Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: May 2019
Generated 01-Jun-2019 03:02 EEST

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2019
Total Hits 127736
Total Files 93410
Total Pages 79932
Total Visits 24264
Total KBytes 812272
Total Unique Sites 3372
Total Unique URLs 222
Total Unique User Agents 489
. Avg Max
Hits per Hour 171 2948
Hits per Day 4120 9956
Files per Day 3013 9664
Pages per Day 2578 9236
Visits per Day 782 2082
KBytes per Day 26202 94773
Hits by Response Code
Undefined response code 2
Code 200 - OK 93410
Code 301 - Moved Permanently 32
Code 302 - Found 576
Code 304 - Not Modified 6
Code 400 - Bad Request 42
Code 404 - Not Found 33476
Code 405 - Method Not Allowed 6
Code 408 - Request Timeout 186

Daily usage for May 2019

Daily Statistics for May 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2640 2.07% 2536 2.71% 2046 2.56% 621 2.56% 420 12.46% 21764 2.68%
2 2312 1.81% 2244 2.40% 1662 2.08% 504 2.08% 328 9.73% 19140 2.36%
3 4436 3.47% 2290 2.45% 2036 2.55% 489 2.02% 336 9.96% 19321 2.38%
4 3864 3.02% 3778 4.04% 2856 3.57% 914 3.77% 477 14.15% 31398 3.87%
5 5726 4.48% 2936 3.14% 2790 3.49% 706 2.91% 430 12.75% 25256 3.11%
6 5326 4.17% 3000 3.21% 2798 3.50% 818 3.37% 447 13.26% 29341 3.61%
7 3208 2.51% 3130 3.35% 2326 2.91% 788 3.25% 455 13.49% 26969 3.32%
8 4994 3.91% 2640 2.83% 2282 2.85% 571 2.35% 365 10.82% 22982 2.83%
9 1780 1.39% 562 0.60% 576 0.72% 78 0.32% 66 1.96% 4045 0.50%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 304 0.24% 302 0.32% 156 0.20% 46 0.19% 48 1.42% 2627 0.32%
13 1162 0.91% 1116 1.19% 622 0.78% 163 0.67% 115 3.41% 8418 1.04%
14 5588 4.37% 4200 4.50% 3792 4.74% 325 1.34% 174 5.16% 22635 2.79%
15 1410 1.10% 1374 1.47% 860 1.08% 303 1.25% 205 6.08% 11279 1.39%
16 2936 2.30% 2848 3.05% 2242 2.80% 894 3.68% 472 14.00% 25184 3.10%
17 6560 5.14% 2838 3.04% 2752 3.44% 940 3.87% 491 14.56% 24703 3.04%
18 1680 1.32% 1660 1.78% 830 1.04% 336 1.38% 231 6.85% 11916 1.47%
19 1856 1.45% 1700 1.82% 804 1.01% 298 1.23% 216 6.41% 11152 1.37%
20 7448 5.83% 2456 2.63% 2136 2.67% 412 1.70% 306 9.07% 20112 2.48%
21 5452 4.27% 4108 4.40% 3608 4.51% 1453 5.99% 523 15.51% 37541 4.62%
22 3364 2.63% 3264 3.49% 2668 3.34% 1105 4.55% 536 15.90% 28660 3.53%
23 4834 3.78% 3484 3.73% 3016 3.77% 1211 4.99% 522 15.48% 31136 3.83%
24 4630 3.62% 3230 3.46% 2752 3.44% 1115 4.60% 490 14.53% 29298 3.61%
25 3456 2.71% 3362 3.60% 2534 3.17% 966 3.98% 481 14.26% 29735 3.66%
26 7700 6.03% 6180 6.62% 5814 7.27% 2082 8.58% 519 15.39% 55839 6.87%
27 9072 7.10% 5460 5.85% 5386 6.74% 1819 7.50% 650 19.28% 51072 6.29%
28 9956 7.79% 9664 10.35% 9236 11.55% 1253 5.16% 643 19.07% 94773 11.67%
29 6414 5.02% 3602 3.86% 3304 4.13% 1118 4.61% 615 18.24% 31837 3.92%
30 3364 2.63% 3312 3.55% 2550 3.19% 912 3.76% 538 15.95% 27824 3.43%
31 6264 4.90% 6134 6.57% 5498 6.88% 2055 8.47% 705 20.91% 56313 6.93%

