Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: February 2024
Generated 02-Mar-2024 03:02 EET

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 11420
Total Files 10360
Total Pages 7410
Total Visits 2128
Total KBytes 90608
Total Unique Sites 774
Total Unique URLs 178
Total Unique User Agents 119
. Avg Max
Hits per Hour 95 398
Hits per Day 2284 2918
Files per Day 2072 2740
Pages per Day 1482 1864
Visits per Day 425 574
KBytes per Day 18122 22994
Hits by Response Code
Code 200 - OK 10360
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 12
Code 400 - Bad Request 24
Code 403 - Forbidden 16
Code 404 - Not Found 868
Code 408 - Request Timeout 136

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1780 15.59% 1424 13.75% 1110 14.98% 227 10.67% 176 22.74% 11937 13.17%
2 1740 15.24% 1598 15.42% 1094 14.76% 245 11.51% 191 24.68% 14125 15.59%
3 2850 24.96% 2740 26.45% 1792 24.18% 558 26.22% 225 29.07% 22994 25.38%
4 2918 25.55% 2600 25.10% 1864 25.16% 574 26.97% 271 35.01% 22932 25.31%
5 2132 18.67% 1998 19.29% 1550 20.92% 529 24.86% 199 25.71% 18620 20.55%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 70 352 3.08% 63 318 3.07% 59 296 3.99% 644 3218 3.55%
1 58 294 2.57% 54 272 2.63% 46 230 3.10% 571 2857 3.15%
2 73 368 3.22% 68 342 3.30% 58 290 3.91% 647 3234 3.57%
3 51 258 2.26% 49 248 2.39% 42 214 2.89% 492 2458 2.71%
4 71 356 3.12% 65 326 3.15% 46 232 3.13% 564 2819 3.11%
5 54 272 2.38% 50 252 2.43% 40 204 2.75% 520 2602 2.87%
6 62 310 2.71% 60 300 2.90% 46 230 3.10% 604 3020 3.33%
7 65 326 2.85% 64 320 3.09% 55 278 3.75% 623 3114 3.44%
8 132 664 5.81% 122 612 5.91% 67 338 4.56% 902 4509 4.98%
9 176 882 7.72% 134 670 6.47% 81 408 5.51% 991 4953 5.47%
10 76 382 3.35% 74 370 3.57% 44 222 3.00% 592 2962 3.27%
11 129 648 5.67% 76 380 3.67% 108 540 7.29% 687 3437 3.79%
12 118 590 5.17% 114 572 5.52% 67 338 4.56% 961 4806 5.30%
13 164 822 7.20% 154 772 7.45% 104 524 7.07% 1469 7345 8.11%
14 98 492 4.31% 92 460 4.44% 54 272 3.67% 706 3532 3.90%
15 117 586 5.13% 108 540 5.21% 74 374 5.05% 961 4803 5.30%
16 125 628 5.50% 118 592 5.71% 70 350 4.72% 917 4585 5.06%
17 134 672 5.88% 126 632 6.10% 77 388 5.24% 1071 5355 5.91%
18 94 472 4.13% 91 456 4.40% 62 312 4.21% 883 4415 4.87%
19 107 536 4.69% 103 518 5.00% 52 264 3.56% 794 3971 4.38%
20 87 436 3.82% 76 382 3.69% 52 264 3.56% 620 3102 3.42%
21 80 404 3.54% 75 376 3.63% 62 314 4.24% 730 3648 4.03%
22 65 326 2.85% 62 314 3.03% 51 258 3.48% 564 2821 3.11%
23 68 344 3.01% 67 336 3.24% 54 270 3.64% 608 3040 3.35%

