Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 03:02 EET

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 214808
Total Files 202654
Total Pages 187052
Total Visits 11140
Total KBytes 3939772
Total Unique Sites 3348
Total Unique URLs 221
Total Unique User Agents 443
. Avg Max
Hits per Hour 288 4700
Hits per Day 6929 18750
Files per Day 6537 18160
Pages per Day 6033 17642
Visits per Day 359 914
KBytes per Day 127089 274200
Hits by Response Code
Undefined response code 4
Code 200 - OK 202654
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 24
Code 302 - Found 596
Code 304 - Not Modified 32
Code 400 - Bad Request 142
Code 403 - Forbidden 58
Code 404 - Not Found 10454
Code 408 - Request Timeout 840

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4488 2.09% 4314 2.13% 3360 1.80% 439 3.94% 290 8.66% 43393 1.10%
2 6542 3.05% 2192 1.08% 2430 1.30% 241 2.16% 224 6.69% 17942 0.46%
3 6286 2.93% 6110 3.01% 5156 2.76% 311 2.79% 272 8.12% 135224 3.43%
4 10752 5.01% 10352 5.11% 9546 5.10% 914 8.20% 339 10.13% 214875 5.45%
5 16568 7.71% 16000 7.90% 15250 8.15% 678 6.09% 323 9.65% 274200 6.96%
6 10506 4.89% 9834 4.85% 9386 5.02% 737 6.62% 300 8.96% 210774 5.35%
7 8936 4.16% 8312 4.10% 8038 4.30% 281 2.52% 249 7.44% 194396 4.93%
8 7658 3.57% 7304 3.60% 6878 3.68% 241 2.16% 192 5.73% 184902 4.69%
9 7594 3.54% 7064 3.49% 6806 3.64% 296 2.66% 259 7.74% 171686 4.36%
10 11160 5.20% 10074 4.97% 9784 5.23% 820 7.36% 285 8.51% 212692 5.40%
11 7948 3.70% 7852 3.87% 7110 3.80% 434 3.90% 231 6.90% 171813 4.36%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 4192 1.95% 4076 2.01% 3392 1.81% 164 1.47% 140 4.18% 76503 1.94%
19 9610 4.47% 9276 4.58% 8510 4.55% 780 7.00% 467 13.95% 196491 4.99%
20 14760 6.87% 14476 7.14% 13462 7.20% 729 6.54% 424 12.66% 249328 6.33%
21 9386 4.37% 9240 4.56% 8296 4.44% 631 5.66% 426 12.72% 202892 5.15%
22 8966 4.17% 8778 4.33% 7910 4.23% 315 2.83% 264 7.89% 195517 4.96%
23 7318 3.41% 7206 3.56% 6680 3.57% 271 2.43% 196 5.85% 183984 4.67%
24 7624 3.55% 7444 3.67% 6778 3.62% 314 2.82% 230 6.87% 187090 4.75%
25 7580 3.53% 7454 3.68% 6642 3.55% 313 2.81% 248 7.41% 183824 4.67%
26 7302 3.40% 7110 3.51% 6558 3.51% 336 3.02% 236 7.05% 179406 4.55%
27 11920 5.55% 11556 5.70% 11004 5.88% 649 5.83% 298 8.90% 194463 4.94%
28 4514 2.10% 4234 2.09% 3732 2.00% 334 3.00% 245 7.32% 41469 1.05%
29 18750 8.73% 18160 8.96% 17642 9.43% 325 2.92% 253 7.56% 181354 4.60%
30 2904 1.35% 2782 1.37% 1974 1.06% 347 3.11% 242 7.23% 24610 0.62%
31 1544 0.72% 1454 0.72% 728 0.39% 278 2.50% 228 6.81% 10946 0.28%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 295 9164 4.27% 291 9030 4.46% 278 8628 4.61% 5457 169164 4.29%
1 402 12462 5.80% 393 12206 6.02% 390 12112 6.48% 6671 206787 5.25%
2 445 13818 6.43% 298 9256 4.57% 338 10488 5.61% 5607 173829 4.41%