Hourly usage for May 2019

Hourly Statistics for May 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 215 6666 5.22% 93 2910 3.12% 102 3162 3.96% 933 28916 3.56%
1 159 4954 3.88% 111 3464 3.71% 110 3424 4.28% 1079 33450 4.12%
2 147 4562 3.57% 101 3138 3.36% 95 2964 3.71% 1000 31014 3.82%
3 95 2966 2.32% 92 2882 3.09% 84 2604 3.26% 878 27204 3.35%
4 138 4304 3.37% 91 2826 3.03% 84 2614 3.27% 836 25931 3.19%
5 255 7912 6.19% 179 5570 5.96% 172 5354 6.70% 1707 52912 6.51%
6 334 10372 8.12% 194 6036 6.46% 198 6138 7.68% 1824 56551 6.96%
7 176 5478 4.29% 150 4654 4.98% 116 3616 4.52% 1365 42307 5.21%
8 282 8762 6.86% 194 6032 6.46% 184 5718 7.15% 1256 38947 4.79%
9 228 7090 5.55% 122 3808 4.08% 114 3536 4.42% 1092 33842 4.17%
10 177 5500 4.31% 120 3728 3.99% 105 3282 4.11% 1069 33137 4.08%
11 123 3842 3.01% 121 3752 4.02% 93 2894 3.62% 1063 32957 4.06%
12 166 5166 4.04% 125 3878 4.15% 96 2994 3.75% 1013 31410 3.87%
13 166 5176 4.05% 124 3854 4.13% 93 2904 3.63% 1017 31523 3.88%
14 173 5392 4.22% 130 4058 4.34% 99 3082 3.86% 1089 33749 4.15%
15 244 7564 5.92% 123 3838 4.11% 97 3032 3.79% 1003 31095 3.83%
16 143 4454 3.49% 133 4126 4.42% 102 3184 3.98% 1132 35097 4.32%
17 127 3938 3.08% 124 3862 4.13% 91 2824 3.53% 1051 32586 4.01%
18 132 4116 3.22% 128 3986 4.27% 86 2680 3.35% 1019 31601 3.89%
19 161 5014 3.93% 117 3646 3.90% 91 2832 3.54% 969 30052 3.70%
20 134 4184 3.28% 105 3278 3.51% 88 2740 3.43% 902 27968 3.44%
21 114 3558 2.79% 112 3474 3.72% 90 2800 3.50% 1004 31128 3.83%
22 116 3608 2.82% 113 3516 3.76% 92 2854 3.57% 978 30326 3.73%
23 101 3158 2.47% 99 3094 3.31% 87 2700 3.38% 922 28569 3.52%

