Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: November 2023
Generated 01-Dec-2023 03:02 EET

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2023
Total Hits 169732
Total Files 156256
Total Pages 133924
Total Visits 16285
Total KBytes 1959912
Total Unique Sites 3665
Total Unique URLs 221
Total Unique User Agents 417
. Avg Max
Hits per Hour 235 5378
Hits per Day 5657 20158
Files per Day 5208 20008
Pages per Day 4464 19068
Visits per Day 542 1057
KBytes per Day 65330 395729
Hits by Response Code
Undefined response code 2
Code 200 - OK 156256
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 36
Code 302 - Found 658
Code 304 - Not Modified 4
Code 400 - Bad Request 140
Code 403 - Forbidden 30
Code 404 - Not Found 11832
Code 408 - Request Timeout 770

Daily usage for November 2023

Daily Statistics for November 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 18466 10.88% 18158 11.62% 17258 12.89% 257 1.58% 250 6.82% 289655 14.78%
2 10892 6.42% 10810 6.92% 10320 7.71% 475 2.92% 380 10.37% 200944 10.25%
3 20158 11.88% 20008 12.80% 19068 14.24% 1037 6.37% 555 15.14% 395729 20.19%
4 10180 6.00% 10030 6.42% 9204 6.87% 604 3.71% 432 11.79% 197657 10.09%
5 2706 1.59% 2358 1.51% 1810 1.35% 510 3.13% 399 10.89% 18785 0.96%
6 3812 2.25% 3630 2.32% 2874 2.15% 319 1.96% 297 8.10% 33539 1.71%
7 2750 1.62% 2104 1.35% 1774 1.32% 255 1.57% 249 6.79% 17741 0.91%
8 2694 1.59% 2506 1.60% 1910 1.43% 349 2.14% 224 6.11% 23236 1.19%
9 1858 1.09% 1734 1.11% 1082 0.81% 301 1.85% 263 7.18% 13449 0.69%
10 4238 2.50% 3752 2.40% 3518 2.63% 283 1.74% 207 5.65% 36307 1.85%
11 3544 2.09% 2896 1.85% 2320 1.73% 350 2.15% 274 7.48% 23190 1.18%
12 3056 1.80% 2612 1.67% 2058 1.54% 396 2.43% 265 7.23% 20901 1.07%
13 8668 5.11% 8516 5.45% 7858 5.87% 569 3.49% 280 7.64% 82208 4.19%
14 7008 4.13% 6862 4.39% 6130 4.58% 726 4.46% 285 7.78% 64942 3.31%
15 8206 4.83% 3080 1.97% 2754 2.06% 298 1.83% 203 5.54% 27789 1.42%
16 5056 2.98% 4862 3.11% 4138 3.09% 847 5.20% 276 7.53% 45330 2.31%
17 1316 0.78% 1272 0.81% 964 0.72% 252 1.55% 114 3.11% 11710 0.60%
18 5234 3.08% 5026 3.22% 3820 2.85% 751 4.61% 356 9.71% 45492 2.32%
19 3156 1.86% 2554 1.63% 1630 1.22% 378 2.32% 287 7.83% 23109 1.18%
20 2064 1.22% 1730 1.11% 1078 0.80% 271 1.66% 181 4.94% 15252 0.78%
21 4264 2.51% 4030 2.58% 2004 1.50% 408 2.51% 336 9.17% 26997 1.38%
22 4496 2.65% 4242 2.71% 3072 2.29% 825 5.07% 232 6.33% 36994 1.89%
23 2022 1.19% 1986 1.27% 1026 0.77% 292 1.79% 246 6.71% 15979 0.82%
24 2374 1.40% 2248 1.44% 1338 1.00% 331 2.03% 304 8.29% 18887 0.96%
25 5282 3.11% 5054 3.23% 4318 3.22% 922 5.66% 324 8.84% 45745 2.33%
26 5040 2.97% 4980 3.19% 3828 2.86% 1057 6.49% 391 10.67% 47018 2.40%
27 10344 6.09% 9906 6.34% 9030 6.74% 860 5.28% 412 11.24% 95874 4.89%
28 4266 2.51% 3878 2.48% 3012 2.25% 911 5.59% 435 11.87% 33730 1.72%
29 3998 2.36% 3396 2.17% 3302 2.47% 1003 6.16% 504 13.75% 34518 1.76%
30 2584 1.52% 2036 1.30% 1426 1.06% 486 2.98% 409 11.16% 17206 0.88%

