Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: November 2019
Generated 01-Dec-2019 03:03 EET

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2019
Total Hits 153742
Total Files 135242
Total Pages 112694
Total Visits 27783
Total KBytes 1403483
Total Unique Sites 3788
Total Unique URLs 219
Total Unique User Agents 473
. Avg Max
Hits per Hour 213 2122
Hits per Day 5124 12338
Files per Day 4508 12168
Pages per Day 3756 11390
Visits per Day 926 1437
KBytes per Day 46783 133704
Hits by Response Code
Undefined response code 4
Code 200 - OK 135242
Code 301 - Moved Permanently 48
Code 302 - Found 830
Code 304 - Not Modified 22
Code 400 - Bad Request 42
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 17014
Code 408 - Request Timeout 534

Daily usage for November 2019

Daily Statistics for November 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5320 3.46% 5158 3.81% 4148 3.68% 1199 4.32% 543 14.33% 52999 3.78%
2 4290 2.79% 4202 3.11% 3066 2.72% 1175 4.23% 532 14.04% 37259 2.65%
3 4758 3.09% 4660 3.45% 3644 3.23% 950 3.42% 503 13.28% 40175 2.86%
4 3650 2.37% 3522 2.60% 2664 2.36% 1079 3.88% 502 13.25% 30165 2.15%
5 5434 3.53% 3532 2.61% 2902 2.58% 1083 3.90% 523 13.81% 31599 2.25%
6 4782 3.11% 4656 3.44% 3808 3.38% 1351 4.86% 590 15.58% 41814 2.98%
7 4420 2.87% 4278 3.16% 3500 3.11% 1378 4.96% 660 17.42% 39159 2.79%
8 4422 2.88% 4306 3.18% 3326 2.95% 1258 4.53% 560 14.78% 38114 2.72%
9 6966 4.53% 5020 3.71% 4028 3.57% 1072 3.86% 457 12.06% 44969 3.20%
10 4544 2.96% 4346 3.21% 2982 2.65% 1029 3.70% 486 12.83% 36343 2.59%
11 10718 6.97% 10336 7.64% 9558 8.48% 1017 3.66% 526 13.89% 109063 7.77%
12 8336 5.42% 4546 3.36% 4224 3.75% 917 3.30% 454 11.99% 45714 3.26%
13 5860 3.81% 3900 2.88% 3034 2.69% 902 3.25% 394 10.40% 32546 2.32%
14 3844 2.50% 3696 2.73% 2646 2.35% 818 2.94% 367 9.69% 33641 2.40%
15 4696 3.05% 3466 2.56% 2976 2.64% 852 3.07% 388 10.24% 42331 3.02%
16 5258 3.42% 4976 3.68% 4268 3.79% 1295 4.66% 836 22.07% 58149 4.14%
17 5964 3.88% 3888 2.87% 3068 2.72% 912 3.28% 425 11.22% 44664 3.18%
18 6558 4.27% 6376 4.71% 5420 4.81% 922 3.32% 508 13.41% 69663 4.96%
19 5494 3.57% 5376 3.98% 4616 4.10% 829 2.98% 420 11.09% 61271 4.37%
20 280 0.18% 274 0.20% 228 0.20% 68 0.24% 60 1.58% 4099 0.29%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1828 1.19% 1712 1.27% 1130 1.00% 286 1.03% 183 4.83% 16164 1.15%
24 3190 2.07% 3100 2.29% 2256 2.00% 676 2.43% 270 7.13% 39149 2.79%
25 3424 2.23% 3350 2.48% 2380 2.11% 746 2.69% 327 8.63% 39499 2.81%
26 4512 2.93% 4318 3.19% 3222 2.86% 1095 3.94% 514 13.57% 48888 3.48%
27 6620 4.31% 5996 4.43% 5588 4.96% 1268 4.56% 664 17.53% 70451 5.02%
28 12338 8.03% 12168 9.00% 11390 10.11% 1167 4.20% 539 14.23% 133704 9.53%
29 9476 6.16% 7512 5.55% 6960 6.18% 1063 3.83% 450 11.88% 84175 6.00%
30 6760 4.40% 6572 4.86% 5662 5.02% 1437 5.17% 592 15.63% 77715 5.54%