Top 100 of 222 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 41468 32.46% 401921 49.48% /get.asp
2 13812 10.81% 137715 16.95% /
3 8318 6.51% 13107 1.61% Images
4 6026 4.72% 2269 0.28% /robots.txt
5 3848 3.01% 64308 7.92% /thirsty/getcock.asp
6 2866 2.24% 21978 2.71% /thirsty/getarticle.asp
7 1854 1.45% 14410 1.77% /getnation.asp
8 1332 1.04% 1864 0.23% Stylesheets
9 1100 0.86% 1505 0.19% HungryBookmarking
10 982 0.77% 6772 0.83% /getbyform.asp
11 830 0.65% 1140 0.14% /favicon.ico
12 620 0.49% 25103 3.09% /forum.asp
13 440 0.34% 6928 0.85% /gettip.asp
14 392 0.31% 2924 0.36% /getafro.asp
15 322 0.25% 2312 0.28% /nhsteia.asp
16 308 0.24% 2263 0.28% /quick.asp
17 268 0.21% 365 0.04% /thirsty/favicon.ico
18 244 0.19% 1732 0.21% /vegetarian.asp
19 174 0.14% 1932 0.24% /bahar/menta.asp
20 148 0.12% 501 0.06% /server_error.asp
21 148 0.12% 1566 0.19% /thirsty/wine/
22 132 0.10% 2327 0.29% /thirsty/
23 102 0.08% 255 0.03% /contact.asp
24 100 0.08% 640 0.08% /thirsty/beer/
25 100 0.08% 2153 0.27% /thirsty/drinks/liquer.asp
26 94 0.07% 1016 0.13% /bahar/
27 86 0.07% 787 0.10% /glyka.asp
28 74 0.06% 934 0.11% /faghta.asp
29 74 0.06% 1476 0.18% /thirsty/cocktail.asp
30 74 0.06% 1300 0.16% /thirsty/drinks/angostura.asp
31 72 0.06% 642 0.08% /salsa.asp
32 72 0.06% 1093 0.13% /thirsty/beer/paragwgh.asp
33 72 0.06% 740 0.09% /thirsty/editorial.asp
34 70 0.05% 440 0.05% /achtung.asp
35 70 0.05% 682 0.08% /bahar/kremydi.asp
36 70 0.05% 593 0.07% /salates.asp
37 70 0.05% 1949 0.24% /thirsty/forum.asp
38 68 0.05% 591 0.07% /bahar/koriandros.asp
39 68 0.05% 599 0.07% /bahar/nutmeg.asp
40 66 0.05% 563 0.07% /bahar/kanela.asp
41 66 0.05% 813 0.10% /bahar/piperi.asp
42 66 0.05% 1403 0.17% /thirsty/glasses.asp
43 64 0.05% 629 0.08% /bahar/sinapi.asp
44 64 0.05% 571 0.07% /bahar/skordo.asp
45 62 0.05% 534 0.07% /bahar/kardamo.asp
46 62 0.05% 595 0.07% /bahar/krokos.asp
47 62 0.05% 504 0.06% /bahar/melissohorto.asp
48 62 0.05% 171 0.02% /submit.asp
49 62 0.05% 1284 0.16% /thirsty/bartools.asp
50 62 0.05% 1078 0.13% /thirsty/drinks/ouzo.asp
51 62 0.05% 1211 0.15% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
52 60 0.05% 605 0.07% /afrodite.asp
53 60 0.05% 528 0.06% /bahar/artemisia.asp
54 60 0.05% 550 0.07% /bahar/marathos.asp
55 60 0.05% 636 0.08% /getarticle.asp
56 60 0.05% 373 0.05% /strange.asp
57 60 0.05% 1266 0.16% /thirsty/drinks/vermout.asp
58 60 0.05% 606 0.07% http://www.thirsty.gr/stats/
59 58 0.05% 492 0.06% /bahar/mantzurana.asp
60 58 0.05% 504 0.06% /bahar/papaver.asp
61 58 0.05% 572 0.07% /bahar/vasilikos.asp
62 58 0.05% 1142 0.14% /thirsty/drinks/gin.asp
63 56 0.04% 471 0.06% /bahar/ginger.asp
64 56 0.04% 434 0.05% /bahar/illicium.asp
65 56 0.04% 429 0.05% /editorial.asp
66 56 0.04% 1073 0.13% /thirsty/drinks/rum.asp
67 56 0.04% 831 0.10% /thirsty/wine/history2.asp
68 54 0.04% 1167 0.14% /thirsty/wine/makewine.asp
69 50 0.04% 248 0.03% /tips.asp
70 48 0.04% 441 0.05% /thirsty/contact.asp
71 48 0.04% 1048 0.13% /thirsty/drinks/champagne.asp
72 48 0.04% 1139 0.14% /thirsty/drinks/whisky.asp
73 48 0.04% 904 0.11% /thirsty/wine/history1.asp
74 46 0.04% 397 0.05% /bahar/maintanos.asp
75 46 0.04% 635 0.08% /thirsty/beer/history.asp
76 44 0.03% 379 0.05% /bahar/garyfalo.asp
77 44 0.03% 346 0.04% /bahar/vanilia.asp
78 42 0.03% 376 0.05% /bahar/dafnh.asp
79 42 0.03% 360 0.04% /bahar/riganh.asp
80 42 0.03% 719 0.09% /thirsty/drinks/bitter.asp
81 42 0.03% 842 0.10% /thirsty/drinks/brandy.asp
82 42 0.03% 766 0.09% /thirsty/drinks/distill.asp
83 42 0.03% 701 0.09% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
84 42 0.03% 548 0.07% /thirsty/wine/pinein.asp
85 40 0.03% 311 0.04% /bahar/kymino.asp
86 40 0.03% 769 0.09% /thirsty/drinks/aperitif.asp
87 40 0.03% 720 0.09% /thirsty/drinks/tequila.asp
88 40 0.03% 789 0.10% /thirsty/drinks/vodka.asp
89 38 0.03% 318 0.04% /bahar/levanda.asp
90 38 0.03% 292 0.04% /bahar/selino.asp
91 38 0.03% 336 0.04% /bahar/thymari.asp
92 38 0.03% 119 0.01% /submittip.asp
93 38 0.03% 642 0.08% /thirsty/drinks/sherry.asp
94 38 0.03% 164 0.02% /thirsty/submit.asp
95 36 0.03% 273 0.03% /bahar/anthriskos.asp
96 36 0.03% 284 0.03% /bahar/boranza.asp
97 36 0.03% 350 0.04% /bahar/faskomhlo.asp
98 36 0.03% 293 0.04% /bahar/paprika.asp
99 36 0.03% 624 0.08% /thirsty/drinks/porto.asp
100 34 0.03% 243 0.03% /bahar/garam.asp
View All URLs