Top 100 of 178 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3584 31.38% 36986 40.82% /get.asp
2 1614 14.13% 2567 2.83% Images
3 1220 10.68% 16395 18.09% /
4 544 4.76% 209 0.23% /robots.txt
5 314 2.75% 431 0.48% HungryBookmarking
6 280 2.45% 2222 2.45% /getnation.asp
7 268 2.35% 4411 4.87% /thirsty/getcock.asp
8 266 2.33% 371 0.41% Stylesheets
9 258 2.26% 354 0.39% /favicon.ico
10 124 1.09% 953 1.05% /thirsty/getarticle.asp
11 114 1.00% 749 0.83% /getbyform.asp
12 86 0.75% 658 0.73% /getafro.asp
13 82 0.72% 5267 5.81% /forum.asp
14 62 0.54% 1057 1.17% /gettip.asp
15 56 0.49% 77 0.08% /thirsty/favicon.ico
16 50 0.44% 370 0.41% /nhsteia.asp
17 38 0.33% 272 0.30% /vegetarian.asp
18 36 0.32% 264 0.29% /quick.asp
19 30 0.26% 1066 1.18% /thirsty/beer/lexicon.asp
20 26 0.23% 253 0.28% /thirsty/wine/
21 22 0.19% 133 0.15% /achtung.asp
22 22 0.19% 201 0.22% /glyka.asp
23 20 0.18% 216 0.24% /bahar/
24 20 0.18% 120 0.13% /getcomm.asp
25 20 0.18% 126 0.14% /thirsty/beer/
26 18 0.16% 166 0.18% /bahar/dendrolivano.asp
27 16 0.14% 198 0.22% /getarticle.asp
28 14 0.12% 298 0.33% /thirsty/drinks/liquer.asp
29 12 0.11% 107 0.12% /salsa.asp
30 12 0.11% 212 0.23% /thirsty/
31 12 0.11% 172 0.19% /thirsty/beer/paragwgh.asp
32 12 0.11% 229 0.25% /thirsty/cocktail.asp
33 10 0.09% 75 0.08% /bahar/karo.asp
34 10 0.09% 126 0.14% /faghta.asp
35 10 0.09% 28 0.03% /submit.asp
36 10 0.09% 129 0.14% /thirsty/beer/history.asp
37 10 0.09% 182 0.20% /thirsty/drinks/distill.asp
38 10 0.09% 202 0.22% /thirsty/wine/history1.asp
39 8 0.07% 81 0.09% /afrodite.asp
40 8 0.07% 70 0.08% /bahar/artemisia.asp
41 8 0.07% 74 0.08% /bahar/kremydi.asp
42 8 0.07% 75 0.08% /bahar/krokos.asp
43 8 0.07% 67 0.07% /bahar/marathos.asp
44 8 0.07% 76 0.08% /bahar/sinapi.asp
45 8 0.07% 20 0.02% /contact.asp
46 8 0.07% 141 0.16% /thirsty/drinks/angostura.asp
47 8 0.07% 160 0.18% /thirsty/drinks/brandy.asp
48 8 0.07% 175 0.19% /thirsty/drinks/champagne.asp
49 8 0.07% 116 0.13% /thirsty/wine/history2.asp
50 6 0.05% 58 0.06% /bahar/faskomhlo.asp
51 6 0.05% 50 0.06% /bahar/kanela.asp
52 6 0.05% 52 0.06% /bahar/koriandros.asp
53 6 0.05% 52 0.06% /bahar/maintanos.asp
54 6 0.05% 51 0.06% /bahar/nutmeg.asp
55 6 0.05% 68 0.07% /bahar/piperi.asp
56 6 0.05% 22 0.02% /cgi/fastsearch
57 6 0.05% 55 0.06% /thirsty/contact.asp
58 6 0.05% 103 0.11% /thirsty/drinks/bitter.asp
59 6 0.05% 118 0.13% /thirsty/drinks/gin.asp
60 6 0.05% 100 0.11% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
61 6 0.05% 100 0.11% /thirsty/drinks/madera.asp
62 6 0.05% 103 0.11% /thirsty/drinks/ouzo.asp
63 6 0.05% 115 0.13% /thirsty/drinks/rum.asp
64 6 0.05% 61 0.07% /thirsty/editorial.asp
65 6 0.05% 150 0.17% /thirsty/forum.asp
66 6 0.05% 128 0.14% /thirsty/glasses.asp
67 6 0.05% 26 0.03% /thirsty/submit.asp
68 6 0.05% 30 0.03% /tips.asp
69 6 0.05% 22 0.02% CGI Scripts
70 4 0.04% 33 0.04% /bahar/anithos.asp
71 4 0.04% 32 0.03% /bahar/boranza.asp
72 4 0.04% 36 0.04% /bahar/dafnh.asp
73 4 0.04% 34 0.04% /bahar/garyfalo.asp
74 4 0.04% 33 0.04% /bahar/ginger.asp
75 4 0.04% 31 0.03% /bahar/kymino.asp
76 4 0.04% 35 0.04% /bahar/menta.asp
77 4 0.04% 32 0.04% /bahar/papaver.asp
78 4 0.04% 33 0.04% /bahar/paprika.asp
79 4 0.04% 34 0.04% /bahar/riganh.asp
80 4 0.04% 36 0.04% /bahar/skordo.asp
81 4 0.04% 35 0.04% /bahar/thymari.asp
82 4 0.04% 32 0.03% /bahar/vanilia.asp
83 4 0.04% 36 0.04% /bahar/vasilikos.asp
84 4 0.04% 31 0.03% /editorial.asp
85 4 0.04% 34 0.04% /salates.asp
86 4 0.04% 23 0.03% /strange.asp
87 4 0.04% 13 0.01% /submittip.asp
88 4 0.04% 82 0.09% /thirsty/bartools.asp
89 4 0.04% 77 0.08% /thirsty/drinks/aperitif.asp
90 4 0.04% 76 0.08% /thirsty/drinks/cognac.asp
91 4 0.04% 68 0.07% /thirsty/drinks/grenadine.asp
92 4 0.04% 70 0.08% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
93 4 0.04% 69 0.08% /thirsty/drinks/porto.asp
94 4 0.04% 68 0.07% /thirsty/drinks/sherry.asp
95 4 0.04% 67 0.07% /thirsty/drinks/tabasco.asp
96 4 0.04% 72 0.08% /thirsty/drinks/tequila.asp
97 4 0.04% 76 0.08% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
98 4 0.04% 84 0.09% /thirsty/drinks/vermout.asp
99 4 0.04% 82 0.09% /thirsty/wine/makewine.asp
100 2 0.02% 15 0.02% /bahar/anthriskos.asp
View All URLs