3 244 7572 3.53% 230 7132 3.52% 230 7146 3.82% 4940 153129 3.89%
4 295 9150 4.26% 282 8764 4.32% 276 8560 4.58% 5434 168447 4.28%
5 244 7564 3.52% 239 7412 3.66% 219 6812 3.64% 5007 155206 3.94%
6 213 6626 3.08% 209 6508 3.21% 192 5972 3.19% 4675 144935 3.68%
7 272 8456 3.94% 258 8026 3.96% 234 7272 3.89% 5006 155198 3.94%
8 252 7830 3.65% 239 7412 3.66% 212 6588 3.52% 4875 151130 3.84%
9 255 7924 3.69% 243 7540 3.72% 198 6138 3.28% 4960 153772 3.90%
10 289 8982 4.18% 282 8754 4.32% 243 7544 4.03% 5454 169087 4.29%
11 281 8738 4.07% 267 8282 4.09% 241 7474 4.00% 5337 165433 4.20%
12 291 9032 4.20% 285 8838 4.36% 254 7896 4.22% 5360 166146 4.22%
13 288 8948 4.17% 258 8000 3.95% 249 7730 4.13% 5061 156887 3.98%
14 273 8486 3.95% 266 8274 4.08% 232 7200 3.85% 5178 160517 4.07%
15 305 9484 4.42% 300 9322 4.60% 260 8062 4.31% 5723 177411 4.50%
16 283 8790 4.09% 274 8516 4.20% 229 7114 3.80% 5374 166580 4.23%
17 290 9014 4.20% 279 8658 4.27% 240 7454 3.98% 5313 164715 4.18%
18 304 9424 4.39% 293 9102 4.49% 258 7998 4.28% 5478 169804 4.31%
19 314 9762 4.54% 308 9558 4.72% 276 8568 4.58% 5684 176200 4.47%
20 384 11912 5.55% 366 11372 5.61% 344 10686 5.71% 6142 190397 4.83%
21 222 6908 3.22% 215 6686 3.30% 194 6026 3.22% 4673 144850 3.68%
22 201 6240 2.90% 191 5932 2.93% 179 5558 2.97% 4465 138413 3.51%
23 274 8522 3.97% 260 8074 3.98% 258 8026 4.29% 5217 161737 4.11%

Top 100 of 221 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 56960 26.52% 766688 19.46% /
2 53682 24.99% 541355 13.74% /get.asp
3 50356 23.44% 2344821 59.52% /forum.asp
4 10574 4.92% 13612 0.35% Images
5 4840 2.25% 81046 2.06% /thirsty/getcock.asp
6 4004 1.86% 25761 0.65% /thirsty/getarticle.asp
7 3002 1.40% 1152 0.03% /robots.txt
8 1872 0.87% 14640 0.37% /getnation.asp
9 1726 0.80% 2362 0.06% HungryBookmarking
10 1642 0.76% 2288 0.06% Stylesheets
11 1558 0.73% 2134 0.05% /favicon.ico
12 836 0.39% 5958 0.15% /getbyform.asp
13 540 0.25% 4074 0.10% /getafro.asp
14 410 0.19% 6571 0.17% /gettip.asp
15 328 0.15% 2354 0.06% /nhsteia.asp
16 298 0.14% 2119 0.05% /vegetarian.asp
17 266 0.12% 1957 0.05% /quick.asp
18 168 0.08% 3598 0.09% /thirsty/drinks/liquer.asp
19 168 0.08% 228 0.01% /thirsty/favicon.ico
20 166 0.08% 1943 0.05% /getarticle.asp
21 164 0.08% 1788 0.05% CGI Scripts
22 158 0.07% 1787 0.05% /cgi/fastsearch
23 138 0.06% 1429 0.04% /thirsty/wine/
24 118 0.05% 4191 0.11% /thirsty/beer/lexicon.asp
25 114 0.05% 1232 0.03% /bahar/
26 110 0.05% 1007 0.03% /glyka.asp
27 102 0.05% 1797 0.05% /thirsty/
28 94 0.04% 604 0.02% /thirsty/beer/
29 80 0.04% 519 0.01% /achtung.asp
30 80 0.04% 1605 0.04% /thirsty/cocktail.asp
31 78 0.04% 776 0.02% /bahar/kremydi.asp
32 76 0.04% 2241 0.06% /thirsty/forum.asp
33 68 0.03% 859 0.02% /faghta.asp