Hourly usage for November 2023

Hourly Statistics for November 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 205 6156 3.63% 201 6036 3.86% 185 5554 4.15% 2749 82479 4.21%
1 216 6486 3.82% 203 6090 3.90% 200 6008 4.49% 2888 86641 4.42%
2 187 5630 3.32% 177 5320 3.40% 173 5202 3.88% 2571 77118 3.93%
3 163 4900 2.89% 153 4606 2.95% 134 4044 3.02% 2149 64479 3.29%
4 154 4638 2.73% 144 4348 2.78% 132 3972 2.97% 2087 62618 3.19%
5 267 8024 4.73% 240 7210 4.61% 222 6670 4.98% 2935 88054 4.49%
6 306 9208 5.43% 293 8794 5.63% 264 7932 5.92% 3498 104947 5.35%
7 190 5722 3.37% 183 5504 3.52% 148 4454 3.33% 2518 75535 3.85%
8 224 6730 3.97% 203 6092 3.90% 165 4968 3.71% 2804 84112 4.29%
9 225 6770 3.99% 220 6620 4.24% 165 4976 3.72% 2868 86037 4.39%
10 199 5984 3.53% 191 5754 3.68% 147 4428 3.31% 2332 69965 3.57%
11 366 11008 6.49% 359 10780 6.90% 315 9468 7.07% 3907 117221 5.98%
12 212 6360 3.75% 203 6090 3.90% 169 5092 3.80% 2513 75381 3.85%
13 206 6190 3.65% 193 5818 3.72% 168 5046 3.77% 2481 74435 3.80%
14 253 7594 4.47% 247 7436 4.76% 189 5698 4.25% 2801 84019 4.29%
15 280 8400 4.95% 261 7854 5.03% 199 5970 4.46% 2881 86426 4.41%
16 412 12364 7.28% 242 7260 4.65% 202 6068 4.53% 2812 84355 4.30%
17 266 8000 4.71% 251 7544 4.83% 214 6432 4.80% 3030 90886 4.64%
18 250 7516 4.43% 233 7006 4.48% 184 5522 4.12% 2715 81455 4.16%
19 249 7480 4.41% 241 7252 4.64% 191 5738 4.28% 2906 87179 4.45%
20 223 6708 3.95% 207 6238 3.99% 183 5496 4.10% 2591 77736 3.97%
21 243 7318 4.31% 222 6680 4.28% 203 6096 4.55% 2777 83301 4.25%
22 157 4734 2.79% 155 4650 2.98% 134 4044 3.02% 2137 64114 3.27%
23 193 5812 3.42% 175 5274 3.38% 168 5046 3.77% 2381 71419 3.64%

