Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: July 2019
Generated 29-Jul-2019 03:02 EEST

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2019
Total Hits 168172
Total Files 139994
Total Pages 120756
Total Visits 24733
Total KBytes 1215181
Total Unique Sites 3310
Total Unique URLs 236
Total Unique User Agents 456
. Avg Max
Hits per Hour 241 3738
Hits per Day 5799 19026
Files per Day 4827 18316
Pages per Day 4164 18170
Visits per Day 852 1204
KBytes per Day 41903 180370
Hits by Response Code
Undefined response code 2
Code 200 - OK 139994
Code 301 - Moved Permanently 32
Code 302 - Found 830
Code 304 - Not Modified 138
Code 400 - Bad Request 112
Code 404 - Not Found 26886
Code 405 - Method Not Allowed 6
Code 408 - Request Timeout 172

Daily usage for July 2019

Daily Statistics for July 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7052 4.19% 5372 3.84% 4950 4.10% 1167 4.72% 594 17.95% 47000 3.87%
2 5332 3.17% 5190 3.71% 4438 3.68% 1172 4.74% 569 17.19% 43915 3.61%
3 6058 3.60% 4810 3.44% 4214 3.49% 1113 4.50% 598 18.07% 40700 3.35%
4 4764 2.83% 4688 3.35% 3764 3.12% 1147 4.64% 587 17.73% 38883 3.20%
5 4828 2.87% 4756 3.40% 3942 3.26% 1112 4.50% 552 16.68% 43586 3.59%
6 5002 2.97% 3408 2.43% 2832 2.35% 1155 4.67% 569 17.19% 29239 2.41%
7 5062 3.01% 3414 2.44% 3114 2.58% 1076 4.35% 567 17.13% 30241 2.49%
8 7432 4.42% 4248 3.03% 3486 2.89% 1095 4.43% 579 17.49% 33951 2.79%
9 10092 6.00% 9904 7.07% 8984 7.44% 1204 4.87% 605 18.28% 93753 7.72%
10 4554 2.71% 4444 3.17% 3836 3.18% 1142 4.62% 569 17.19% 36603 3.01%
11 5860 3.48% 4304 3.07% 3644 3.02% 1150 4.65% 543 16.40% 35934 2.96%
12 5856 3.48% 5700 4.07% 4860 4.02% 778 3.15% 441 13.32% 50959 4.19%
13 19026 11.31% 18316 13.08% 18170 15.05% 814 3.29% 416 12.57% 180370 14.84%
14 10914 6.49% 3974 2.84% 4236 3.51% 699 2.83% 402 12.15% 38312 3.15%
15 3234 1.92% 3160 2.26% 2284 1.89% 696 2.81% 403 12.18% 24462 2.01%
16 7192 4.28% 3926 2.80% 3542 2.93% 648 2.62% 399 12.05% 30534 2.51%
17 3582 2.13% 3550 2.54% 2632 2.18% 564 2.28% 325 9.82% 27397 2.25%
18 2728 1.62% 2696 1.93% 1690 1.40% 591 2.39% 370 11.18% 19976 1.64%
19 2318 1.38% 2256 1.61% 1616 1.34% 624 2.52% 353 10.66% 17487 1.44%
20 4030 2.40% 2900 2.07% 2178 1.80% 699 2.83% 399 12.05% 24412 2.01%
21 3386 2.01% 3310 2.36% 2214 1.83% 713 2.88% 386 11.66% 25135 2.07%
22 6570 3.91% 4852 3.47% 3946 3.27% 654 2.64% 393 11.87% 40930 3.37%
23 3540 2.10% 3452 2.47% 2606 2.16% 686 2.77% 376 11.36% 28294 2.33%
24 2680 1.59% 2570 1.84% 1694 1.40% 702 2.84% 423 12.78% 20268 1.67%
25 3016 1.79% 2918 2.08% 2076 1.72% 781 3.16% 416 12.57% 24197 1.99%
26 4222 2.51% 4104 2.93% 3386 2.80% 807 3.26% 379 11.45% 33488 2.76%
27 14152 8.42% 12246 8.75% 11740 9.72% 721 2.92% 346 10.45% 106767 8.79%
28 5334 3.17% 5192 3.71% 4406 3.65% 964 3.90% 404 12.21% 45080 3.71%
29 356 0.21% 334 0.24% 276 0.23% 95 0.38% 79 2.39% 3307 0.27%