34 68 0.03% 701 0.02% /thirsty/editorial.asp
35 66 0.03% 630 0.02% /bahar/krokos.asp
36 66 0.03% 650 0.02% /bahar/sinapi.asp
37 66 0.03% 681 0.02% /bahar/vasilikos.asp
38 66 0.03% 1451 0.04% /thirsty/wine/makewine.asp
39 64 0.03% 478 0.01% /bahar/karo.asp
40 64 0.03% 556 0.01% /bahar/papaver.asp
41 64 0.03% 1263 0.03% /thirsty/drinks/gin.asp
42 64 0.03% 1002 0.03% /thirsty/wine/history2.asp
43 62 0.03% 553 0.01% /salsa.asp
44 62 0.03% 1214 0.03% /thirsty/wine/history1.asp
45 60 0.03% 515 0.01% /bahar/kanela.asp
46 58 0.03% 490 0.01% /bahar/ginger.asp
47 58 0.03% 1204 0.03% /thirsty/bartools.asp
48 56 0.03% 484 0.01% /bahar/kardamo.asp
49 56 0.03% 492 0.01% /bahar/koriandros.asp
50 54 0.03% 498 0.01% /bahar/dendrolivano.asp
51 54 0.03% 576 0.01% /bahar/menta.asp
52 54 0.03% 244 0.01% /thirsty/submitarticle.asp
53 52 0.02% 649 0.02% /bahar/piperi.asp
54 52 0.02% 478 0.01% /bahar/skordo.asp
55 50 0.02% 125 0.00% /contact.asp
56 48 0.02% 428 0.01% /bahar/nutmeg.asp
57 48 0.02% 838 0.02% /thirsty/drinks/ouzo.asp
58 46 0.02% 923 0.02% /thirsty/drinks/brandy.asp
59 44 0.02% 389 0.01% /bahar/artemisia.asp
60 44 0.02% 374 0.01% /bahar/mantzurana.asp
61 44 0.02% 848 0.02% /thirsty/drinks/rum.asp
62 42 0.02% 342 0.01% /bahar/paprika.asp
63 42 0.02% 240 0.01% /getcomm.asp
64 42 0.02% 649 0.02% /thirsty/beer/paragwgh.asp
65 40 0.02% 372 0.01% /bahar/marathos.asp
66 40 0.02% 368 0.01% /thirsty/contact.asp
67 40 0.02% 684 0.02% /thirsty/drinks/bitter.asp
68 40 0.02% 794 0.02% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
69 40 0.02% 949 0.02% /thirsty/drinks/whisky.asp
70 38 0.02% 528 0.01% /thirsty/beer/history.asp
71 38 0.02% 178 0.00% /thirsty/drinks/no_info.asp
72 38 0.02% 189 0.00% /tips.asp
73 36 0.02% 215 0.01% /strange.asp
74 36 0.02% 624 0.02% /thirsty/drinks/porto.asp
75 36 0.02% 155 0.00% /thirsty/submit.asp
76 34 0.02% 293 0.01% /bahar/garyfalo.asp
77 34 0.02% 277 0.01% /bahar/melissohorto.asp
78 34 0.02% 268 0.01% /bahar/vanilia.asp
79 34 0.02% 94 0.00% /submit.asp
80 34 0.02% 650 0.02% /thirsty/drinks/cognac.asp
81 34 0.02% 620 0.02% /thirsty/drinks/distill.asp
82 32 0.01% 268 0.01% /bahar/anithos.asp
83 32 0.01% 252 0.01% /bahar/illicium.asp
84 32 0.01% 283 0.01% /bahar/thymari.asp
85 32 0.01% 271 0.01% /salates.asp
86 32 0.01% 101 0.00% /submittip.asp
87 32 0.01% 562 0.01% /thirsty/drinks/angostura.asp
88 32 0.01% 513 0.01% /thirsty/drinks/fruits.asp
89 32 0.01% 544 0.01% /thirsty/drinks/grenadine.asp
90 30 0.01% 247 0.01% /bahar/kurkuma.asp
91 30 0.01% 233 0.01% /bahar/kymino.asp
92 30 0.01% 257 0.01% /bahar/riganh.asp
93 30 0.01% 231 0.01% /bahar/selino.asp
94 30 0.01% 592 0.02% /thirsty/drinks/vodka.asp
95 30 0.01% 638 0.02% /thirsty/glasses.asp
96 30 0.01% 392 0.01% /thirsty/wine/pinein.asp
97 28 0.01% 448 0.01% /thirsty/crustas.asp