Top 100 of 221 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 57336 33.78% 570122 29.09% /get.asp
2 22290 13.13% 299169 15.26% /
3 15950 9.40% 746432 38.08% /forum.asp
4 12934 7.62% 18846 0.96% Images
5 11596 6.83% 28799 1.47% /contact.asp
6 4800 2.83% 79836 4.07% /thirsty/getcock.asp
7 4690 2.76% 1800 0.09% /robots.txt
8 3846 2.27% 25020 1.28% /thirsty/getarticle.asp
9 2556 1.51% 20134 1.03% /getnation.asp
10 2016 1.19% 2765 0.14% HungryBookmarking
11 1954 1.15% 2724 0.14% Stylesheets
12 1850 1.09% 2540 0.13% /favicon.ico
13 760 0.45% 5356 0.27% /getbyform.asp
14 744 0.44% 5673 0.29% /getafro.asp
15 614 0.36% 10409 0.53% /gettip.asp
16 484 0.29% 3519 0.18% /nhsteia.asp
17 454 0.27% 3413 0.17% /quick.asp
18 352 0.21% 2521 0.13% /vegetarian.asp
19 198 0.12% 2038 0.10% /thirsty/wine/
20 176 0.10% 1902 0.10% /bahar/
21 166 0.10% 225 0.01% /thirsty/favicon.ico
22 144 0.08% 1318 0.07% /glyka.asp
23 136 0.08% 461 0.02% /server_error.asp
24 128 0.08% 2255 0.12% /thirsty/
25 112 0.07% 716 0.04% /thirsty/beer/
26 102 0.06% 3623 0.18% /thirsty/beer/lexicon.asp
27 100 0.06% 1263 0.06% /faghta.asp
28 96 0.06% 857 0.04% /salsa.asp
29 94 0.06% 470 0.02% /tips.asp
30 92 0.05% 1806 0.09% /thirsty/cocktail.asp
31 90 0.05% 581 0.03% /achtung.asp
32 86 0.05% 933 0.05% /bahar/menta.asp
33 86 0.05% 925 0.05% /getarticle.asp
34 86 0.05% 526 0.03% /strange.asp
35 80 0.05% 1740 0.09% /thirsty/drinks/liquer.asp
36 78 0.05% 1053 0.05% google.com:443
37 76 0.04% 2199 0.11% /thirsty/forum.asp
38 74 0.04% 632 0.03% /bahar/kanela.asp
39 74 0.04% 553 0.03% /bahar/karo.asp
40 74 0.04% 763 0.04% /thirsty/editorial.asp
41 70 0.04% 687 0.04% /bahar/krokos.asp
42 70 0.04% 1374 0.07% /thirsty/drinks/gin.asp
43 70 0.04% 680 0.03% CGI Scripts
44 68 0.04% 663 0.03% /bahar/sinapi.asp
45 68 0.04% 680 0.03% /cgi/fastsearch
46 66 0.04% 665 0.03% /afrodite.asp
47 66 0.04% 182 0.01% /submit.asp
48 66 0.04% 1010 0.05% /thirsty/beer/paragwgh.asp
49 64 0.04% 797 0.04% /bahar/piperi.asp
50 64 0.04% 543 0.03% /salates.asp
51 64 0.04% 1330 0.07% /thirsty/bartools.asp
52 62 0.04% 547 0.03% /bahar/artemisia.asp
53 62 0.04% 610 0.03% /bahar/kremydi.asp
54 62 0.04% 558 0.03% /bahar/skordo.asp
55 60 0.04% 1122 0.06% /thirsty/wine/history1.asp
56 58 0.03% 489 0.02% /bahar/ginger.asp
57 58 0.03% 508 0.03% /bahar/koriandros.asp
58 58 0.03% 524 0.03% /bahar/marathos.asp
59 56 0.03% 496 0.03% /bahar/nutmeg.asp
60 56 0.03% 429 0.02% /editorial.asp
61 56 0.03% 975 0.05% /thirsty/drinks/ouzo.asp
62 56 0.03% 858 0.04% /thirsty/wine/history2.asp
63 54 0.03% 542 0.03% /bahar/vasilikos.asp
64 54 0.03% 924 0.05% /thirsty/drinks/bitter.asp
65 54 0.03% 1058 0.05% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
66 52 0.03% 448 0.02% /bahar/kardamo.asp
67 52 0.03% 705 0.04% /thirsty/beer/history.asp
68 52 0.03% 1097 0.06% /thirsty/drinks/vermout.asp
69 50 0.03% 460 0.02% /thirsty/contact.asp
70 50 0.03% 961 0.05% /thirsty/drinks/rum.asp
71 48 0.03% 413 0.02% /bahar/mantzurana.asp
72 48 0.03% 414 0.02% /bahar/papaver.asp
73 46 0.03% 777 0.04% /thirsty/drinks/sherry.asp
74 44 0.03% 345 0.02% /bahar/illicium.asp
75 44 0.03% 357 0.02% /bahar/melissohorto.asp
76 44 0.03% 967 0.05% /thirsty/wine/makewine.asp
77 42 0.02% 351 0.02% /bahar/anithos.asp
78 42 0.02% 997 0.05% /thirsty/drinks/whisky.asp
79 42 0.02% 181 0.01% /thirsty/submit.asp
80 40 0.02% 315 0.02% /bahar/vanilia.asp
81 40 0.02% 703 0.04% /thirsty/drinks/angostura.asp
82 40 0.02% 669 0.03% /thirsty/drinks/tabasco.asp
83 38 0.02% 370 0.02% /bahar/faskomhlo.asp
84 38 0.02% 288 0.01% /bahar/kapari.asp
85 38 0.02% 328 0.02% /bahar/maintanos.asp
86 38 0.02% 302 0.02% /bahar/thrumbi.asp
87 38 0.02% 119 0.01% /submittip.asp
88 36 0.02% 301 0.02% /bahar/levanda.asp
89 36 0.02% 603 0.03% /thirsty/drinks/madera.asp
90 36 0.02% 626 0.03% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
91 36 0.02% 624 0.03% /thirsty/drinks/porto.asp
92 36 0.02% 470 0.02% /thirsty/wine/pinein.asp
93 34 0.02% 264 0.01% /bahar/kymino.asp
94 34 0.02% 277 0.01% /bahar/paprika.asp
95 34 0.02% 262 0.01% /bahar/selino.asp
96 34 0.02% 650 0.03% /thirsty/drinks/cognac.asp
97 34 0.02% 671 0.03% /thirsty/drinks/vodka.asp
98 32 0.02% 243 0.01% /bahar/anthriskos.asp
99 32 0.02% 229 0.01% /bahar/garam.asp
100 32 0.02% 275 0.01% /bahar/garyfalo.asp
View All URLs