Hourly usage for July 2019

Hourly Statistics for July 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 219 6360 3.78% 214 6222 4.44% 198 5752 4.76% 2031 58904 4.85%
1 349 10126 6.02% 199 5778 4.13% 193 5624 4.66% 1900 55111 4.54%
2 210 6116 3.64% 186 5394 3.85% 175 5088 4.21% 1685 48862 4.02%
3 240 6976 4.15% 235 6824 4.87% 218 6330 5.24% 2161 62680 5.16%
4 236 6870 4.09% 174 5070 3.62% 164 4760 3.94% 1550 44953 3.70%
5 200 5816 3.46% 143 4168 2.98% 127 3706 3.07% 1220 35367 2.91%
6 265 7704 4.58% 262 7616 5.44% 228 6626 5.49% 2376 68905 5.67%
7 307 8904 5.29% 235 6828 4.88% 216 6286 5.21% 2095 60760 5.00%
8 278 8090 4.81% 175 5096 3.64% 155 4498 3.72% 1591 46150 3.80%
9 205 5964 3.55% 149 4332 3.09% 119 3472 2.88% 1214 35208 2.90%
10 210 6094 3.62% 203 5910 4.22% 162 4706 3.90% 1691 49045 4.04%
11 181 5276 3.14% 177 5156 3.68% 135 3918 3.24% 1414 41015 3.38%
12 168 4898 2.91% 164 4784 3.42% 119 3464 2.87% 1327 38469 3.17%
13 201 5834 3.47% 198 5748 4.11% 150 4358 3.61% 1599 46375 3.82%
14 216 6280 3.73% 214 6210 4.44% 164 4762 3.94% 1734 50280 4.14%
15 236 6844 4.07% 228 6626 4.73% 199 5796 4.80% 2092 60661 4.99%
16 442 12822 7.62% 323 9372 6.69% 300 8722 7.22% 2950 85548 7.04%
17 198 5754 3.42% 142 4138 2.96% 123 3594 2.98% 1289 37370 3.08%
18 210 6106 3.63% 204 5926 4.23% 169 4912 4.07% 1713 49691 4.09%
19 323 9390 5.58% 256 7450 5.32% 232 6730 5.57% 2149 62332 5.13%
20 242 7020 4.17% 184 5336 3.81% 136 3954 3.27% 1471 42663 3.51%
21 292 8488 5.05% 255 7402 5.29% 216 6282 5.20% 2077 60242 4.96%
22 144 4184 2.49% 136 3958 2.83% 116 3368 2.79% 1211 35117 2.89%
23 215 6256 3.72% 160 4650 3.32% 139 4048 3.35% 1361 39475 3.25%