Top 100 of 178 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3584 31.38% 36986 40.82% /get.asp
2 1220 10.68% 16395 18.09% /
3 82 0.72% 5267 5.81% /forum.asp
4 268 2.35% 4411 4.87% /thirsty/getcock.asp
5 1614 14.13% 2567 2.83% Images
6 280 2.45% 2222 2.45% /getnation.asp
7 30 0.26% 1066 1.18% /thirsty/beer/lexicon.asp
8 62 0.54% 1057 1.17% /gettip.asp
9 124 1.09% 953 1.05% /thirsty/getarticle.asp
10 114 1.00% 749 0.83% /getbyform.asp
11 86 0.75% 658 0.73% /getafro.asp
12 314 2.75% 431 0.48% HungryBookmarking
13 266 2.33% 371 0.41% Stylesheets
14 50 0.44% 370 0.41% /nhsteia.asp
15 258 2.26% 354 0.39% /favicon.ico
16 14 0.12% 298 0.33% /thirsty/drinks/liquer.asp
17 38 0.33% 272 0.30% /vegetarian.asp
18 36 0.32% 264 0.29% /quick.asp
19 26 0.23% 253 0.28% /thirsty/wine/
20 12 0.11% 229 0.25% /thirsty/cocktail.asp
21 20 0.18% 216 0.24% /bahar/
22 12 0.11% 212 0.23% /thirsty/
23 544 4.76% 209 0.23% /robots.txt
24 10 0.09% 202 0.22% /thirsty/wine/history1.asp
25 22 0.19% 201 0.22% /glyka.asp
26 16 0.14% 198 0.22% /getarticle.asp
27 10 0.09% 182 0.20% /thirsty/drinks/distill.asp
28 8 0.07% 175 0.19% /thirsty/drinks/champagne.asp
29 12 0.11% 172 0.19% /thirsty/beer/paragwgh.asp
30 18 0.16% 166 0.18% /bahar/dendrolivano.asp
31 8 0.07% 160 0.18% /thirsty/drinks/brandy.asp
32 6 0.05% 150 0.17% /thirsty/forum.asp
33 8 0.07% 141 0.16% /thirsty/drinks/angostura.asp
34 22 0.19% 133 0.15% /achtung.asp
35 10 0.09% 129 0.14% /thirsty/beer/history.asp
36 6 0.05% 128 0.14% /thirsty/glasses.asp
37 20 0.18% 126 0.14% /thirsty/beer/
38 10 0.09% 126 0.14% /faghta.asp
39 20 0.18% 120 0.13% /getcomm.asp
40 6 0.05% 118 0.13% /thirsty/drinks/gin.asp
41 8 0.07% 116 0.13% /thirsty/wine/history2.asp
42 6 0.05% 115 0.13% /thirsty/drinks/rum.asp
43 12 0.11% 107 0.12% /salsa.asp
44 6 0.05% 103 0.11% /thirsty/drinks/ouzo.asp
45 6 0.05% 103 0.11% /thirsty/drinks/bitter.asp
46 6 0.05% 100 0.11% /thirsty/drinks/madera.asp
47 6 0.05% 100 0.11% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
48 4 0.04% 84 0.09% /thirsty/drinks/vermout.asp
49 4 0.04% 82 0.09% /thirsty/wine/makewine.asp
50 4 0.04% 82 0.09% /thirsty/bartools.asp