Top 100 of 221 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15950 9.40% 746432 38.08% /forum.asp
2 57336 33.78% 570122 29.09% /get.asp
3 22290 13.13% 299169 15.26% /
4 4800 2.83% 79836 4.07% /thirsty/getcock.asp
5 11596 6.83% 28799 1.47% /contact.asp
6 3846 2.27% 25020 1.28% /thirsty/getarticle.asp
7 2556 1.51% 20134 1.03% /getnation.asp
8 12934 7.62% 18846 0.96% Images
9 614 0.36% 10409 0.53% /gettip.asp
10 744 0.44% 5673 0.29% /getafro.asp
11 760 0.45% 5356 0.27% /getbyform.asp
12 102 0.06% 3623 0.18% /thirsty/beer/lexicon.asp
13 484 0.29% 3519 0.18% /nhsteia.asp
14 454 0.27% 3413 0.17% /quick.asp
15 2016 1.19% 2765 0.14% HungryBookmarking
16 1954 1.15% 2724 0.14% Stylesheets
17 1850 1.09% 2540 0.13% /favicon.ico
18 352 0.21% 2521 0.13% /vegetarian.asp
19 128 0.08% 2255 0.12% /thirsty/
20 76 0.04% 2199 0.11% /thirsty/forum.asp
21 198 0.12% 2038 0.10% /thirsty/wine/
22 176 0.10% 1902 0.10% /bahar/
23 92 0.05% 1806 0.09% /thirsty/cocktail.asp
24 4690 2.76% 1800 0.09% /robots.txt
25 80 0.05% 1740 0.09% /thirsty/drinks/liquer.asp
26 70 0.04% 1374 0.07% /thirsty/drinks/gin.asp
27 64 0.04% 1330 0.07% /thirsty/bartools.asp
28 144 0.08% 1318 0.07% /glyka.asp
29 100 0.06% 1263 0.06% /faghta.asp
30 60 0.04% 1122 0.06% /thirsty/wine/history1.asp
31 52 0.03% 1097 0.06% /thirsty/drinks/vermout.asp
32 54 0.03% 1058 0.05% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
33 78 0.05% 1053 0.05% google.com:443
34 66 0.04% 1010 0.05% /thirsty/beer/paragwgh.asp
35 42 0.02% 997 0.05% /thirsty/drinks/whisky.asp
36 56 0.03% 975 0.05% /thirsty/drinks/ouzo.asp
37 44 0.03% 967 0.05% /thirsty/wine/makewine.asp
38 50 0.03% 961 0.05% /thirsty/drinks/rum.asp
39 86 0.05% 933 0.05% /bahar/menta.asp
40 86 0.05% 925 0.05% /getarticle.asp
41 54 0.03% 924 0.05% /thirsty/drinks/bitter.asp
42 56 0.03% 858 0.04% /thirsty/wine/history2.asp
43 96 0.06% 857 0.04% /salsa.asp
44 64 0.04% 797 0.04% /bahar/piperi.asp
45 46 0.03% 777 0.04% /thirsty/drinks/sherry.asp
46 74 0.04% 763 0.04% /thirsty/editorial.asp
47 112 0.07% 716 0.04% /thirsty/beer/
48 52 0.03% 705 0.04% /thirsty/beer/history.asp
49 40 0.02% 703 0.04% /thirsty/drinks/angostura.asp
50 70 0.04% 687 0.04% /bahar/krokos.asp
51 70 0.04% 680 0.03% CGI Scripts