Top 100 of 236 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 70230 41.76% 694263 57.13% /get.asp
2 20000 11.89% 174286 14.34% /
3 12044 7.16% 4536 0.37% /robots.txt
4 7646 4.55% 12518 1.03% Images
5 5474 3.26% 91591 7.54% /thirsty/getcock.asp
6 4856 2.89% 35042 2.88% /thirsty/getarticle.asp
7 2644 1.57% 20781 1.71% /getnation.asp
8 1284 0.76% 1795 0.15% Stylesheets
9 1054 0.63% 1444 0.12% HungryBookmarking
10 884 0.53% 6205 0.51% /getbyform.asp
11 876 0.52% 25707 2.12% /forum.asp
12 734 0.44% 1008 0.08% /favicon.ico
13 534 0.32% 6454 0.53% /getarticle.asp
14 502 0.30% 3726 0.31% /getafro.asp
15 470 0.28% 8174 0.67% /gettip.asp
16 442 0.26% 3205 0.26% /nhsteia.asp
17 384 0.23% 2833 0.23% /quick.asp
18 356 0.21% 2550 0.21% /vegetarian.asp
19 320 0.19% 437 0.04% /thirsty/favicon.ico
20 318 0.19% 6742 0.55% /thirsty/drinks/liquer.asp
21 172 0.10% 1902 0.16% /bahar/menta.asp
22 142 0.08% 2504 0.21% /thirsty/
23 138 0.08% 879 0.07% /strange.asp
24 138 0.08% 1566 0.13% /thirsty/wine/
25 130 0.08% 836 0.07% /thirsty/beer/
26 124 0.07% 1340 0.11% /bahar/
27 104 0.06% 952 0.08% /glyka.asp
28 96 0.06% 988 0.08% /thirsty/editorial.asp
29 94 0.06% 1984 0.16% /thirsty/drinks/vermout.asp
30 94 0.06% 2646 0.22% /thirsty/forum.asp
31 92 0.05% 596 0.05% /achtung.asp
32 90 0.05% 1357 0.11% /thirsty/beer/paragwgh.asp
33 90 0.05% 1776 0.15% /thirsty/drinks/gin.asp
34 88 0.05% 1546 0.13% /thirsty/drinks/angostura.asp
35 86 0.05% 765 0.06% /bahar/nutmeg.asp
36 84 0.05% 1672 0.14% /thirsty/cocktail.asp
37 84 0.05% 1685 0.14% /thirsty/drinks/brandy.asp
38 84 0.05% 1615 0.13% /thirsty/drinks/rum.asp
39 82 0.05% 724 0.06% /bahar/artemisia.asp
40 82 0.05% 755 0.06% /bahar/marathos.asp
41 82 0.05% 1811 0.15% /thirsty/wine/makewine.asp
42 78 0.05% 675 0.06% /bahar/kardamo.asp
43 78 0.05% 635 0.05% /bahar/melissohorto.asp
44 78 0.05% 703 0.06% /bahar/skordo.asp
45 76 0.05% 678 0.06% /salsa.asp
46 76 0.05% 1581 0.13% /thirsty/bartools.asp
47 76 0.05% 1479 0.12% /thirsty/wine/history1.asp
48 74 0.04% 648 0.05% /bahar/koriandros.asp
49 74 0.04% 730 0.06% /bahar/kremydi.asp
50 74 0.04% 627 0.05% /salates.asp
51 74 0.04% 1136 0.09% /thirsty/wine/history2.asp
52 72 0.04% 569 0.05% /bahar/illicium.asp
53 72 0.04% 615 0.05% /bahar/kanela.asp
54 72 0.04% 705 0.06% /bahar/krokos.asp
55 72 0.04% 634 0.05% /bahar/papaver.asp
56 72 0.04% 899 0.07% /bahar/piperi.asp
57 72 0.04% 724 0.06% /bahar/vasilikos.asp
58 70 0.04% 978 0.08% /thirsty/beer/history.asp
59 68 0.04% 668 0.06% /bahar/sinapi.asp
60 68 0.04% 170 0.01% /contact.asp
61 68 0.04% 858 0.07% /faghta.asp
62 66 0.04% 557 0.05% /bahar/ginger.asp
63 66 0.04% 1567 0.13% /thirsty/drinks/whisky.asp
64 62 0.04% 538 0.04% /bahar/mantzurana.asp
65 62 0.04% 475 0.04% /editorial.asp
66 62 0.04% 171 0.01% /submit.asp
67 62 0.04% 1213 0.10% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
68 62 0.04% 1318 0.11% /thirsty/glasses.asp
69 60 0.04% 605 0.05% /afrodite.asp
70 58 0.03% 1011 0.08% /thirsty/drinks/ouzo.asp
71 56 0.03% 278 0.02% /tips.asp
72 54 0.03% 233 0.02% /thirsty/submit.asp
73 52 0.03% 459 0.04% /bahar/thymari.asp
74 52 0.03% 243 0.02% /thirsty/drinks/no_info.asp
75 50 0.03% 962 0.08% /thirsty/drinks/aperitif.asp
76 50 0.03% 912 0.08% /thirsty/drinks/distill.asp
77 50 0.03% 900 0.07% /thirsty/drinks/tequila.asp
78 48 0.03% 441 0.04% /thirsty/contact.asp
79 46 0.03% 348 0.03% /bahar/kapari.asp
80 46 0.03% 357 0.03% /bahar/kymino.asp
81 46 0.03% 777 0.06% /thirsty/drinks/sherry.asp
82 44 0.03% 368 0.03% /bahar/anithos.asp
83 44 0.03% 329 0.03% /bahar/karo.asp
84 44 0.03% 380 0.03% /bahar/maintanos.asp
85 44 0.03% 358 0.03% /bahar/paprika.asp
86 44 0.03% 377 0.03% /bahar/riganh.asp
87 44 0.03% 350 0.03% /bahar/thrumbi.asp
88 44 0.03% 727 0.06% /thirsty/wine/death.asp
89 42 0.02% 330 0.03% /bahar/kari.asp
90 42 0.02% 331 0.03% /bahar/vanilia.asp
91 42 0.02% 130 0.01% /submitarticle.asp
92 42 0.02% 714 0.06% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
93 42 0.02% 829 0.07% /thirsty/drinks/vodka.asp
94 42 0.02% 190 0.02% /thirsty/submitarticle.asp
95 40 0.02% 304 0.02% /bahar/anthriskos.asp
96 40 0.02% 308 0.03% /bahar/selino.asp
97 40 0.02% 684 0.06% /thirsty/drinks/bitter.asp
98 40 0.02% 668 0.05% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
99 40 0.02% 522 0.04% /thirsty/wine/pinein.asp
100 38 0.02% 350 0.03% /bahar/dendrolivano.asp
View All URLs