Top 100 of 222 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 41468 32.46% 401921 49.48% /get.asp
2 13812 10.81% 137715 16.95% /
3 3848 3.01% 64308 7.92% /thirsty/getcock.asp
4 620 0.49% 25103 3.09% /forum.asp
5 2866 2.24% 21978 2.71% /thirsty/getarticle.asp
6 1854 1.45% 14410 1.77% /getnation.asp
7 8318 6.51% 13107 1.61% Images
8 440 0.34% 6928 0.85% /gettip.asp
9 982 0.77% 6772 0.83% /getbyform.asp
10 392 0.31% 2924 0.36% /getafro.asp
11 132 0.10% 2327 0.29% /thirsty/
12 322 0.25% 2312 0.28% /nhsteia.asp
13 6026 4.72% 2269 0.28% /robots.txt
14 308 0.24% 2263 0.28% /quick.asp
15 100 0.08% 2153 0.27% /thirsty/drinks/liquer.asp
16 70 0.05% 1949 0.24% /thirsty/forum.asp
17 174 0.14% 1932 0.24% /bahar/menta.asp
18 1332 1.04% 1864 0.23% Stylesheets
19 244 0.19% 1732 0.21% /vegetarian.asp
20 148 0.12% 1566 0.19% /thirsty/wine/
21 1100 0.86% 1505 0.19% HungryBookmarking
22 74 0.06% 1476 0.18% /thirsty/cocktail.asp
23 66 0.05% 1403 0.17% /thirsty/glasses.asp
24 74 0.06% 1300 0.16% /thirsty/drinks/angostura.asp
25 62 0.05% 1284 0.16% /thirsty/bartools.asp
26 60 0.05% 1266 0.16% /thirsty/drinks/vermout.asp
27 62 0.05% 1211 0.15% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
28 54 0.04% 1167 0.14% /thirsty/wine/makewine.asp
29 58 0.05% 1142 0.14% /thirsty/drinks/gin.asp
30 830 0.65% 1140 0.14% /favicon.ico
31 48 0.04% 1139 0.14% /thirsty/drinks/whisky.asp
32 72 0.06% 1093 0.13% /thirsty/beer/paragwgh.asp
33 62 0.05% 1078 0.13% /thirsty/drinks/ouzo.asp
34 56 0.04% 1073 0.13% /thirsty/drinks/rum.asp
35 30 0.02% 1066 0.13% /thirsty/beer/lexicon.asp
36 48 0.04% 1048 0.13% /thirsty/drinks/champagne.asp
37 94 0.07% 1016 0.13% /bahar/
38 74 0.06% 934 0.11% /faghta.asp
39 48 0.04% 904 0.11% /thirsty/wine/history1.asp
40 42 0.03% 842 0.10% /thirsty/drinks/brandy.asp
41 56 0.04% 831 0.10% /thirsty/wine/history2.asp
42 66 0.05% 813 0.10% /bahar/piperi.asp
43 40 0.03% 789 0.10% /thirsty/drinks/vodka.asp
44 86 0.07% 787 0.10% /glyka.asp
45 40 0.03% 769 0.09% /thirsty/drinks/aperitif.asp
46 42 0.03% 766 0.09% /thirsty/drinks/distill.asp
47 72 0.06% 740 0.09% /thirsty/editorial.asp
48 40 0.03% 720 0.09% /thirsty/drinks/tequila.asp
49 42 0.03% 719 0.09% /thirsty/drinks/bitter.asp