52 32 0.02% 680 0.03% /thirsty/glasses.asp
53 68 0.04% 680 0.03% /cgi/fastsearch
54 34 0.02% 671 0.03% /thirsty/drinks/vodka.asp
55 40 0.02% 669 0.03% /thirsty/drinks/tabasco.asp
56 66 0.04% 665 0.03% /afrodite.asp
57 68 0.04% 663 0.03% /bahar/sinapi.asp
58 30 0.02% 655 0.03% /thirsty/drinks/champagne.asp
59 34 0.02% 650 0.03% /thirsty/drinks/cognac.asp
60 32 0.02% 642 0.03% /thirsty/drinks/brandy.asp
61 74 0.04% 632 0.03% /bahar/kanela.asp
62 36 0.02% 626 0.03% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
63 36 0.02% 624 0.03% /thirsty/drinks/porto.asp
64 32 0.02% 616 0.03% /thirsty/drinks/aperitif.asp
65 62 0.04% 610 0.03% /bahar/kremydi.asp
66 36 0.02% 603 0.03% /thirsty/drinks/madera.asp
67 90 0.05% 581 0.03% /achtung.asp
68 32 0.02% 576 0.03% /thirsty/drinks/tequila.asp
69 62 0.04% 558 0.03% /bahar/skordo.asp
70 74 0.04% 553 0.03% /bahar/karo.asp
71 30 0.02% 547 0.03% /thirsty/drinks/distill.asp
72 62 0.04% 547 0.03% /bahar/artemisia.asp
73 64 0.04% 543 0.03% /salates.asp
74 54 0.03% 542 0.03% /bahar/vasilikos.asp
75 32 0.02% 529 0.03% /thirsty/wine/death.asp
76 86 0.05% 526 0.03% /strange.asp
77 58 0.03% 524 0.03% /bahar/marathos.asp
78 30 0.02% 510 0.03% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
79 58 0.03% 508 0.03% /bahar/koriandros.asp
80 30 0.02% 501 0.03% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
81 56 0.03% 496 0.03% /bahar/nutmeg.asp
82 58 0.03% 489 0.02% /bahar/ginger.asp
83 36 0.02% 470 0.02% /thirsty/wine/pinein.asp
84 94 0.06% 470 0.02% /tips.asp
85 136 0.08% 461 0.02% /server_error.asp
86 50 0.03% 460 0.02% /thirsty/contact.asp
87 52 0.03% 448 0.02% /bahar/kardamo.asp
88 26 0.02% 442 0.02% /thirsty/drinks/grenadine.asp
89 56 0.03% 429 0.02% /editorial.asp
90 48 0.03% 414 0.02% /bahar/papaver.asp
91 48 0.03% 413 0.02% /bahar/mantzurana.asp
92 38 0.02% 370 0.02% /bahar/faskomhlo.asp
93 44 0.03% 357 0.02% /bahar/melissohorto.asp
94 42 0.02% 351 0.02% /bahar/anithos.asp
95 44 0.03% 345 0.02% /bahar/illicium.asp
96 20 0.01% 333 0.02% /thirsty/drinks/bloody_mary.asp
97 38 0.02% 328 0.02% /bahar/maintanos.asp
98 20 0.01% 320 0.02% /thirsty/drinks/fruits.asp
99 40 0.02% 315 0.02% /bahar/vanilia.asp
100 38 0.02% 302 0.02% /bahar/thrumbi.asp

