Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: September 2019
Generated 01-Oct-2019 03:03 EEST

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2019
Total Hits 181448
Total Files 154872
Total Pages 128922
Total Visits 28897
Total KBytes 1554357
Total Unique Sites 3134
Total Unique URLs 236
Total Unique User Agents 464
. Avg Max
Hits per Hour 252 4172
Hits per Day 6048 13374
Files per Day 5162 11402
Pages per Day 4297 10808
Visits per Day 963 1574
KBytes per Day 51812 125770
Hits by Response Code
Code 200 - OK 154872
Code 206 - Partial Content 12
Code 301 - Moved Permanently 32
Code 302 - Found 882
Code 304 - Not Modified 68
Code 400 - Bad Request 306
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 24842
Code 408 - Request Timeout 432

Daily usage for September 2019

Daily Statistics for September 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4548 2.51% 4414 2.85% 3296 2.56% 959 3.32% 450 14.36% 34148 2.20%
2 3944 2.17% 3870 2.50% 2728 2.12% 533 1.84% 214 6.83% 27023 1.74%
3 3970 2.19% 2658 1.72% 1938 1.50% 509 1.76% 224 7.15% 20931 1.35%
4 3106 1.71% 2896 1.87% 1938 1.50% 607 2.10% 240 7.66% 28525 1.84%
5 3362 1.85% 3040 1.96% 2266 1.76% 612 2.12% 233 7.43% 27154 1.75%
6 6404 3.53% 2948 1.90% 2280 1.77% 605 2.09% 214 6.83% 24987 1.61%
7 5268 2.90% 5138 3.32% 4304 3.34% 882 3.05% 411 13.11% 45767 2.94%
8 6930 3.82% 5056 3.26% 4322 3.35% 1079 3.73% 485 15.48% 48315 3.11%
9 11450 6.31% 11194 7.23% 10298 7.99% 1145 3.96% 524 16.72% 105966 6.82%
10 7186 3.96% 7004 4.52% 6152 4.77% 1138 3.94% 504 16.08% 69409 4.47%
11 4984 2.75% 4894 3.16% 3966 3.08% 1170 4.05% 524 16.72% 51157 3.29%
12 5568 3.07% 3496 2.26% 2982 2.31% 875 3.03% 456 14.55% 35284 2.27%
13 4292 2.37% 4188 2.70% 3134 2.43% 1001 3.46% 480 15.32% 36924 2.38%
14 5234 2.88% 5164 3.33% 3882 3.01% 928 3.21% 410 13.08% 41233 2.65%
15 4940 2.72% 4818 3.11% 3922 3.04% 1044 3.61% 457 14.58% 43470 2.80%
16 6178 3.40% 4392 2.84% 3752 2.91% 1007 3.48% 427 13.62% 41250 2.65%
17 8670 4.78% 5190 3.35% 4698 3.64% 1040 3.60% 442 14.10% 54642 3.52%
18 5024 2.77% 4960 3.20% 3844 2.98% 925 3.20% 391 12.48% 53999 3.47%
19 6310 3.48% 6164 3.98% 5270 4.09% 918 3.18% 389 12.41% 66271 4.26%
20 5430 2.99% 5360 3.46% 3272 2.54% 815 2.82% 381 12.16% 52577 3.38%
21 6144 3.39% 4396 2.84% 3582 2.78% 762 2.64% 341 10.88% 43810 2.82%
22 5382 2.97% 5220 3.37% 4324 3.35% 773 2.68% 382 12.19% 57096 3.67%
23 12026 6.63% 11206 7.24% 10600 8.22% 1002 3.47% 470 15.00% 118325 7.61%
24 5144 2.83% 3456 2.23% 2784 2.16% 904 3.13% 440 14.04% 42242 2.72%
25 3804 2.10% 3672 2.37% 3014 2.34% 1021 3.53% 463 14.77% 43193 2.78%
26 4616 2.54% 4234 2.73% 3276 2.54% 1051 3.64% 465 14.84% 49187 3.16%
27 5752 3.17% 3984 2.57% 3440 2.67% 1057 3.66% 473 15.09% 48595 3.13%
28 13374 7.37% 11402 7.36% 10808 8.38% 1494 5.17% 628 20.04% 125770 8.09%
29 6936 3.82% 5096 3.29% 4512 3.50% 1535 5.31% 591 18.86% 58024 3.73%
30 5472 3.02% 5362 3.46% 4338 3.36% 1574 5.45% 621 19.81% 59083 3.80%