Top 100 of 236 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 70230 41.76% 694263 57.13% /get.asp
2 20000 11.89% 174286 14.34% /
3 5474 3.26% 91591 7.54% /thirsty/getcock.asp
4 4856 2.89% 35042 2.88% /thirsty/getarticle.asp
5 876 0.52% 25707 2.12% /forum.asp
6 2644 1.57% 20781 1.71% /getnation.asp
7 7646 4.55% 12518 1.03% Images
8 470 0.28% 8174 0.67% /gettip.asp
9 318 0.19% 6742 0.55% /thirsty/drinks/liquer.asp
10 534 0.32% 6454 0.53% /getarticle.asp
11 884 0.53% 6205 0.51% /getbyform.asp
12 12044 7.16% 4536 0.37% /robots.txt
13 502 0.30% 3726 0.31% /getafro.asp
14 442 0.26% 3205 0.26% /nhsteia.asp
15 384 0.23% 2833 0.23% /quick.asp
16 94 0.06% 2646 0.22% /thirsty/forum.asp
17 356 0.21% 2550 0.21% /vegetarian.asp
18 142 0.08% 2504 0.21% /thirsty/
19 94 0.06% 1984 0.16% /thirsty/drinks/vermout.asp
20 172 0.10% 1902 0.16% /bahar/menta.asp
21 82 0.05% 1811 0.15% /thirsty/wine/makewine.asp
22 1284 0.76% 1795 0.15% Stylesheets
23 90 0.05% 1776 0.15% /thirsty/drinks/gin.asp
24 84 0.05% 1685 0.14% /thirsty/drinks/brandy.asp
25 84 0.05% 1672 0.14% /thirsty/cocktail.asp
26 84 0.05% 1615 0.13% /thirsty/drinks/rum.asp
27 76 0.05% 1581 0.13% /thirsty/bartools.asp
28 66 0.04% 1567 0.13% /thirsty/drinks/whisky.asp
29 138 0.08% 1566 0.13% /thirsty/wine/
30 88 0.05% 1546 0.13% /thirsty/drinks/angostura.asp
31 76 0.05% 1479 0.12% /thirsty/wine/history1.asp
32 1054 0.63% 1444 0.12% HungryBookmarking
33 90 0.05% 1357 0.11% /thirsty/beer/paragwgh.asp
34 124 0.07% 1340 0.11% /bahar/
35 62 0.04% 1318 0.11% /thirsty/glasses.asp
36 62 0.04% 1213 0.10% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
37 74 0.04% 1136 0.09% /thirsty/wine/history2.asp
38 58 0.03% 1011 0.08% /thirsty/drinks/ouzo.asp
39 734 0.44% 1008 0.08% /favicon.ico
40 28 0.02% 995 0.08% /thirsty/beer/lexicon.asp
41 96 0.06% 988 0.08% /thirsty/editorial.asp
42 70 0.04% 978 0.08% /thirsty/beer/history.asp
43 50 0.03% 962 0.08% /thirsty/drinks/aperitif.asp
44 104 0.06% 952 0.08% /glyka.asp
45 50 0.03% 912 0.08% /thirsty/drinks/distill.asp
46 50 0.03% 900 0.07% /thirsty/drinks/tequila.asp
47 72 0.04% 899 0.07% /bahar/piperi.asp
48 138 0.08% 879 0.07% /strange.asp
49 68 0.04% 858 0.07% /faghta.asp
50 130 0.08% 836 0.07% /thirsty/beer/
51 42 0.02% 829 0.07% /thirsty/drinks/vodka.asp