98 28 0.01% 539 0.01% /thirsty/drinks/aperitif.asp
99 28 0.01% 473 0.01% /thirsty/drinks/sherry.asp
100 28 0.01% 463 0.01% /thirsty/wine/death.asp
View All URLs

Top 100 of 221 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 50356 23.44% 2344821 59.52% /forum.asp
2 56960 26.52% 766688 19.46% /
3 53682 24.99% 541355 13.74% /get.asp
4 4840 2.25% 81046 2.06% /thirsty/getcock.asp
5 4004 1.86% 25761 0.65% /thirsty/getarticle.asp
6 1872 0.87% 14640 0.37% /getnation.asp
7 10574 4.92% 13612 0.35% Images
8 410 0.19% 6571 0.17% /gettip.asp
9 836 0.39% 5958 0.15% /getbyform.asp
10 118 0.05% 4191 0.11% /thirsty/beer/lexicon.asp
11 540 0.25% 4074 0.10% /getafro.asp
12 168 0.08% 3598 0.09% /thirsty/drinks/liquer.asp
13 1726 0.80% 2362 0.06% HungryBookmarking
14 328 0.15% 2354 0.06% /nhsteia.asp
15 1642 0.76% 2288 0.06% Stylesheets
16 76 0.04% 2241 0.06% /thirsty/forum.asp
17 1558 0.73% 2134 0.05% /favicon.ico
18 298 0.14% 2119 0.05% /vegetarian.asp
19 266 0.12% 1957 0.05% /quick.asp
20 166 0.08% 1943 0.05% /getarticle.asp
21 102 0.05% 1797 0.05% /thirsty/
22 164 0.08% 1788 0.05% CGI Scripts
23 158 0.07% 1787 0.05% /cgi/fastsearch
24 80 0.04% 1605 0.04% /thirsty/cocktail.asp
25 66 0.03% 1451 0.04% /thirsty/wine/makewine.asp
26 138 0.06% 1429 0.04% /thirsty/wine/
27 64 0.03% 1263 0.03% /thirsty/drinks/gin.asp
28 114 0.05% 1232 0.03% /bahar/
29 62 0.03% 1214 0.03% /thirsty/wine/history1.asp
30 58 0.03% 1204 0.03% /thirsty/bartools.asp
31 3002 1.40% 1152 0.03% /robots.txt
32 110 0.05% 1007 0.03% /glyka.asp
33 64 0.03% 1002 0.03% /thirsty/wine/history2.asp
34 40 0.02% 949 0.02% /thirsty/drinks/whisky.asp
35 46 0.02% 923 0.02% /thirsty/drinks/brandy.asp
36 68 0.03% 859 0.02% /faghta.asp
37 44 0.02% 848 0.02% /thirsty/drinks/rum.asp
38 48 0.02% 838 0.02% /thirsty/drinks/ouzo.asp
39 40 0.02% 794 0.02% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
40 78 0.04% 776 0.02% /bahar/kremydi.asp
41 68 0.03% 701 0.02% /thirsty/editorial.asp
42 40 0.02% 684 0.02% /thirsty/drinks/bitter.asp
43 66 0.03% 681 0.02% /bahar/vasilikos.asp
44 66 0.03% 650 0.02% /bahar/sinapi.asp
45 34 0.02% 650 0.02% /thirsty/drinks/cognac.asp
46 52 0.02% 649 0.02% /bahar/piperi.asp
47 42 0.02% 649 0.02% /thirsty/beer/paragwgh.asp
48 30 0.01% 638 0.02% /thirsty/glasses.asp
49 66 0.03% 630 0.02% /bahar/krokos.asp
50 36 0.02% 624 0.02% /thirsty/drinks/porto.asp
51 34 0.02% 620 0.02% /thirsty/drinks/distill.asp
52 94 0.04% 604 0.02% /thirsty/beer/
53 30 0.01% 592 0.02% /thirsty/drinks/vodka.asp
54 54 0.03% 576 0.01% /bahar/menta.asp
55 32 0.01% 562 0.01% /thirsty/drinks/angostura.asp
56 64 0.03% 556 0.01% /bahar/papaver.asp
57 62 0.03% 553 0.01% /salsa.asp
58 26 0.01% 549 0.01% /thirsty/drinks/vermout.asp
59 32 0.01% 544 0.01% /thirsty/drinks/grenadine.asp
