 574 0.35% 26697 2.19% /forum.asp
6 2698 1.64% 21114 1.73% /getnation.asp
7 7088 4.30% 11404 0.94% Images
8 414 0.25% 8745 0.72% /thirsty/drinks/liquer.asp
9 762 0.46% 8528 0.70% /getarticle.asp
10 510 0.31% 8296 0.68% /gettip.asp
11 798 0.48% 5597 0.46% /getbyform.asp
12 536 0.33% 4017 0.33% /getafro.asp
13 10030 6.09% 3776 0.31% /robots.txt
14 470 0.29% 3432 0.28% /nhsteia.asp
15 446 0.27% 3326 0.27% /quick.asp
16 404 0.25% 2900 0.24% /vegetarian.asp
17 164 0.10% 2892 0.24% /thirsty/
18 102 0.06% 2817 0.23% /thirsty/forum.asp
19 222 0.13% 2243 0.18% http://www.thirsty.gr/stats/
20 102 0.06% 2035 0.17% /thirsty/cocktail.asp
21 80 0.05% 1899 0.16% /thirsty/drinks/whisky.asp
22 96 0.06% 1894 0.16% /thirsty/drinks/gin.asp
23 170 0.10% 1874 0.15% /thirsty/wine/
24 166 0.10% 1805 0.15% /bahar/menta.asp
25 82 0.05% 1731 0.14% /thirsty/drinks/vermout.asp
26 1216 0.74% 1707 0.14% Stylesheets
27 154 0.09% 1665 0.14% /bahar/
28 78 0.05% 1616 0.13% /thirsty/bartools.asp
29 74 0.04% 1610 0.13% /thirsty/wine/makewine.asp
30 78 0.05% 1564 0.13% /thirsty/drinks/brandy.asp
31 42 0.03% 1492 0.12% /thirsty/beer/lexicon.asp
32 100 0.06% 1487 0.12% /thirsty/beer/paragwgh.asp
33 72 0.04% 1387 0.11% /thirsty/drinks/rum.asp
34 70 0.04% 1294 0.11% /thirsty/wine/history1.asp
35 932 0.57% 1270 0.10% HungryBookmarking
36 56 0.03% 1223 0.10% /thirsty/drinks/champagne.asp
37 68 0.04% 1194 0.10% /thirsty/drinks/angostura.asp
38 68 0.04% 1185 0.10% /thirsty/drinks/ouzo.asp
39 54 0.03% 1148 0.09% /thirsty/glasses.asp
40 58 0.04% 1145 0.09% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
41 74 0.04% 1127 0.09% /thirsty/wine/history2.asp
42 90 0.05% 1096 0.09% /bahar/piperi.asp
43 56 0.03% 1077 0.09% /thirsty/drinks/aperitif.asp
44 84 0.05% 1060 0.09% /faghta.asp
45 96 0.06% 989 0.08% /thirsty/editorial.asp
46 72 0.04% 979 0.08% /thirsty/beer/history.asp
47 56 0.03% 958 0.08% /thirsty/drinks/bitter.asp
48 138 0.08% 884 0.07% /thirsty/beer/
49 48 0.03% 876 0.07% /thirsty/drinks/distill.asp
50 50 0.03% 866 0.07% /thirsty/drinks/porto.asp
51 132 0.08% 847 0.07% /strange.asp
52 598 0.36% 821 0.07% /favicon.ico
53 80 0.05% 806 0.07% /bahar/vasilikos.asp
54 42 0.03% 803 0.07% /thirsty/drinks/cognac.asp
55 78 0.05% 786 0.06% /afrodite.asp
56 80 0.05% 780 0.06% /bahar/kremydi.asp
57 46 0.03% 777 0.06% /thirsty/drinks/sherry.asp
58 46 0.03% 770 0.06% /thirsty/drinks/madera.asp
59 46 0.03% 769 0.06% /thirsty/drinks/tabasco.asp
60 46 0.03% 760 0.06% /thirsty/wine/death.asp
61 42 0.03% 756 0.06% /thirsty/drinks/tequila.asp
62 82 0.05% 750 0.06% /glyka.asp
63 38 0.02% 750 0.06% /thirsty/drinks/vodka.asp
64 84 0.05% 750 0.06% /salsa.asp
65 82 0.05% 739 0.06% /bahar/marathos.asp
66 84 0.05% 738 0.06% /bahar/artemisia.asp
67 82 0.05% 714 0.06% /bahar/koriandros.asp
68 42 0.03% 701 0.06% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
69 40 0.02% 696 0.06% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
70 80 0.05% 685 0.06% /bahar/kardamo.asp
71 80 0.05% 678 0.06% /salates.asp
72 68 0.04% 666 0.05% /bahar/sinapi.asp
73 74 0.04% 652 0.05% /bahar/nutmeg.asp
74 76 0.05% 648 0.05% /bahar/kanela.asp
75 100 0.06% 648 0.05% /achtung.asp
76 66 0.04% 639 0.05% /bahar/krokos.asp
77 38 0.02% 628 0.05% /thirsty/drinks/collins.asp
78 68 0.04% 625 0.05% /thirsty/contact.asp
79 74 0.04% 623 0.05% /bahar/ginger.asp
80 72 0.04% 614 0.05% /bahar/mantzurana.asp
81 68 0.04% 613 0.05% /bahar/skordo.asp
82 36 0.02% 612 0.05% /thirsty/drinks/grenadine.asp
83 38 0.02% 609 0.05% /thirsty/crustas.asp
84 58 0.04% 586 0.05% http://193.239.214.250/stats/
85 72 0.04% 551 0.05% /editorial.asp
86 70 0.04% 543 0.04% /bahar/illicium.asp
87 62 0.04% 540 0.04% /bahar/papaver.asp
88 32 0.02% 532 0.04% /thirsty/drinks/bloody_mary.asp
89 64 0.04% 519 0.04% /bahar/melissohorto.asp
90 32 0.02% 513 0.04% /thirsty/drinks/fruits.asp
91 62 0.04% 504 0.04% /bahar/paprika.asp
92 54 0.03% 483 0.04% /bahar/dafnh.asp
93 54 0.03% 477 0.04% /bahar/thymari.asp
94 28 0.02% 476 0.04% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
95 52 0.03% 449 0.04% /bahar/maintanos.asp
96 328 0.20% 448 0.04% /thirsty/favicon.ico
97 52 0.03% 447 0.04% /bahar/garyfalo.asp
98 52 0.03% 429 0.04% /bahar/kurkuma.asp
99 50 0.03% 428 0.04% /bahar/riganh.asp
100 32 0.02% 418 0.03% /thirsty/wine/pinein.asp