Hourly usage for November 2019

Hourly Statistics for November 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 145 4362 2.84% 141 4252 3.14% 119 3582 3.18% 1558 46736 3.33%
1 169 5070 3.30% 126 3794 2.81% 122 3674 3.26% 1410 42286 3.01%
2 192 5782 3.76% 188 5666 4.19% 170 5118 4.54% 2131 63940 4.56%
3 239 7174 4.67% 233 7012 5.18% 213 6390 5.67% 2670 80095 5.71%
4 316 9482 6.17% 252 7560 5.59% 236 7092 6.29% 2644 79326 5.65%
5 198 5954 3.87% 193 5814 4.30% 164 4946 4.39% 2144 64310 4.58%
6 242 7284 4.74% 179 5372 3.97% 151 4556 4.04% 1951 58540 4.17%
7 207 6210 4.04% 202 6082 4.50% 168 5060 4.49% 2269 68071 4.85%
8 197 5934 3.86% 191 5754 4.25% 140 4228 3.75% 1991 59742 4.26%
9 178 5340 3.47% 173 5218 3.86% 135 4060 3.60% 1935 58061 4.14%
10 193 5812 3.78% 186 5590 4.13% 147 4434 3.93% 1830 54891 3.91%
11 167 5020 3.27% 161 4848 3.58% 119 3578 3.17% 1665 49936 3.56%
12 261 7832 5.09% 179 5376 3.98% 146 4388 3.89% 1687 50600 3.61%
13 215 6460 4.20% 166 4994 3.69% 136 4082 3.62% 1620 48606 3.46%
14 238 7148 4.65% 234 7024 5.19% 200 6006 5.33% 2384 71514 5.10%
15 171 5142 3.34% 163 4918 3.64% 125 3778 3.35% 1577 47325 3.37%
16 210 6312 4.11% 200 6024 4.45% 159 4780 4.24% 1959 58771 4.19%
17 267 8010 5.21% 231 6940 5.13% 184 5530 4.91% 2125 63750 4.54%
18 330 9900 6.44% 227 6810 5.04% 196 5888 5.22% 2179 65364 4.66%
19 311 9338 6.07% 240 7220 5.34% 199 5980 5.31% 2204 66107 4.71%
20 200 6026 3.92% 194 5830 4.31% 153 4602 4.08% 2107 63197 4.50%
21 180 5412 3.52% 158 4768 3.53% 132 3966 3.52% 1646 49387 3.52%
22 152 4566 2.97% 144 4328 3.20% 119 3584 3.18% 1518 45539 3.24%
23 139 4172 2.71% 134 4048 2.99% 113 3392 3.01% 1580 47389 3.38%