51 8 0.07% 81 0.09% /afrodite.asp
52 4 0.04% 77 0.08% /thirsty/drinks/aperitif.asp
53 56 0.49% 77 0.08% /thirsty/favicon.ico
54 4 0.04% 76 0.08% /thirsty/drinks/cognac.asp
55 8 0.07% 76 0.08% /bahar/sinapi.asp
56 4 0.04% 76 0.08% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
57 8 0.07% 75 0.08% /bahar/krokos.asp
58 10 0.09% 75 0.08% /bahar/karo.asp
59 8 0.07% 74 0.08% /bahar/kremydi.asp
60 4 0.04% 72 0.08% /thirsty/drinks/tequila.asp
61 8 0.07% 70 0.08% /bahar/artemisia.asp
62 4 0.04% 70 0.08% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
63 4 0.04% 69 0.08% /thirsty/drinks/porto.asp
64 4 0.04% 68 0.07% /thirsty/drinks/grenadine.asp
65 6 0.05% 68 0.07% /bahar/piperi.asp
66 4 0.04% 68 0.07% /thirsty/drinks/sherry.asp
67 8 0.07% 67 0.07% /bahar/marathos.asp
68 4 0.04% 67 0.07% /thirsty/drinks/tabasco.asp
69 6 0.05% 61 0.07% /thirsty/editorial.asp
70 6 0.05% 58 0.06% /bahar/faskomhlo.asp
71 6 0.05% 55 0.06% /thirsty/contact.asp
72 6 0.05% 52 0.06% /bahar/koriandros.asp
73 6 0.05% 52 0.06% /bahar/maintanos.asp
74 6 0.05% 51 0.06% /bahar/nutmeg.asp
75 6 0.05% 50 0.06% /bahar/kanela.asp
76 2 0.02% 47 0.05% /thirsty/drinks/whisky.asp
77 2 0.02% 39 0.04% /thirsty/drinks/vodka.asp
78 4 0.04% 36 0.04% /bahar/skordo.asp
79 4 0.04% 36 0.04% /bahar/vasilikos.asp
80 4 0.04% 36 0.04% /bahar/dafnh.asp
81 4 0.04% 35 0.04% /bahar/thymari.asp
82 4 0.04% 35 0.04% /bahar/menta.asp
83 4 0.04% 34 0.04% /bahar/garyfalo.asp
84 4 0.04% 34 0.04% /bahar/riganh.asp
85 4 0.04% 34 0.04% /salates.asp
86 4 0.04% 33 0.04% /bahar/anithos.asp
87 2 0.02% 33 0.04% /thirsty/drinks/collins.asp
88 2 0.02% 33 0.04% /thirsty/wine/death.asp
89 4 0.04% 33 0.04% /bahar/ginger.asp
90 4 0.04% 33 0.04% /bahar/paprika.asp
91 4 0.04% 32 0.04% /bahar/papaver.asp
92 4 0.04% 32 0.03% /bahar/boranza.asp
93 4 0.04% 32 0.03% /bahar/vanilia.asp
94 4 0.04% 31 0.03% /bahar/kymino.asp
95 4 0.04% 31 0.03% /editorial.asp
96 6 0.05% 30 0.03% /tips.asp
97 10 0.09% 28 0.03% /submit.asp
98 2 0.02% 27 0.03% google.com:443
99 2 0.02% 27 0.03% http://web.telegram.org/
100 2 0.02% 26 0.03% /thirsty/wine/pinein.asp