Top 10 of 131 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 71176 43.22% 16881 68.51% /get.asp
2 13748 8.35% 2295 9.31% /
3 5690 3.46% 1160 4.71% /thirsty/getcock.asp
4 7264 4.41% 994 4.03% /thirsty/getarticle.asp
5 2698 1.64% 580 2.35% /getnation.asp
6 798 0.48% 155 0.63% /getbyform.asp
7 510 0.31% 137 0.56% /gettip.asp
8 222 0.13% 107 0.43% http://www.thirsty.gr/stats/
9 574 0.35% 104 0.42% /forum.asp
10 536 0.33% 104 0.42% /getafro.asp

Top 10 of 132 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 71176 43.22% 16747 68.07% /get.asp
2 13748 8.35% 2247 9.13% /
3 5690 3.46% 1195 4.86% /thirsty/getcock.asp
4 7264 4.41% 1017 4.13% /thirsty/getarticle.asp
5 2698 1.64% 611 2.48% /getnation.asp
6 798 0.48% 178 0.72% /getbyform.asp
7 510 0.31% 151 0.61% /gettip.asp
8 574 0.35% 114 0.46% /forum.asp
9 536 0.33% 110 0.45% /getafro.asp
10 222 0.13% 107 0.43% http://www.thirsty.gr/stats/

Top 30 of 3397 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 13578 8.24% 13100 9.70% 135581 11.13% 15 0.06% ninja-crawler49.webmeup.com
2 11592 7.04% 11098 8.22% 111653 9.17% 15 0.06% ninja-crawler96.webmeup.com
3 6830 4.15% 6524 4.83% 67019 5.50% 12 0.05% ninja-crawler93.webmeup.com
4 3980 2.42% 3976 2.94% 22251 1.83% 369 1.48% 216.244.66.248.wowrack.com
5 3786 2.30% 3728 2.76% 15081 1.24% 153 0.61% otenet
6 2250 1.37% 2250 1.67% 20766 1.71% 148 0.59% vm285692.had.su
7 1842 1.12% 1842 1.36% 13058 1.07% 21 0.08% l37-193-63-79.novotelecom.ru
8 1656 1.01% 1612 1.19% 1050 0.09% 37 0.15% 216.244.66.195.wowrack.com
9 1642 1.00% 1642 1.22% 13775 1.13% 60 0.24% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
10 1642 1.00% 1582 1.17% 6948 0.57% 78 0.31% hol
11 1558 0.95% 10 0.01% 437 0.04% 1 0.00% ecs-114-116-10-77.compute.hwclouds-dns.com
12 1556 0.94% 10 0.01% 436 0.04% 1 0.00% 103.112.210.184.authdns.ripe.net
13 1556 0.94% 10 0.01% 436 0.04% 1 0.00% 117.141.210.254.cnmobile.net
14 1534 0.93% 10 0.01% 431 0.04% 1 0.00% 129.211.70.167.arin.net
15 1532 0.93% 10 0.01% 431 0.04% 1 0.00% 1.22.37.98.tikona.in
16 1530 0.93% 10 0.01% 430 0.04% 1 0.00% 119.29.9.42.in-addr.cn
17 1458 0.89% 8 0.01% 388 0.03% 1 0.00% 113.53.29.4.arin.net
18 1454 0.88% 10 0.01% 414 0.03% 1 0.00% 148.70.58.196.arin.net
19 1442 0.88% 10 0.01% 412 0.03% 1 0.00% 122.114.23.221.in-addr.cn
20 1424 0.86% 8 0.01% 381 0.03% 1 0.00% 122.114.157.32.in-addr.cn
21 1424 0.86% 10 0.01% 408 0.03% 1 0.00% 222.239.91.38.hananet.net
22 1424 0.86% 10 0.01% 408 0.03% 1 0.00% 45.125.12.228.arin.net
23 1424 0.86% 10 0.01% 408 0.03% 1 0.00% 60.21.253.72.lnpta.net.cn
24 1424 0.86% 10 0.01% 408 0.03% 1 0.00% 94-255-177-203.cust.bredband2.com
25 1380 0.84% 1370 1.01% 1447 0.12% 39 0.16% 216.244.66.198.wowrack.com
26 1284 0.78% 10 0.01% 378 0.03% 1 0.00% 122.114.77.169.in-addr.cn
27 1234 0.75% 10 0.01% 367 0.03% 1 0.00% 94.191.42.253.arin.net
28 1196 0.73% 1188 0.88% 2728 0.22% 75 0.30% 216.244.66.199.wowrack.com
29 1188 0.72% 10 0.01% 358 0.03% 1 0.00% 200.27.172.196.telmexchile.cl
30 1052 0.64% 1034 0.77% 4075 0.33% 46 0.18% forthnet
View All Sites