Top 100 of 219 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 68478 44.54% 690167 49.18% /get.asp
2 13104 8.52% 4964 0.35% /robots.txt
3 8700 5.66% 103379 7.37% /
4 8526 5.55% 13130 0.94% Images
5 6122 3.98% 285897 20.37% /forum.asp
6 5526 3.59% 92373 6.58% /thirsty/getcock.asp
7 4996 3.25% 37059 2.64% /thirsty/getarticle.asp
8 2842 1.85% 22196 1.58% /getnation.asp
9 1426 0.93% 1994 0.14% Stylesheets
10 1160 0.75% 1574 0.11% HungryBookmarking
11 944 0.61% 6700 0.48% /getbyform.asp
12 912 0.59% 1252 0.09% /favicon.ico
13 658 0.43% 4932 0.35% /getafro.asp
14 518 0.34% 8364 0.60% /gettip.asp
15 476 0.31% 3444 0.25% /nhsteia.asp
16 468 0.30% 3479 0.25% /quick.asp
17 404 0.26% 2885 0.21% /vegetarian.asp
18 314 0.20% 6680 0.48% /thirsty/drinks/liquer.asp
19 232 0.15% 319 0.02% /thirsty/favicon.ico
20 154 0.10% 2716 0.19% /thirsty/
21 142 0.09% 1557 0.11% /thirsty/wine/
22 140 0.09% 897 0.06% /thirsty/beer/
23 116 0.08% 1254 0.09% /bahar/
24 114 0.07% 1018 0.07% /salsa.asp
25 112 0.07% 1212 0.09% /bahar/menta.asp
26 106 0.07% 1096 0.08% /thirsty/editorial.asp
27 102 0.07% 2976 0.21% /thirsty/forum.asp
28 98 0.06% 617 0.04% /achtung.asp
29 96 0.06% 239 0.02% /contact.asp
30 94 0.06% 318 0.02% /server_error.asp
31 92 0.06% 1385 0.10% /thirsty/beer/paragwgh.asp
32 88 0.06% 752 0.05% /bahar/kanela.asp
33 86 0.06% 762 0.05% /bahar/nutmeg.asp
34 84 0.05% 822 0.06% /bahar/krokos.asp
35 84 0.05% 908 0.06% /getarticle.asp
36 84 0.05% 1696 0.12% /thirsty/cocktail.asp
37 84 0.05% 1475 0.11% /thirsty/drinks/angostura.asp
38 82 0.05% 1035 0.07% /faghta.asp
39 80 0.05% 689 0.05% /bahar/kardamo.asp
40 80 0.05% 705 0.05% /bahar/koriandros.asp
41 78 0.05% 660 0.05% /bahar/ginger.asp
42 78 0.05% 804 0.06% /bahar/vasilikos.asp
43 78 0.05% 1564 0.11% /thirsty/drinks/brandy.asp
44 76 0.05% 751 0.05% /bahar/kremydi.asp
45 76 0.05% 688 0.05% /bahar/skordo.asp
46 76 0.05% 1497 0.11% /thirsty/drinks/gin.asp
47 74 0.05% 726 0.05% /bahar/sinapi.asp
48 74 0.05% 1622 0.12% /thirsty/wine/makewine.asp
49 72 0.05% 587 0.04% /bahar/melissohorto.asp
50 70 0.05% 706 0.05% /afrodite.asp
51 70 0.05% 962 0.07% /thirsty/beer/history.asp
52 70 0.05% 1340 0.10% /thirsty/wine/history1.asp
53 68 0.04% 622 0.04% /glyka.asp
54 68 0.04% 577 0.04% /salates.asp
55 68 0.04% 1414 0.10% /thirsty/bartools.asp
56 68 0.04% 1185 0.08% /thirsty/drinks/ouzo.asp
57 68 0.04% 1614 0.12% /thirsty/drinks/whisky.asp
58 68 0.04% 688 0.05% http://www.thirsty.gr/stats/
59 66 0.04% 328 0.02% /tips.asp
60 64 0.04% 581 0.04% /bahar/marathos.asp
61 64 0.04% 1232 0.09% /thirsty/drinks/rum.asp
62 62 0.04% 475 0.03% /editorial.asp
63 60 0.04% 530 0.04% /bahar/artemisia.asp
64 60 0.04% 471 0.03% /bahar/illicium.asp
65 60 0.04% 524 0.04% /bahar/papaver.asp
66 60 0.04% 551 0.04% /thirsty/contact.asp
67 60 0.04% 910 0.06% /thirsty/wine/history2.asp
68 58 0.04% 497 0.04% /bahar/mantzurana.asp
69 58 0.04% 727 0.05% /bahar/piperi.asp
70 58 0.04% 495 0.04% /bahar/riganh.asp
71 58 0.04% 1224 0.09% /thirsty/drinks/vermout.asp
72 56 0.04% 262 0.02% /thirsty/drinks/no_info.asp
73 56 0.04% 1190 0.08% /thirsty/glasses.asp
74 56 0.04% 292 0.02% CGI Scripts
75 54 0.04% 292 0.02% /cgi/fastsearch
76 54 0.04% 286 0.02% /getcomm.asp
77 52 0.03% 890 0.06% /thirsty/drinks/bitter.asp
78 50 0.03% 447 0.03% /bahar/dafnh.asp
79 50 0.03% 836 0.06% /thirsty/drinks/tabasco.asp
80 48 0.03% 299 0.02% /strange.asp
81 48 0.03% 132 0.01% /submit.asp
82 48 0.03% 917 0.07% /thirsty/drinks/cognac.asp
83 46 0.03% 348 0.02% /bahar/kapari.asp
84 44 0.03% 368 0.03% /bahar/anithos.asp
85 44 0.03% 315 0.02% /bahar/garam.asp
86 44 0.03% 389 0.03% /bahar/thymari.asp
87 44 0.03% 347 0.02% /bahar/vanilia.asp
88 44 0.03% 792 0.06% /thirsty/drinks/tequila.asp
89 44 0.03% 868 0.06% /thirsty/drinks/vodka.asp
90 44 0.03% 199 0.01% /thirsty/submitarticle.asp
91 42 0.03% 314 0.02% /bahar/karo.asp
92 42 0.03% 362 0.03% /bahar/maintanos.asp
93 42 0.03% 323 0.02% /bahar/selino.asp
94 42 0.03% 728 0.05% /thirsty/drinks/porto.asp
95 42 0.03% 181 0.01% /thirsty/submit.asp
96 40 0.03% 330 0.02% /bahar/kurkuma.asp
97 40 0.03% 126 0.01% /submittip.asp
98 40 0.03% 874 0.06% /thirsty/drinks/champagne.asp
99 40 0.03% 730 0.05% /thirsty/drinks/distill.asp
100 40 0.03% 696 0.05% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
View All URLs