Top 10 of 102 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3584 31.38% 1150 55.50% /get.asp
2 1220 10.68% 320 15.44% /
3 268 2.35% 103 4.97% /thirsty/getcock.asp
4 280 2.45% 99 4.78% /getnation.asp
5 124 1.09% 45 2.17% /thirsty/getarticle.asp
6 86 0.75% 33 1.59% /getafro.asp
7 114 1.00% 19 0.92% /getbyform.asp
8 62 0.54% 18 0.87% /gettip.asp
9 50 0.44% 18 0.87% /nhsteia.asp
10 82 0.72% 17 0.82% /forum.asp

Top 10 of 104 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3584 31.38% 1131 55.44% /get.asp
2 1220 10.68% 281 13.77% /
3 280 2.45% 98 4.80% /getnation.asp
4 268 2.35% 96 4.71% /thirsty/getcock.asp
5 124 1.09% 50 2.45% /thirsty/getarticle.asp
6 86 0.75% 40 1.96% /getafro.asp
7 82 0.72% 37 1.81% /forum.asp
8 114 1.00% 21 1.03% /getbyform.asp
9 50 0.44% 19 0.93% /nhsteia.asp
10 62 0.54% 18 0.88% /gettip.asp

Top 30 of 774 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 746 6.53% 716 6.91% 2954 3.26% 28 1.32% otenet
2 462 4.05% 460 4.44% 3999 4.41% 24 1.13% 216.244.66.248.wowrack.com
3 360 3.15% 278 2.68% 1304 1.44% 30 1.41% hol
4 272 2.38% 272 2.63% 1361 1.50% 10 0.47% forthnet
5 256 2.24% 0 0.00% 57 0.06% 1 0.05% 27.72.117.189.authdns.ripe.net
6 230 2.01% 30 0.29% 397 0.44% 1 0.05% 143-42-206-215.ip.linodeusercontent.com
7 144 1.26% 144 1.39% 2387 2.63% 36 1.69% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
8 130 1.14% 126 1.22% 1604 1.77% 1 0.05% ninja-crawler87.webmeup.com
9 122 1.07% 122 1.18% 1041 1.15% 1 0.05% adsl-213.109.242.224.tellas.gr
10 118 1.03% 116 1.12% 1169 1.29% 29 1.36% 7.bl.bot.semrush.com
11 114 1.00% 114 1.10% 2791 3.08% 15 0.70% unn-138-199-18-146.datapacket.com
12 110 0.96% 110 1.06% 1102 1.22% 30 1.41% 10.bl.bot.semrush.com
13 110 0.96% 110 1.06% 1080 1.19% 32 1.50% 5.bl.bot.semrush.com
14 106 0.93% 102 0.98% 990 1.09% 28 1.32% 13.bl.bot.semrush.com
15 102 0.89% 98 0.95% 1021 1.13% 35 1.64% 210.bl.bot.semrush.com
16 98 0.86% 96 0.93% 938 1.04% 29 1.36% 12.bl.bot.semrush.com
17 98 0.86% 96 0.93% 929 1.03% 28 1.32% 14.bl.bot.semrush.com
18 96 0.84% 96 0.93% 842 0.93% 32 1.50% 3.bl.bot.semrush.com
19 94 0.82% 92 0.89% 848 0.94% 27 1.27% 11.bl.bot.semrush.com
20 94 0.82% 92 0.89% 846 0.93% 29 1.36% 197.bl.bot.semrush.com
21 94 0.82% 90 0.87% 818 0.90% 30 1.41% 209.bl.bot.semrush.com
22 94 0.82% 94 0.91% 1905 2.10% 30 1.41% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
23 92 0.81% 92 0.89% 931 1.03% 20 0.94% 19.bl.bot.semrush.com
24 92 0.81% 92 0.89% 825 0.91% 27 1.27% 206.bl.bot.semrush.com
25 90 0.79% 88 0.85% 842 0.93% 29 1.36% 2.bl.bot.semrush.com
26 86 0.75% 86 0.83% 948 1.05% 24 1.13% 16.bl.bot.semrush.com
27 86 0.75% 86 0.83% 919 1.01% 24 1.13% 200.bl.bot.semrush.com
28 84 0.74% 80 0.77% 1081 1.19% 1 0.05% 182.43.31.128.arin.net
29 84 0.74% 80 0.77% 1081 1.19% 2 0.09% 182.43.64.21.arin.net
30 84 0.74% 84 0.81% 1303 1.44% 25 1.17% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
View All Sites