Top 10 of 122 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 57336 33.78% 10020 62.24% /get.asp
2 22290 13.13% 1995 12.39% /
3 4800 2.83% 897 5.57% /thirsty/getcock.asp
4 2556 1.51% 468 2.91% /getnation.asp
5 3846 2.27% 381 2.37% /thirsty/getarticle.asp
6 614 0.36% 203 1.26% /gettip.asp
7 744 0.44% 200 1.24% /getafro.asp
8 454 0.27% 104 0.65% /quick.asp
9 176 0.10% 92 0.57% /bahar/
10 484 0.29% 92 0.57% /nhsteia.asp

Top 10 of 125 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 57336 33.78% 10011 62.46% /get.asp
2 22290 13.13% 1546 9.65% /
3 4800 2.83% 972 6.06% /thirsty/getcock.asp
4 2556 1.51% 472 2.95% /getnation.asp
5 3846 2.27% 433 2.70% /thirsty/getarticle.asp
6 15950 9.40% 409 2.55% /forum.asp
7 614 0.36% 203 1.27% /gettip.asp
8 744 0.44% 187 1.17% /getafro.asp
9 760 0.45% 111 0.69% /getbyform.asp
10 454 0.27% 102 0.64% /quick.asp

Top 30 of 3665 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 11966 7.05% 11966 7.66% 249060 12.71% 1 0.01% 185.172.128.116.apnic.net
2 9966 5.87% 9966 6.38% 207439 10.58% 2 0.01% 185.172.128.116.lacnic.net
3 7832 4.61% 7832 5.01% 163007 8.32% 2 0.01% 185.172.128.116.arin.net
4 7700 4.54% 7560 4.84% 31250 1.59% 237 1.46% otenet
5 6282 3.70% 6228 3.99% 56836 2.90% 209 1.28% 216.244.66.195.wowrack.com
6 6060 3.57% 5914 3.78% 60459 3.08% 1 0.01% crawl1-147.oi.tb.007ac9.net
7 6030 3.55% 6030 3.86% 160883 8.21% 1 0.01% 5.42.65.94.arin.net
8 4902 2.89% 4800 3.07% 47142 2.41% 1 0.01% do-3.links.ls.007ac9.net
9 4872 2.87% 4820 3.08% 35505 1.81% 282 1.73% 216.244.66.198.wowrack.com
10 4864 2.87% 14 0.01% 1283 0.07% 1 0.01% tube-hosting.com
11 3968 2.34% 3458 2.21% 15304 0.78% 183 1.12% hol
12 2944 1.73% 2944 1.88% 25274 1.29% 95 0.58% 216.244.66.248.wowrack.com
13 2878 1.70% 2878 1.84% 59919 3.06% 1 0.01% 185.172.128.116.afrinic.net
14 2632 1.55% 2610 1.67% 10790 0.55% 86 0.53% forthnet
15 2178 1.28% 2128 1.36% 21745 1.11% 64 0.39% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
16 2106 1.24% 2058 1.32% 21460 1.09% 72 0.44% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
17 2102 1.24% 2054 1.31% 20878 1.07% 64 0.39% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
18 2034 1.20% 2004 1.28% 19407 0.99% 1 0.01% bardolino.netestate.de
19 1884 1.11% 1884 1.21% 39216 2.00% 1 0.01% 185.172.128.116.authdns.ripe.net
20 1770 1.04% 1770 1.13% 47223 2.41% 1 0.01% 5.42.65.94.authdns.ripe.net
21 732 0.43% 6 0.00% 238 0.01% 3 0.02% bitesmuch.com
22 704 0.41% 704 0.45% 7433 0.38% 2 0.01% ipb219f4a4.dynamic.kabel-deutschland.de
23 664 0.39% 654 0.42% 4687 0.24% 10 0.06% adsl-76.109.242.72.tellas.gr
24 602 0.35% 602 0.39% 5654 0.29% 1 0.01% h02.tiss.fun
25 540 0.32% 540 0.35% 13219 0.67% 70 0.43% 191.101.157.75.smarthost.net
26 540 0.32% 540 0.35% 13219 0.67% 70 0.43% 191.101.31.11.host1plus.com
27 534 0.31% 530 0.34% 5275 0.27% 1 0.01% 250.14.150.178.triolan.net
28 462 0.27% 462 0.30% 11309 0.58% 59 0.36% unn-156-146-63-140.cdn77.com
29 436 0.26% 434 0.28% 1857 0.09% 17 0.10% Kypros
30 432 0.25% 432 0.28% 10575 0.54% 56 0.34% 191.101.157.176.smarthost.net
View All Sites