Top 100 of 219 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 68478 44.54% 690167 49.18% /get.asp
2 6122 3.98% 285897 20.37% /forum.asp
3 8700 5.66% 103379 7.37% /
4 5526 3.59% 92373 6.58% /thirsty/getcock.asp
5 4996 3.25% 37059 2.64% /thirsty/getarticle.asp
6 2842 1.85% 22196 1.58% /getnation.asp
7 8526 5.55% 13130 0.94% Images
8 518 0.34% 8364 0.60% /gettip.asp
9 944 0.61% 6700 0.48% /getbyform.asp
10 314 0.20% 6680 0.48% /thirsty/drinks/liquer.asp
11 13104 8.52% 4964 0.35% /robots.txt
12 658 0.43% 4932 0.35% /getafro.asp
13 468 0.30% 3479 0.25% /quick.asp
14 476 0.31% 3444 0.25% /nhsteia.asp
15 102 0.07% 2976 0.21% /thirsty/forum.asp
16 404 0.26% 2885 0.21% /vegetarian.asp
17 154 0.10% 2716 0.19% /thirsty/
18 1426 0.93% 1994 0.14% Stylesheets
19 84 0.05% 1696 0.12% /thirsty/cocktail.asp
20 74 0.05% 1622 0.12% /thirsty/wine/makewine.asp
21 68 0.04% 1614 0.12% /thirsty/drinks/whisky.asp
22 1160 0.75% 1574 0.11% HungryBookmarking
23 78 0.05% 1564 0.11% /thirsty/drinks/brandy.asp
24 142 0.09% 1557 0.11% /thirsty/wine/
25 76 0.05% 1497 0.11% /thirsty/drinks/gin.asp
26 84 0.05% 1475 0.11% /thirsty/drinks/angostura.asp
27 68 0.04% 1414 0.10% /thirsty/bartools.asp
28 92 0.06% 1385 0.10% /thirsty/beer/paragwgh.asp
29 70 0.05% 1340 0.10% /thirsty/wine/history1.asp
30 116 0.08% 1254 0.09% /bahar/
31 912 0.59% 1252 0.09% /favicon.ico
32 64 0.04% 1232 0.09% /thirsty/drinks/rum.asp
33 58 0.04% 1224 0.09% /thirsty/drinks/vermout.asp
34 112 0.07% 1212 0.09% /bahar/menta.asp
35 34 0.02% 1208 0.09% /thirsty/beer/lexicon.asp
36 56 0.04% 1190 0.08% /thirsty/glasses.asp
37 68 0.04% 1185 0.08% /thirsty/drinks/ouzo.asp
38 106 0.07% 1096 0.08% /thirsty/editorial.asp
39 82 0.05% 1035 0.07% /faghta.asp
40 114 0.07% 1018 0.07% /salsa.asp
41 70 0.05% 962 0.07% /thirsty/beer/history.asp
42 48 0.03% 917 0.07% /thirsty/drinks/cognac.asp
43 60 0.04% 910 0.06% /thirsty/wine/history2.asp
44 84 0.05% 908 0.06% /getarticle.asp
45 140 0.09% 897 0.06% /thirsty/beer/
46 52 0.03% 890 0.06% /thirsty/drinks/bitter.asp
47 40 0.03% 874 0.06% /thirsty/drinks/champagne.asp
48 44 0.03% 868 0.06% /thirsty/drinks/vodka.asp
49 50 0.03% 836 0.06% /thirsty/drinks/tabasco.asp
50 84 0.05% 822 0.06% /bahar/krokos.asp
51 78 0.05% 804 0.06% /bahar/vasilikos.asp