Top 10 of 774 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 462 4.05% 460 4.44% 3999 4.41% 24 1.13% 216.244.66.248.wowrack.com
2 746 6.53% 716 6.91% 2954 3.26% 28 1.32% otenet
3 114 1.00% 114 1.10% 2791 3.08% 15 0.70% unn-138-199-18-146.datapacket.com
4 144 1.26% 144 1.39% 2387 2.63% 36 1.69% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
5 94 0.82% 94 0.91% 1905 2.10% 30 1.41% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
6 130 1.14% 126 1.22% 1604 1.77% 1 0.05% ninja-crawler87.webmeup.com
7 272 2.38% 272 2.63% 1361 1.50% 10 0.47% forthnet
8 360 3.15% 278 2.68% 1304 1.44% 30 1.41% hol
9 84 0.74% 84 0.81% 1303 1.44% 25 1.17% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
10 118 1.03% 116 1.12% 1169 1.29% 29 1.36% 7.bl.bot.semrush.com

Top 15 of 119 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5022 43.98% Netscape
2 1610 14.10% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
3 828 7.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
4 417 3.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
5 323 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
6 265 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplore
7 253 2.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible
8 138 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
9 130 1.14% curl/7.54.0
10 105 0.92% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
11 103 0.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) Appl
12 94 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
13 84 0.74% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
14 82 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 80 0.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/6
View All User Agents

Usage by Country for February 2024

Top 27 of 27 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6848 59.96% 6404 61.81% 65828 72.65% US Commercial
2 1942 17.01% 1830 17.66% 8886 9.81% Greece
3 1740 15.24% 1392 13.44% 9390 10.36% Network
4 162 1.42% 130 1.25% 1490 1.64% Unresolved/Unknown
5 144 1.26% 84 0.81% 425 0.47% Germany
6 142 1.24% 96 0.93% 970 1.07% Non-Profit Organization
7 126 1.10% 120 1.16% 1465 1.62% China
8 74 0.65% 74 0.71% 343 0.38% Cyprus
9 62 0.54% 62 0.60% 837 0.92% Poland
10 30 0.26% 28 0.27% 76 0.08% Austria
11 30 0.26% 30 0.29% 122 0.14% Denmark
12 28 0.25% 28 0.27% 78 0.09% Australia
13 24 0.21% 24 0.23% 157 0.17% United Kingdom
14 20 0.18% 20 0.19% 87 0.10% Canada
15 8 0.07% 6 0.06% 81 0.09% Brazil
16 8 0.07% 4 0.04% 55 0.06% British Indian Ocean Territory
17 8 0.07% 8 0.08% 108 0.12% Lithuania
18 4 0.04% 4 0.04% 54 0.06% Switzerland
19 4 0.04% 4 0.04% 2 0.00% Russian Federation
20 2 0.02% 2 0.02% 27 0.03% Cameroon
21 2 0.02% 2 0.02% 27 0.03% Colombia
22 2 0.02% 2 0.02% 18 0.02% Israel
23 2 0.02% 2 0.02% 27 0.03% Iran
24 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
25 2 0.02% 2 0.02% 27 0.03% Thailand
26 2 0.02% 2 0.02% 27 0.03% Ukraine
27 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.01