60 28 0.01% 539 0.01% /thirsty/drinks/aperitif.asp
61 38 0.02% 528 0.01% /thirsty/beer/history.asp
62 80 0.04% 519 0.01% /achtung.asp
63 60 0.03% 515 0.01% /bahar/kanela.asp
64 32 0.01% 513 0.01% /thirsty/drinks/fruits.asp
65 54 0.03% 498 0.01% /bahar/dendrolivano.asp
66 56 0.03% 492 0.01% /bahar/koriandros.asp
67 58 0.03% 490 0.01% /bahar/ginger.asp
68 56 0.03% 484 0.01% /bahar/kardamo.asp
69 64 0.03% 478 0.01% /bahar/karo.asp
70 52 0.02% 478 0.01% /bahar/skordo.asp
71 28 0.01% 473 0.01% /thirsty/drinks/sherry.asp
72 28 0.01% 463 0.01% /thirsty/wine/death.asp
73 28 0.01% 448 0.01% /thirsty/crustas.asp
74 20 0.01% 437 0.01% /thirsty/drinks/champagne.asp
75 26 0.01% 436 0.01% /thirsty/drinks/madera.asp
76 26 0.01% 435 0.01% /thirsty/drinks/tabasco.asp
77 48 0.02% 428 0.01% /bahar/nutmeg.asp
78 24 0.01% 417 0.01% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
79 24 0.01% 408 0.01% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
80 24 0.01% 401 0.01% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
81 24 0.01% 399 0.01% /thirsty/drinks/bloody_mary.asp
82 22 0.01% 396 0.01% /thirsty/drinks/tequila.asp
83 30 0.01% 392 0.01% /thirsty/wine/pinein.asp
84 44 0.02% 389 0.01% /bahar/artemisia.asp
85 44 0.02% 374 0.01% /bahar/mantzurana.asp
86 40 0.02% 372 0.01% /bahar/marathos.asp
87 40 0.02% 368 0.01% /thirsty/contact.asp
88 22 0.01% 364 0.01% /thirsty/drinks/collins.asp
89 42 0.02% 342 0.01% /bahar/paprika.asp
90 24 0.01% 324 0.01% google.com:443
91 34 0.02% 293 0.01% /bahar/garyfalo.asp
92 32 0.01% 283 0.01% /bahar/thymari.asp
93 34 0.02% 277 0.01% /bahar/melissohorto.asp
94 32 0.01% 271 0.01% /salates.asp
95 34 0.02% 268 0.01% /bahar/vanilia.asp
96 32 0.01% 268 0.01% /bahar/anithos.asp
97 30 0.01% 257 0.01% /bahar/riganh.asp
98 32 0.01% 252 0.01% /bahar/illicium.asp
99 30 0.01% 247 0.01% /bahar/kurkuma.asp
100 54 0.03% 244 0.01% /thirsty/submitarticle.asp

Top 10 of 120 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 53682 24.99% 6652 60.92% /get.asp
2 56960 26.52% 1784 16.34% /
3 4840 2.25% 498 4.56% /thirsty/getcock.asp
4 4004 1.86% 282 2.58% /thirsty/getarticle.asp
5 1872 0.87% 236 2.16% /getnation.asp
6 410 0.19% 129 1.18% /gettip.asp
7 540 0.25% 119 1.09% /getafro.asp
8 836 0.39% 116 1.06% /getbyform.asp
9 50356 23.44% 69 0.63% /forum.asp
10 118 0.05% 65 0.60% /thirsty/beer/lexicon.asp

Top 10 of 122 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 53682 24.99% 6574 60.52% /get.asp
2 56960 26.52% 1438 13.24% /
3 4840 2.25% 549 5.05% /thirsty/getcock.asp
4 50356 23.44% 350 3.22% /forum.asp
5 4004 1.86% 288 2.65% /thirsty/getarticle.asp
6 1872 0.87% 255 2.35% /getnation.asp
7 836 0.39% 139 1.28% /getbyform.asp
8 410 0.19% 138 1.27% /gettip.asp
9 540 0.25% 113 1.04% /getafro.asp
10 118 0.05% 62 0.57% /thirsty/beer/lexicon.asp