52 44 0.03% 792 0.06% /thirsty/drinks/tequila.asp
53 40 0.03% 786 0.06% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
54 86 0.06% 762 0.05% /bahar/nutmeg.asp
55 88 0.06% 752 0.05% /bahar/kanela.asp
56 76 0.05% 751 0.05% /bahar/kremydi.asp
57 40 0.03% 730 0.05% /thirsty/drinks/distill.asp
58 42 0.03% 728 0.05% /thirsty/drinks/porto.asp
59 58 0.04% 727 0.05% /bahar/piperi.asp
60 74 0.05% 726 0.05% /bahar/sinapi.asp
61 70 0.05% 706 0.05% /afrodite.asp
62 80 0.05% 705 0.05% /bahar/koriandros.asp
63 40 0.03% 696 0.05% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
64 36 0.02% 692 0.05% /thirsty/drinks/aperitif.asp
65 80 0.05% 689 0.05% /bahar/kardamo.asp
66 76 0.05% 688 0.05% /bahar/skordo.asp
67 68 0.04% 688 0.05% http://www.thirsty.gr/stats/
68 78 0.05% 660 0.05% /bahar/ginger.asp
69 38 0.02% 646 0.05% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
70 38 0.02% 642 0.05% /thirsty/drinks/sherry.asp
71 68 0.04% 622 0.04% /glyka.asp
72 98 0.06% 617 0.04% /achtung.asp
73 38 0.02% 609 0.04% /thirsty/drinks/fruits.asp
74 72 0.05% 587 0.04% /bahar/melissohorto.asp
75 64 0.04% 581 0.04% /bahar/marathos.asp
76 68 0.04% 577 0.04% /salates.asp
77 34 0.02% 570 0.04% /thirsty/drinks/madera.asp
78 34 0.02% 562 0.04% /thirsty/wine/death.asp
79 60 0.04% 551 0.04% /thirsty/contact.asp
80 34 0.02% 544 0.04% /thirsty/crustas.asp
81 32 0.02% 534 0.04% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
82 32 0.02% 532 0.04% /thirsty/drinks/bloody_mary.asp
83 60 0.04% 530 0.04% /bahar/artemisia.asp
84 60 0.04% 524 0.04% /bahar/papaver.asp
85 30 0.02% 510 0.04% /thirsty/drinks/grenadine.asp
86 58 0.04% 497 0.04% /bahar/mantzurana.asp
87 58 0.04% 495 0.04% /bahar/riganh.asp
88 62 0.04% 475 0.03% /editorial.asp
89 60 0.04% 471 0.03% /bahar/illicium.asp
90 36 0.02% 470 0.03% /thirsty/wine/pinein.asp
91 28 0.02% 463 0.03% /thirsty/drinks/collins.asp
92 50 0.03% 447 0.03% /bahar/dafnh.asp
93 44 0.03% 389 0.03% /bahar/thymari.asp
94 44 0.03% 368 0.03% /bahar/anithos.asp
95 42 0.03% 362 0.03% /bahar/maintanos.asp
96 36 0.02% 350 0.02% /bahar/faskomhlo.asp
97 46 0.03% 348 0.02% /bahar/kapari.asp
98 44 0.03% 347 0.02% /bahar/vanilia.asp
99 40 0.03% 330 0.02% /bahar/kurkuma.asp
100 66 0.04% 328 0.02% /tips.asp