52 46 0.03% 777 0.06% /thirsty/drinks/sherry.asp
53 86 0.05% 765 0.06% /bahar/nutmeg.asp
54 82 0.05% 755 0.06% /bahar/marathos.asp
55 74 0.04% 730 0.06% /bahar/kremydi.asp
56 44 0.03% 727 0.06% /thirsty/wine/death.asp
57 38 0.02% 726 0.06% /thirsty/drinks/cognac.asp
58 72 0.04% 724 0.06% /bahar/vasilikos.asp
59 82 0.05% 724 0.06% /bahar/artemisia.asp
60 42 0.02% 714 0.06% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
61 72 0.04% 705 0.06% /bahar/krokos.asp
62 78 0.05% 703 0.06% /bahar/skordo.asp
63 32 0.02% 699 0.06% /thirsty/drinks/champagne.asp
64 40 0.02% 684 0.06% /thirsty/drinks/bitter.asp
65 76 0.05% 678 0.06% /salsa.asp
66 78 0.05% 675 0.06% /bahar/kardamo.asp
67 68 0.04% 668 0.06% /bahar/sinapi.asp
68 40 0.02% 668 0.05% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
69 74 0.04% 648 0.05% /bahar/koriandros.asp
70 78 0.05% 635 0.05% /bahar/melissohorto.asp
71 72 0.04% 634 0.05% /bahar/papaver.asp
72 74 0.04% 627 0.05% /salates.asp
73 36 0.02% 624 0.05% /thirsty/drinks/porto.asp
74 72 0.04% 615 0.05% /bahar/kanela.asp
75 60 0.04% 605 0.05% /afrodite.asp
76 36 0.02% 603 0.05% /thirsty/drinks/madera.asp
77 92 0.05% 596 0.05% /achtung.asp
78 34 0.02% 578 0.05% /thirsty/drinks/grenadine.asp
79 36 0.02% 577 0.05% /thirsty/drinks/fruits.asp
80 72 0.04% 569 0.05% /bahar/illicium.asp
81 34 0.02% 569 0.05% /thirsty/drinks/tabasco.asp
82 66 0.04% 557 0.05% /bahar/ginger.asp
83 32 0.02% 556 0.05% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
84 62 0.04% 538 0.04% /bahar/mantzurana.asp
85 32 0.02% 529 0.04% /thirsty/drinks/collins.asp
86 40 0.02% 522 0.04% /thirsty/wine/pinein.asp
87 62 0.04% 475 0.04% /editorial.asp
88 28 0.02% 466 0.04% /thirsty/drinks/bloody_mary.asp
89 52 0.03% 459 0.04% /bahar/thymari.asp
90 28 0.02% 448 0.04% /thirsty/crustas.asp
91 48 0.03% 441 0.04% /thirsty/contact.asp
92 320 0.19% 437 0.04% /thirsty/favicon.ico
93 44 0.03% 380 0.03% /bahar/maintanos.asp
94 44 0.03% 377 0.03% /bahar/riganh.asp
95 44 0.03% 368 0.03% /bahar/anithos.asp
96 36 0.02% 364 0.03% http://www.thirsty.gr/stats/
97 44 0.03% 358 0.03% /bahar/paprika.asp
98 46 0.03% 357 0.03% /bahar/kymino.asp
99 36 0.02% 350 0.03% /bahar/faskomhlo.asp
100 38 0.02% 350 0.03% /bahar/dendrolivano.asp