50 42 0.03% 701 0.09% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
51 70 0.05% 682 0.08% /bahar/kremydi.asp
52 72 0.06% 642 0.08% /salsa.asp
53 38 0.03% 642 0.08% /thirsty/drinks/sherry.asp
54 100 0.08% 640 0.08% /thirsty/beer/
55 60 0.05% 636 0.08% /getarticle.asp
56 46 0.04% 635 0.08% /thirsty/beer/history.asp
57 64 0.05% 629 0.08% /bahar/sinapi.asp
58 36 0.03% 624 0.08% /thirsty/drinks/porto.asp
59 32 0.03% 612 0.08% /thirsty/drinks/cognac.asp
60 60 0.05% 606 0.07% http://www.thirsty.gr/stats/
61 60 0.05% 605 0.07% /afrodite.asp
62 68 0.05% 599 0.07% /bahar/nutmeg.asp
63 62 0.05% 595 0.07% /bahar/krokos.asp
64 70 0.05% 593 0.07% /salates.asp
65 68 0.05% 591 0.07% /bahar/koriandros.asp
66 58 0.05% 572 0.07% /bahar/vasilikos.asp
67 64 0.05% 571 0.07% /bahar/skordo.asp
68 66 0.05% 563 0.07% /bahar/kanela.asp
69 60 0.05% 550 0.07% /bahar/marathos.asp
70 42 0.03% 548 0.07% /thirsty/wine/pinein.asp
71 62 0.05% 534 0.07% /bahar/kardamo.asp
72 32 0.03% 529 0.07% /thirsty/wine/death.asp
73 60 0.05% 528 0.06% /bahar/artemisia.asp
74 30 0.02% 522 0.06% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
75 58 0.05% 504 0.06% /bahar/papaver.asp
76 62 0.05% 504 0.06% /bahar/melissohorto.asp
77 30 0.02% 502 0.06% /thirsty/drinks/madera.asp
78 148 0.12% 501 0.06% /server_error.asp
79 58 0.05% 492 0.06% /bahar/mantzurana.asp
80 28 0.02% 476 0.06% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
81 56 0.04% 471 0.06% /bahar/ginger.asp
82 28 0.02% 468 0.06% /thirsty/drinks/tabasco.asp
83 28 0.02% 449 0.06% /thirsty/drinks/fruits.asp
84 48 0.04% 441 0.05% /thirsty/contact.asp
85 70 0.05% 440 0.05% /achtung.asp
86 56 0.04% 434 0.05% /bahar/illicium.asp
87 56 0.04% 429 0.05% /editorial.asp
88 24 0.02% 408 0.05% /thirsty/drinks/grenadine.asp
89 46 0.04% 397 0.05% /bahar/maintanos.asp
90 44 0.03% 379 0.05% /bahar/garyfalo.asp
91 42 0.03% 376 0.05% /bahar/dafnh.asp
92 60 0.05% 373 0.05% /strange.asp
93 268 0.21% 365 0.04% /thirsty/favicon.ico
94 42 0.03% 360 0.04% /bahar/riganh.asp
95 36 0.03% 350 0.04% /bahar/faskomhlo.asp
96 44 0.03% 346 0.04% /bahar/vanilia.asp
97 38 0.03% 336 0.04% /bahar/thymari.asp
98 38 0.03% 318 0.04% /bahar/levanda.asp
99 40 0.03% 311 0.04% /bahar/kymino.asp
100 36 0.03% 293 0.04% /bahar/paprika.asp