Top 10 of 130 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 68478 44.54% 18746 68.70% /get.asp
2 8700 5.66% 2073 7.60% /
3 5526 3.59% 1519 5.57% /thirsty/getcock.asp
4 4996 3.25% 1216 4.46% /thirsty/getarticle.asp
5 2842 1.85% 796 2.92% /getnation.asp
6 658 0.43% 171 0.63% /getafro.asp
7 518 0.34% 166 0.61% /gettip.asp
8 944 0.61% 164 0.60% /getbyform.asp
9 468 0.30% 121 0.44% /quick.asp
10 476 0.31% 119 0.44% /nhsteia.asp

Top 10 of 131 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 68478 44.54% 18672 68.48% /get.asp
2 5526 3.59% 1534 5.63% /thirsty/getcock.asp
3 8700 5.66% 1490 5.46% /
4 4996 3.25% 1225 4.49% /thirsty/getarticle.asp
5 2842 1.85% 811 2.97% /getnation.asp
6 6122 3.98% 636 2.33% /forum.asp
7 944 0.61% 193 0.71% /getbyform.asp
8 518 0.34% 175 0.64% /gettip.asp
9 658 0.43% 171 0.63% /getafro.asp
10 468 0.30% 126 0.46% /quick.asp

Top 30 of 3788 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6212 4.04% 6068 4.49% 61886 4.41% 1 0.00% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
2 6174 4.02% 6174 4.57% 235037 16.75% 221 0.80% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 5178 3.37% 5088 3.76% 22244 1.58% 176 0.63% otenet
4 3418 2.22% 3382 2.50% 28378 2.02% 346 1.25% 216.244.66.195.wowrack.com
5 2802 1.82% 2702 2.00% 23132 1.65% 274 0.99% 216.244.66.248.wowrack.com
6 2228 1.45% 2154 1.59% 14739 1.05% 272 0.98% 216.244.66.198.wowrack.com
7 2132 1.39% 2132 1.58% 52166 3.72% 277 1.00% vm285692.had.su
8 2018 1.31% 1974 1.46% 18764 1.34% 1 0.00% bardolino.netestate.de
9 1906 1.24% 1888 1.40% 18511 1.32% 1 0.00% static.175.172.216.95.clients.your-server.de
10 1868 1.22% 1634 1.21% 6586 0.47% 101 0.36% hol
11 1828 1.19% 14 0.01% 547 0.04% 1 0.00% 119.29.5.37.in-addr.cn
12 1826 1.19% 14 0.01% 546 0.04% 1 0.00% 182.61.176.39.baidu.com
13 1820 1.18% 14 0.01% 545 0.04% 1 0.00% 140.143.167.250.arin.net
14 1820 1.18% 14 0.01% 545 0.04% 1 0.00% 202.100.78.114.dnsnode.net
15 1818 1.18% 14 0.01% 545 0.04% 1 0.00% 94.191.38.50.afrinic.net
16 1816 1.18% 18 0.01% 597 0.04% 1 0.00% 154.91.3.189.lacnic.net
17 1814 1.18% 12 0.01% 517 0.04% 1 0.00% 129.226.125.7.arin.net
18 1792 1.17% 1776 1.31% 7619 0.54% 73 0.26% forthnet
19 1768 1.15% 1768 1.31% 12524 0.89% 14 0.05% l37-193-63-79.novotelecom.ru
20 1276 0.83% 150 0.11% 1724 0.12% 3 0.01% 18.98.110.36.static.bjtelecom.net
21 1254 0.82% 1224 0.91% 9287 0.66% 323 1.16% crawl19.bl.semrush.com
22 1224 0.80% 1204 0.89% 9279 0.66% 320 1.15% crawl9.bl.semrush.com
23 1212 0.79% 1198 0.89% 8745 0.62% 298 1.07% crawl26.bl.semrush.com
24 1204 0.78% 1178 0.87% 8713 0.62% 289 1.04% crawl4.bl.semrush.com
25 1162 0.76% 1148 0.85% 8160 0.58% 287 1.03% crawl18.bl.semrush.com
26 1156 0.75% 1136 0.84% 8348 0.59% 288 1.04% crawl23.bl.semrush.com
27 1154 0.75% 1138 0.84% 7574 0.54% 273 0.98% crawl2.bl.semrush.com
28 1150 0.75% 1134 0.84% 8950 0.64% 306 1.10% crawl7.bl.semrush.com
29 1148 0.75% 1138 0.84% 8013 0.57% 285 1.03% crawl1.bl.semrush.com
30 1138 0.74% 1118 0.83% 8476 0.60% 286 1.03% crawl20.bl.semrush.com
View All Sites