Top 10 of 131 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 70230 41.76% 16622 67.73% /get.asp
2 20000 11.89% 2019 8.23% /
3 5474 3.26% 1348 5.49% /thirsty/getcock.asp
4 4856 2.89% 1121 4.57% /thirsty/getarticle.asp
5 2644 1.57% 669 2.73% /getnation.asp
6 470 0.28% 186 0.76% /gettip.asp
7 502 0.30% 127 0.52% /getafro.asp
8 884 0.53% 125 0.51% /getbyform.asp
9 876 0.52% 112 0.46% /forum.asp
10 442 0.26% 98 0.40% /nhsteia.asp

Top 10 of 134 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 70230 41.76% 16602 67.70% /get.asp
2 20000 11.89% 1891 7.71% /
3 5474 3.26% 1381 5.63% /thirsty/getcock.asp
4 4856 2.89% 1116 4.55% /thirsty/getarticle.asp
5 2644 1.57% 660 2.69% /getnation.asp
6 876 0.52% 200 0.82% /forum.asp
7 470 0.28% 190 0.77% /gettip.asp
8 884 0.53% 156 0.64% /getbyform.asp
9 502 0.30% 122 0.50% /getafro.asp
10 442 0.26% 116 0.47% /nhsteia.asp

Top 30 of 3310 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 11254 6.69% 11254 8.04% 79877 6.57% 66 0.27% l37-193-63-79.novotelecom.ru
2 6772 4.03% 6520 4.66% 68095 5.60% 8 0.03% ninja-crawler49.webmeup.com
3 6370 3.79% 6072 4.34% 62040 5.11% 9 0.04% ninja-crawler96.webmeup.com
4 6356 3.78% 6062 4.33% 62070 5.11% 8 0.03% ninja-crawler93.webmeup.com
5 6212 3.69% 6068 4.33% 61885 5.09% 1 0.00% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
6 6186 3.68% 6040 4.31% 61262 5.04% 3 0.01% loft10154.serverprofi24.de
7 3910 2.33% 3838 2.74% 15693 1.29% 146 0.59% otenet
8 2484 1.48% 2484 1.77% 26181 2.15% 168 0.68% vm285692.had.su
9 1868 1.11% 1868 1.33% 4054 0.33% 59 0.24% 216.244.66.248.wowrack.com
10 1624 0.97% 10 0.01% 450 0.04% 1 0.00% 122.114.171.216.in-addr.cn
11 1622 0.96% 10 0.01% 450 0.04% 1 0.00% 134.175.45.187.arin.net
12 1598 0.95% 10 0.01% 445 0.04% 1 0.00% 112.91.215.218.cnc-gd.net
13 1598 0.95% 10 0.01% 445 0.04% 1 0.00% 150.109.43.226.lacnic.net
14 1598 0.95% 10 0.01% 445 0.04% 1 0.00% 200.60.177.201.unired.net.pe
15 1596 0.95% 10 0.01% 444 0.04% 1 0.00% 39.109.112.98.arin.net
16 1596 0.95% 10 0.01% 444 0.04% 1 0.00% 93.90.74.171.arin.net
17 1586 0.94% 10 0.01% 442 0.04% 1 0.00% 103.208.35.140.lacnic.net
18 1586 0.94% 10 0.01% 442 0.04% 1 0.00% 150.109.117.87.apnic.net
19 1578 0.94% 10 0.01% 441 0.04% 1 0.00% 115.159.0.190.in-addr.cn
20 1578 0.94% 10 0.01% 441 0.04% 1 0.00% 148.70.38.198.arin.net
21 1552 0.92% 10 0.01% 435 0.04% 1 0.00% 122.114.10.7.zzidc.com
22 1550 0.92% 10 0.01% 435 0.04% 1 0.00% 180.180.243.223.static.totidc.net
23 1538 0.91% 1536 1.10% 697 0.06% 7 0.03% 216.244.66.195.wowrack.com
24 1532 0.91% 10 0.01% 431 0.04% 1 0.00% ip-166.30.cifo.co.id
25 1500 0.89% 1448 1.03% 5626 0.46% 74 0.30% hol
26 1332 0.79% 1332 0.95% 12308 1.01% 4 0.02% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
27 1324 0.79% 1322 0.94% 1493 0.12% 33 0.13% 216.244.66.198.wowrack.com
28 1296 0.77% 1286 0.92% 5429 0.45% 55 0.22% forthnet
29 1206 0.72% 1202 0.86% 10676 0.88% 3 0.01% static.229.81.76.144.clients.your-server.de
30 1194 0.71% 4 0.00% 279 0.02% 1 0.00% cpc78553-basf13-2-0-cust92.12-3.cable.virginm.net
View All Sites