Top 10 of 3665 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 11966 7.05% 11966 7.66% 249060 12.71% 1 0.01% 185.172.128.116.apnic.net
2 9966 5.87% 9966 6.38% 207439 10.58% 2 0.01% 185.172.128.116.lacnic.net
3 7832 4.61% 7832 5.01% 163007 8.32% 2 0.01% 185.172.128.116.arin.net
4 6030 3.55% 6030 3.86% 160883 8.21% 1 0.01% 5.42.65.94.arin.net
5 6060 3.57% 5914 3.78% 60459 3.08% 1 0.01% crawl1-147.oi.tb.007ac9.net
6 2878 1.70% 2878 1.84% 59919 3.06% 1 0.01% 185.172.128.116.afrinic.net
7 6282 3.70% 6228 3.99% 56836 2.90% 209 1.28% 216.244.66.195.wowrack.com
8 1770 1.04% 1770 1.13% 47223 2.41% 1 0.01% 5.42.65.94.authdns.ripe.net
9 4902 2.89% 4800 3.07% 47142 2.41% 1 0.01% do-3.links.ls.007ac9.net
10 1884 1.11% 1884 1.21% 39216 2.00% 1 0.01% 185.172.128.116.authdns.ripe.net

Top 15 of 417 Total User Agents
# Hits User Agent
1 78851 46.46% Netscape
2 10387 6.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 7236 4.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplore
4 7066 4.16% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech
5 6567 3.87% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
6 6378 3.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
7 5481 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.c
8 4739 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
9 3996 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 3193 1.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/6
11 3176 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
12 2436 1.44% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) A
13 1914 1.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
14 1735 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 1678 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
View All User Agents

Usage by Country for November 2023

Top 30 of 55 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 64950 38.27% 62800 40.19% 1125226 57.41% Network
2 56716 33.42% 49036 31.38% 486304 24.81% US Commercial
3 22334 13.16% 21346 13.66% 218135 11.13% Unresolved/Unknown
4 17834 10.51% 17138 10.97% 74664 3.81% Greece
5 4168 2.46% 3676 2.35% 33528 1.71% Germany
6 772 0.45% 4 0.00% 227 0.01% Indonesia
7 436 0.26% 434 0.28% 1857 0.09% Cyprus
8 410 0.24% 256 0.16% 2614 0.13% Non-Profit Organization
9 286 0.17% 22 0.01% 347 0.02% Brazil
10 284 0.17% 272 0.17% 2185 0.11% China
11 282 0.17% 234 0.15% 2228 0.11% British Indian Ocean Territory
12 218 0.13% 214 0.14% 6186 0.32% Russian Federation
13 116 0.07% 50 0.03% 406 0.02% Bulgaria
14 96 0.06% 32 0.02% 151 0.01% Old style Arpanet (arpa)
15 88 0.05% 88 0.06% 1188 0.06% Lithuania
16 70 0.04% 60 0.04% 238 0.01% Australia
17 70 0.04% 70 0.04% 426 0.02% Belgium
18 60 0.04% 58 0.04% 207 0.01% Canada
19 60 0.04% 36 0.02% 212 0.01% Ukraine
20 58 0.03% 36 0.02% 472 0.02% India
21 56 0.03% 54 0.03% 215 0.01% Czech Republic
22 38 0.02% 38 0.02% 558 0.03% Italy
23 36 0.02% 36 0.02% 199 0.01% Hungary
24 34 0.02% 34 0.02% 226 0.01% Poland
25 32 0.02% 32 0.02% 139 0.01% Netherlands
26 32 0.02% 32 0.02% 163 0.01% Sweden
27 30 0.02% 30 0.02% 119 0.01% Finland
28 30 0.02% 26 0.02% 303 0.02% Viet Nam
29 24 0.01% 24 0.02% 149 0.01% France
30 16 0.01% 8 0.01% 110 0.01% St. Helena


Generated by Webalizer Version 2.01