Top 10 of 3397 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 13578 8.24% 13100 9.70% 135581 11.13% 15 0.06% ninja-crawler49.webmeup.com
2 11592 7.04% 11098 8.22% 111653 9.17% 15 0.06% ninja-crawler96.webmeup.com
3 6830 4.15% 6524 4.83% 67019 5.50% 12 0.05% ninja-crawler93.webmeup.com
4 3980 2.42% 3976 2.94% 22251 1.83% 369 1.48% 216.244.66.248.wowrack.com
5 2250 1.37% 2250 1.67% 20766 1.71% 148 0.59% vm285692.had.su
6 3786 2.30% 3728 2.76% 15081 1.24% 153 0.61% otenet
7 1642 1.00% 1642 1.22% 13775 1.13% 60 0.24% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
8 1842 1.12% 1842 1.36% 13058 1.07% 21 0.08% l37-193-63-79.novotelecom.ru
9 868 0.53% 832 0.62% 9888 0.81% 2 0.01% static.153.14.76.144.clients.your-server.de
10 832 0.51% 794 0.59% 8284 0.68% 3 0.01% static.236.96.76.144.clients.your-server.de

Top 15 of 454 Total User Agents
# Hits User Agent
1 77874 47.29% Netscape
2 16085 9.77% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
3 15333 9.31% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
4 7894 4.79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 5647 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
6 4106 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
7 3296 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 3195 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
9 2745 1.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
10 2644 1.61% Microsoft Internet Explorer
11 1198 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6
12 1191 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 1143 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100
14 1089 0.66% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/201001
15 966 0.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firef
View All User Agents

Usage by Country for June 2019

Top 30 of 78 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 101658 61.73% 96168 71.22% 896802 73.63% US Commercial
2 22110 13.43% 9560 7.08% 78924 6.48% Network
3 10714 6.51% 10292 7.62% 105070 8.63% Germany
4 8322 5.05% 8128 6.02% 32954 2.71% Greece
5 7842 4.76% 188 0.14% 3738 0.31% China
6 4680 2.84% 4500 3.33% 40560 3.33% Russian Federation
7 2250 1.37% 2250 1.67% 20766 1.71% USSR (former)
8 1540 0.94% 18 0.01% 539 0.04% India
9 1520 0.92% 1264 0.94% 11417 0.94% Non-Profit Organization
10 1190 0.72% 12 0.01% 385 0.03% Chile
11 658 0.40% 652 0.48% 6310 0.52% Ukraine
12 452 0.27% 400 0.30% 4292 0.35% Unresolved/Unknown
13 272 0.17% 266 0.20% 3473 0.29% Brazil
14 186 0.11% 186 0.14% 715 0.06% Cyprus
15 152 0.09% 148 0.11% 1986 0.16% Indonesia
16 138 0.08% 116 0.09% 1216 0.10% Australia
17 98 0.06% 90 0.07% 542 0.04% Netherlands
18 82 0.05% 80 0.06% 948 0.08% Belgium
19 76 0.05% 54 0.04% 455 0.04% British Indian Ocean Territory
20 62 0.04% 60 0.04% 208 0.02% Switzerland
21 56 0.03% 0 0.00% 18 0.00% Taiwan
22 52 0.03% 48 0.04% 589 0.05% Ireland
23 50 0.03% 50 0.04% 175 0.01% Canada
24 48 0.03% 48 0.04% 715 0.06% Colombia
25 48 0.03% 48 0.04% 291 0.02% Poland
26 44 0.03% 42 0.03% 573 0.05% Czech Republic
27 34 0.02% 34 0.03% 409 0.03% Turkey
28 26 0.02% 26 0.02% 106 0.01% Austria
29 24 0.01% 18 0.01% 126 0.01% Hungary
30 24 0.01% 24 0.02% 324 0.03% Italy


Generated by Webalizer Version 2.01