Top 10 of 3310 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 11254 6.69% 11254 8.04% 79877 6.57% 66 0.27% l37-193-63-79.novotelecom.ru
2 6772 4.03% 6520 4.66% 68095 5.60% 8 0.03% ninja-crawler49.webmeup.com
3 6356 3.78% 6062 4.33% 62070 5.11% 8 0.03% ninja-crawler93.webmeup.com
4 6370 3.79% 6072 4.34% 62040 5.11% 9 0.04% ninja-crawler96.webmeup.com
5 6212 3.69% 6068 4.33% 61885 5.09% 1 0.00% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
6 6186 3.68% 6040 4.31% 61262 5.04% 3 0.01% loft10154.serverprofi24.de
7 2484 1.48% 2484 1.77% 26181 2.15% 168 0.68% vm285692.had.su
8 3910 2.33% 3838 2.74% 15693 1.29% 146 0.59% otenet
9 1332 0.79% 1332 0.95% 12308 1.01% 4 0.02% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
10 1112 0.66% 1090 0.78% 11433 0.94% 59 0.24% crawl-66-249-66-158.googlebot.com

Top 15 of 456 Total User Agents
# Hits User Agent
1 76932 45.75% Netscape
2 13920 8.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
3 9749 5.80% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
4 9612 5.72% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
5 5819 3.46% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 5627 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 F
7 3403 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 3106 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.
9 3093 1.84% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
10 2953 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
11 2853 1.70% Microsoft Internet Explorer
12 2633 1.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
13 2420 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 1947 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 1391 0.83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
View All User Agents

Usage by Country for July 2019

Top 30 of 75 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 90202 53.64% 85768 61.27% 770881 63.44% US Commercial
2 23396 13.91% 7456 5.33% 66040 5.43% Network
3 20774 12.35% 20130 14.38% 198525 16.34% Germany
4 12160 7.23% 12160 8.69% 86918 7.15% Russian Federation
5 8922 5.31% 8712 6.22% 36552 3.01% Greece
6 3436 2.04% 152 0.11% 2364 0.19% China
7 2486 1.48% 2486 1.78% 26208 2.16% USSR (former)
8 1598 0.95% 72 0.05% 1447 0.12% Indonesia
9 1598 0.95% 10 0.01% 445 0.04% Peru
10 878 0.52% 878 0.63% 8189 0.67% Old style Arpanet (arpa)
11 650 0.39% 650 0.46% 2632 0.22% Cyprus
12 414 0.25% 2 0.00% 90 0.01% Sri Lanka
13 360 0.21% 348 0.25% 2218 0.18% Non-Profit Organization
14 242 0.14% 226 0.16% 3108 0.26% Brazil
15 210 0.12% 202 0.14% 1610 0.13% Australia
16 172 0.10% 130 0.09% 1542 0.13% Unresolved/Unknown
17 74 0.04% 70 0.05% 286 0.02% United Kingdom
18 64 0.04% 46 0.03% 358 0.03% British Indian Ocean Territory
19 52 0.03% 52 0.04% 294 0.02% Sweden
20 50 0.03% 50 0.04% 471 0.04% Czech Republic
21 44 0.03% 42 0.03% 554 0.05% Turkey
22 30 0.02% 26 0.02% 181 0.01% Tuvalu
23 30 0.02% 30 0.02% 117 0.01% Zambia
24 24 0.01% 24 0.02% 377 0.03% Ukraine
25 22 0.01% 20 0.01% 270 0.02% Italy
26 22 0.01% 18 0.01% 244 0.02% Poland
27 20 0.01% 18 0.01% 197 0.02% Netherlands
28 16 0.01% 14 0.01% 139 0.01% Thailand
29 14 0.01% 14 0.01% 189 0.02% Colombia
30 12 0.01% 12 0.01% 162 0.01% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.01