Top 30 of 3348 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 30968 14.42% 30968 15.28% 928513 23.57% 12 0.11% 5.42.65.8.apnic.net
2 20416 9.50% 20416 10.07% 611964 15.53% 5 0.04% 5.42.65.8.afrinic.net
3 19192 8.93% 19192 9.47% 575392 14.60% 11 0.10% 5.42.65.8.authdns.ripe.net
4 18708 8.71% 18672 9.21% 559810 14.21% 9 0.08% 5.42.65.8.arin.net
5 9816 4.57% 9816 4.84% 294293 7.47% 8 0.07% 5.42.65.8.lacnic.net
6 6434 3.00% 6068 2.99% 27286 0.69% 188 1.69% otenet
7 6142 2.86% 6000 2.96% 61959 1.57% 7 0.06% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
8 6060 2.82% 5914 2.92% 60459 1.53% 1 0.01% crawl1-175.oi.tb.007ac9.net
9 6024 2.80% 5880 2.90% 59341 1.51% 6 0.05% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
10 5988 2.79% 5846 2.88% 59652 1.51% 7 0.06% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
11 4900 2.28% 4800 2.37% 47142 1.20% 1 0.01% crawl1-234.oi.tb.007ac9.net
12 4238 1.97% 0 0.00% 920 0.02% 1 0.01% 178.128.122.171.digitalocean.com
13 3712 1.73% 3662 1.81% 36254 0.92% 116 1.04% 216.244.66.248.wowrack.com
14 3032 1.41% 2604 1.28% 11103 0.28% 153 1.37% hol
15 1984 0.92% 1964 0.97% 8847 0.22% 67 0.60% forthnet
16 1184 0.55% 1182 0.58% 14674 0.37% 1 0.01% rondo-crawler7.blex.seopowersuite.com
17 898 0.42% 896 0.44% 6520 0.17% 8 0.07% adsl-39.109.242.187.tellas.gr
18 870 0.41% 866 0.43% 7683 0.20% 3 0.03% ns3329662.ip-94-23-7.eu
19 732 0.34% 732 0.36% 17919 0.45% 98 0.88% 191.101.157.83.smarthost.net
20 650 0.30% 628 0.31% 7743 0.20% 3 0.03% vdsl-91-137-27-194.net.encoline.de
21 640 0.30% 640 0.32% 15623 0.40% 83 0.75% 191.101.157.196.smarthost.net
22 640 0.30% 638 0.31% 6010 0.15% 4 0.04% linux08.r00tbase.de
23 616 0.29% 610 0.30% 5516 0.14% 2 0.02% ns302943.ip-94-23-203.eu
24 608 0.28% 608 0.30% 6346 0.16% 2 0.02% ns3084109.ip-217-182-134.eu
25 594 0.28% 594 0.29% 5680 0.14% 1 0.01% vmi1098364.contaboserver.net
26 522 0.24% 494 0.24% 5956 0.15% 1 0.01% 194.247.173.99.s.monolith.net.ua
27 480 0.22% 458 0.23% 5250 0.13% 2 0.02% ns518862.ip-192-99-7.net
28 458 0.21% 458 0.23% 5390 0.14% 1 0.01% vmi1366029.contaboserver.net
29 430 0.20% 420 0.21% 4815 0.12% 4 0.04% 174.245.151.178.triolan.net
30 410 0.19% 410 0.20% 3948 0.10% 1 0.01% ns530563.ip-192-95-29.net
View All Sites

Top 10 of 3348 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 30968 14.42% 30968 15.28% 928513 23.57% 12 0.11% 5.42.65.8.apnic.net
2 20416 9.50% 20416 10.07% 611964 15.53% 5 0.04% 5.42.65.8.afrinic.net
3 19192 8.93% 19192 9.47% 575392 14.60% 11 0.10% 5.42.65.8.authdns.ripe.net
4 18708 8.71% 18672 9.21% 559810 14.21% 9 0.08% 5.42.65.8.arin.net
5 9816 4.57% 9816 4.84% 294293 7.47% 8 0.07% 5.42.65.8.lacnic.net
6 6142 2.86% 6000 2.96% 61959 1.57% 7 0.06% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