Top 10 of 3788 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6174 4.02% 6174 4.57% 235037 16.75% 221 0.80% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
2 6212 4.04% 6068 4.49% 61886 4.41% 1 0.00% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
3 2132 1.39% 2132 1.58% 52166 3.72% 277 1.00% vm285692.had.su
4 3418 2.22% 3382 2.50% 28378 2.02% 346 1.25% 216.244.66.195.wowrack.com
5 2802 1.82% 2702 2.00% 23132 1.65% 274 0.99% 216.244.66.248.wowrack.com
6 5178 3.37% 5088 3.76% 22244 1.58% 176 0.63% otenet
7 2018 1.31% 1974 1.46% 18764 1.34% 1 0.00% bardolino.netestate.de
8 1906 1.24% 1888 1.40% 18511 1.32% 1 0.00% static.175.172.216.95.clients.your-server.de
9 2228 1.45% 2154 1.59% 14739 1.05% 272 0.98% 216.244.66.198.wowrack.com
10 1768 1.15% 1768 1.31% 12524 0.89% 14 0.05% l37-193-63-79.novotelecom.ru

Top 15 of 473 Total User Agents
# Hits User Agent
1 73083 47.54% Netscape
2 15890 10.34% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
3 12909 8.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
4 8706 5.66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 4366 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
6 3383 2.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
7 3311 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 3106 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.
9 1965 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 1711 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 1495 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 1069 0.70% Microsoft Internet Explorer
13 1009 0.66% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
14 953 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.co
15 884 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 F
View All User Agents

Usage by Country for November 2019

Top 30 of 78 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 84862 55.20% 81042 59.92% 714038 50.88% US Commercial
2 21298 13.85% 20720 15.32% 206344 14.70% Germany
3 19012 12.37% 7856 5.81% 87614 6.24% Network
4 11664 7.59% 11170 8.26% 48172 3.43% Greece
5 8222 5.35% 8220 6.08% 252441 17.99% Russian Federation
6 2172 1.41% 1900 1.40% 20994 1.50% Unresolved/Unknown
7 2140 1.39% 2138 1.58% 52446 3.74% USSR (former)
8 2034 1.32% 100 0.07% 1603 0.11% China
9 754 0.49% 750 0.55% 8857 0.63% Non-Profit Organization
10 188 0.12% 164 0.12% 2048 0.15% Brazil
11 166 0.11% 166 0.12% 652 0.05% Cyprus
12 138 0.09% 60 0.04% 490 0.03% Italy
13 112 0.07% 86 0.06% 672 0.05% British Indian Ocean Territory
14 98 0.06% 98 0.07% 135 0.01% Iceland
15 74 0.05% 74 0.05% 418 0.03% Netherlands
16 72 0.05% 34 0.03% 186 0.01% Old style Arpanet (arpa)
17 66 0.04% 62 0.05% 207 0.01% Czech Republic
18 52 0.03% 34 0.03% 188 0.01% Australia
19 48 0.03% 48 0.04% 319 0.02% Romania
20 46 0.03% 44 0.03% 564 0.04% Indonesia
21 42 0.03% 40 0.03% 273 0.02% Sweden
22 38 0.02% 38 0.03% 199 0.01% Denmark
23 38 0.02% 36 0.03% 430 0.03% Turkey
24 34 0.02% 30 0.02% 265 0.02% Hungary
25 32 0.02% 32 0.02% 291 0.02% Argentina
26 30 0.02% 30 0.02% 123 0.01% Bulgaria
27 22 0.01% 22 0.02% 98 0.01% Luxembourg
28 20 0.01% 20 0.01% 270 0.02% Colombia
29 20 0.01% 18 0.01% 399 0.03% France
30 16 0.01% 12 0.01% 180 0.01% Ireland


Generated by Webalizer Version 2.01