Top 10 of 130 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 41468 32.46% 15131 62.98% /get.asp
2 13812 10.81% 2399 9.99% /
3 3848 3.01% 1442 6.00% /thirsty/getcock.asp
4 2866 2.24% 1162 4.84% /thirsty/getarticle.asp
5 1854 1.45% 708 2.95% /getnation.asp
6 982 0.77% 244 1.02% /getbyform.asp
7 440 0.34% 182 0.76% /gettip.asp
8 392 0.31% 152 0.63% /getafro.asp
9 322 0.25% 129 0.54% /nhsteia.asp
10 620 0.49% 126 0.52% /forum.asp

Top 10 of 132 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 41468 32.46% 15033 62.90% /get.asp
2 13812 10.81% 2341 9.79% /
3 3848 3.01% 1434 6.00% /thirsty/getcock.asp
4 2866 2.24% 1159 4.85% /thirsty/getarticle.asp
5 1854 1.45% 723 3.02% /getnation.asp
6 982 0.77% 286 1.20% /getbyform.asp
7 440 0.34% 179 0.75% /gettip.asp
8 392 0.31% 152 0.64% /getafro.asp
9 620 0.49% 147 0.62% /forum.asp
10 322 0.25% 124 0.52% /nhsteia.asp

Top 30 of 3372 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6212 4.86% 6068 6.50% 61886 7.62% 1 0.00% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
2 4618 3.62% 4518 4.84% 20580 2.53% 179 0.74% otenet
3 4486 3.51% 4486 4.80% 37552 4.62% 152 0.63% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 2584 2.02% 2448 2.62% 7680 0.95% 1 0.00% hostby.channelnet.ie
5 1830 1.43% 1830 1.96% 16868 2.08% 113 0.47% vm285692.had.su
6 1670 1.31% 1638 1.75% 7718 0.95% 72 0.30% hol
7 1628 1.27% 1600 1.71% 3716 0.46% 119 0.49% 216.244.66.195.wowrack.com
8 1540 1.21% 1536 1.64% 6993 0.86% 60 0.25% forthnet
9 1436 1.12% 1412 1.51% 9683 1.19% 78 0.32% 216.244.66.248.wowrack.com
10 1358 1.06% 10 0.01% 394 0.05% 1 0.00% 119.29.235.163.in-addr.cn
11 1358 1.06% 10 0.01% 394 0.05% 1 0.00% 132.232.36.226.authdns.ripe.net
12 1358 1.06% 10 0.01% 394 0.05% 1 0.00% 150.138.227.72.sdtele.com
13 1350 1.06% 10 0.01% 392 0.05% 1 0.00% 36.67.33.218.telkom.net.id
14 1350 1.06% 4 0.00% 312 0.04% 1 0.00% mail.topwin.com.tw
15 1284 1.01% 10 0.01% 378 0.05% 1 0.00% 106.12.129.117.baidu.com
16 1284 1.01% 10 0.01% 378 0.05% 1 0.00% 211.149.243.66.in-addr.cn
17 1282 1.00% 10 0.01% 377 0.05% 1 0.00% 103.57.222.58.inet.vn
18 1282 1.00% 10 0.01% 377 0.05% 1 0.00% 211-22-220-25.hinet-ip.hinet.net
19 1280 1.00% 10 0.01% 377 0.05% 1 0.00% 140.143.97.178.arin.net
20 1264 0.99% 6 0.01% 347 0.04% 1 0.00% 152.136.137.79.arin.net
21 1234 0.97% 10 0.01% 367 0.05% 1 0.00% 123.206.107.182.dnspod.net
22 1234 0.97% 10 0.01% 367 0.05% 1 0.00% 132.232.181.184.arin.net
23 1226 0.96% 6 0.01% 339 0.04% 1 0.00% 119.29.136.132.in-addr.cn
24 1224 0.96% 8 0.01% 339 0.04% 1 0.00% idc.ly.ha
25 1192 0.93% 1182 1.27% 809 0.10% 20 0.08% 216.244.66.198.wowrack.com
26 1176 0.92% 6 0.01% 328 0.04% 1 0.00% 129.28.135.85.arin.net
27 1168 0.91% 10 0.01% 353 0.04% 1 0.00% ecs-139-159-187-160.compute.hwclouds-dns.com
28 1162 0.91% 8 0.01% 326 0.04% 1 0.00% 45.114.10.12.arin.net
29 1160 0.91% 10 0.01% 351 0.04% 1 0.00% host-197.44.62.106-static.tedata.net
30 1126 0.88% 4 0.00% 265 0.03% 1 0.00% 118.25.0.193.lacnic.net
View All Sites