7 6060 2.82% 5914 2.92% 60459 1.53% 1 0.01% crawl1-175.oi.tb.007ac9.net
8 5988 2.79% 5846 2.88% 59652 1.51% 7 0.06% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
9 6024 2.80% 5880 2.90% 59341 1.51% 6 0.05% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
10 4900 2.28% 4800 2.37% 47142 1.20% 1 0.01% crawl1-234.oi.tb.007ac9.net

Top 15 of 443 Total User Agents
# Hits User Agent
1 103789 48.32% Netscape
2 19946 9.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 9077 4.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/6
4 8594 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 7107 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 5539 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 5480 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.c
8 5446 2.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
9 5209 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
10 3840 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
11 3595 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 3572 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 3464 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 2713 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech
15 2660 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
View All User Agents

Usage by Country for January 2024

Top 30 of 53 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 124452 57.94% 122662 60.53% 3207804 81.42% Network
2 39282 18.29% 32826 16.20% 335860 8.52% US Commercial
3 28416 13.23% 27328 13.49% 277268 7.04% Unresolved/Unknown
4 14706 6.85% 13876 6.85% 63811 1.62% Greece
5 3608 1.68% 2962 1.46% 25723 0.65% Germany
6 848 0.39% 804 0.40% 9613 0.24% China
7 650 0.30% 332 0.16% 3617 0.09% Non-Profit Organization
8 558 0.26% 524 0.26% 6174 0.16% Ukraine
9 388 0.18% 388 0.19% 1658 0.04% Cyprus
10 268 0.12% 12 0.01% 164 0.00% Hungary
11 260 0.12% 4 0.00% 107 0.00% Turkey
12 256 0.12% 0 0.00% 57 0.00% Philippines
13 130 0.06% 86 0.04% 1171 0.03% US Government
14 106 0.05% 106 0.05% 1431 0.04% Poland
15 102 0.05% 98 0.05% 813 0.02% Russian Federation
16 80 0.04% 72 0.04% 324 0.01% Netherlands
17 78 0.04% 74 0.04% 668 0.02% Italy
18 58 0.03% 36 0.02% 391 0.01% British Indian Ocean Territory
19 56 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Old style Arpanet (arpa)
20 56 0.03% 56 0.03% 218 0.01% United Kingdom
21 46 0.02% 44 0.02% 193 0.00% Australia
22 34 0.02% 34 0.02% 171 0.00% US Educational
23 32 0.01% 32 0.02% 173 0.00% United Arab Emirates
24 32 0.01% 32 0.02% 158 0.00% Thailand
25 30 0.01% 30 0.01% 105 0.00% Austria
26 30 0.01% 30 0.01% 172 0.00% France
27 28 0.01% 28 0.01% 96 0.00% Finland
28 28 0.01% 28 0.01% 78 0.00% Romania
29 24 0.01% 24 0.01% 194 0.00% Sweden
30 22 0.01% 22 0.01% 297 0.01% Lithuania


Generated by Webalizer Version 2.01