Top 10 of 3372 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6212 4.86% 6068 6.50% 61886 7.62% 1 0.00% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
2 4486 3.51% 4486 4.80% 37552 4.62% 152 0.63% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 4618 3.62% 4518 4.84% 20580 2.53% 179 0.74% otenet
4 1830 1.43% 1830 1.96% 16868 2.08% 113 0.47% vm285692.had.su
5 1436 1.12% 1412 1.51% 9683 1.19% 78 0.32% 216.244.66.248.wowrack.com
6 600 0.47% 584 0.63% 8937 1.10% 156 0.64% crawl-66-249-64-81.googlebot.com
7 1670 1.31% 1638 1.75% 7718 0.95% 72 0.30% hol
8 2584 2.02% 2448 2.62% 7680 0.95% 1 0.00% hostby.channelnet.ie
9 460 0.36% 460 0.49% 7242 0.89% 164 0.68% crawl-66-249-64-85.googlebot.com
10 1540 1.21% 1536 1.64% 6993 0.86% 60 0.25% forthnet

Top 15 of 489 Total User Agents
# Hits User Agent
1 58747 45.99% Netscape
2 17873 13.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
3 4384 3.43% Microsoft Internet Explorer
4 3185 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 3106 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.
6 2885 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
7 2545 1.99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firef
8 2441 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
9 2313 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
10 1851 1.45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
11 1816 1.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
12 1459 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100
13 1292 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 1291 1.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
15 1188 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6
View All User Agents

Usage by Country for May 2019

Top 30 of 80 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 62646 49.04% 56858 60.87% 535522 65.93% US Commercial
2 21260 16.64% 6360 6.81% 55206 6.80% Network
3 10430 8.17% 10210 10.93% 47452 5.84% Greece
4 8398 6.57% 7996 8.56% 78326 9.64% Germany
5 6682 5.23% 132 0.14% 3000 0.37% China
6 6210 4.86% 5210 5.58% 44460 5.47% Russian Federation
7 2584 2.02% 2448 2.62% 7680 0.95% Ireland
8 1838 1.44% 1838 1.97% 17016 2.09% USSR (former)
9 1506 1.18% 164 0.18% 2413 0.30% Indonesia
10 1486 1.16% 226 0.24% 2682 0.33% Unresolved/Unknown
11 1352 1.06% 6 0.01% 339 0.04% Taiwan
12 1310 1.03% 22 0.02% 521 0.06% Viet Nam
13 702 0.55% 688 0.74% 5659 0.70% Non-Profit Organization
14 272 0.21% 270 0.29% 3363 0.41% Brazil
15 202 0.16% 200 0.21% 958 0.12% Cyprus
16 110 0.09% 108 0.12% 789 0.10% Czech Republic
17 90 0.07% 60 0.06% 424 0.05% British Indian Ocean Territory
18 66 0.05% 50 0.05% 652 0.08% Thailand
19 50 0.04% 48 0.05% 220 0.03% Old style Arpanet (arpa)
20 50 0.04% 50 0.05% 401 0.05% Korea (South)
21 48 0.04% 44 0.05% 569 0.07% Turkey
22 46 0.04% 42 0.04% 256 0.03% Italy
23 38 0.03% 36 0.04% 279 0.03% Poland
24 28 0.02% 26 0.03% 287 0.04% Ukraine
25 24 0.02% 24 0.03% 290 0.04% Colombia
26 22 0.02% 22 0.02% 155 0.02% Switzerland
27 18 0.01% 18 0.02% 243 0.03% Cambodia
28 16 0.01% 16 0.02% 216 0.03% Iran
29 16 0.01% 16 0.02% 173 0.02% Mexico
30 14 0.01% 14 0.01% 79 0.01% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.01