Hourly usage for September 2019

Hourly Statistics for September 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 180 5422 2.99% 176 5284 3.41% 150 4520 3.51% 1949 58458 3.76%
1 353 10598 5.84% 347 10438 6.74% 328 9860 7.65% 3637 109098 7.02%
2 421 12634 6.96% 340 10206 6.59% 336 10090 7.83% 3651 109542 7.05%
3 358 10752 5.93% 335 10066 6.50% 314 9426 7.31% 3423 102678 6.61%
4 385 11568 6.38% 176 5296 3.42% 178 5352 4.15% 1867 56014 3.60%
5 184 5526 3.05% 180 5428 3.50% 151 4536 3.52% 1755 52647 3.39%
6 179 5372 2.96% 164 4928 3.18% 127 3832 2.97% 1695 50838 3.27%
7 214 6426 3.54% 206 6206 4.01% 172 5168 4.01% 2085 62559 4.02%
8 290 8724 4.81% 173 5204 3.36% 147 4422 3.43% 1726 51786 3.33%
9 187 5628 3.10% 182 5484 3.54% 139 4174 3.24% 1710 51312 3.30%
10 292 8778 4.84% 177 5324 3.44% 147 4434 3.44% 1686 50569 3.25%
11 281 8440 4.65% 229 6874 4.44% 149 4484 3.48% 1878 56330 3.62%
12 194 5838 3.22% 186 5584 3.61% 134 4030 3.13% 1814 54429 3.50%
13 183 5518 3.04% 175 5258 3.40% 128 3844 2.98% 1816 54487 3.51%
14 243 7312 4.03% 178 5356 3.46% 139 4182 3.24% 1793 53775 3.46%
15 198 5952 3.28% 191 5742 3.71% 136 4092 3.17% 1754 52618 3.39%
16 193 5818 3.21% 188 5648 3.65% 133 4010 3.11% 1793 53802 3.46%
17 323 9706 5.35% 261 7858 5.07% 216 6496 5.04% 2586 77567 4.99%
18 305 9160 5.05% 296 8886 5.74% 253 7618 5.91% 3038 91135 5.86%
19 200 6016 3.32% 194 5842 3.77% 144 4332 3.36% 1946 58389 3.76%
20 223 6712 3.70% 217 6528 4.22% 168 5064 3.93% 2184 65513 4.21%
21 260 7822 4.31% 199 5990 3.87% 170 5128 3.98% 2044 61308 3.94%
22 236 7104 3.92% 232 6962 4.50% 202 6078 4.71% 2358 70755 4.55%
23 154 4622 2.55% 149 4480 2.89% 125 3750 2.91% 1625 48746 3.14%

Top 100 of 236 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 75380 41.54% 751984 48.38% /get.asp
2 14662 8.08% 5598 0.36% /robots.txt
3 13932 7.68% 140085 9.01% /
4 10096 5.56% 15903 1.02% Images
5 6712 3.70% 111957 7.20% /thirsty/getcock.asp
6 6324 3.49% 288721 18.57% /forum.asp
7 5594 3.08% 39694 2.55% /thirsty/getarticle.asp
8 3330 1.84% 26241 1.69% /getnation.asp
9 1702 0.94% 2374 0.15% Stylesheets
10 1270 0.70% 1744 0.11% HungryBookmarking
11 946 0.52% 6596 0.42% /getbyform.asp
12 900 0.50% 1236 0.08% /favicon.ico
13 696 0.38% 5235 0.34% /getafro.asp
14 582 0.32% 4221 0.27% /nhsteia.asp
15 544 0.30% 9511 0.61% /gettip.asp
16 514 0.28% 3818 0.25% /quick.asp
17 436 0.24% 3118 0.20% /vegetarian.asp
18 424 0.23% 8998 0.58% /thirsty/drinks/liquer.asp
19 370 0.20% 508 0.03% /thirsty/favicon.ico
20 208 0.11% 2315 0.15% /bahar/menta.asp
21 160 0.09% 1721 0.11% /thirsty/wine/
22 158 0.09% 2786 0.18% /thirsty/
23 142 0.08% 913 0.06% /thirsty/beer/
24 118 0.07% 1276 0.08% /bahar/
25 116 0.06% 752 0.05% /achtung.asp
26 106 0.06% 2092 0.13% /thirsty/drinks/gin.asp
27 104 0.06% 2469 0.16% /thirsty/drinks/whisky.asp
28 100 0.06% 1227 0.08% /getarticle.asp
29 98 0.05% 1475 0.09% /thirsty/beer/paragwgh.asp
30 98 0.05% 1009 0.06% /thirsty/editorial.asp
31 94 0.05% 1984 0.13% /thirsty/drinks/vermout.asp
32 94 0.05% 2669 0.17% /thirsty/forum.asp
33 92 0.05% 1839 0.12% /thirsty/cocktail.asp
34 90 0.05% 877 0.06% /bahar/krokos.asp
35 90 0.05% 1804 0.12% /thirsty/drinks/brandy.asp
36 88 0.05% 805 0.05% /glyka.asp
37 88 0.05% 1871 0.12% /thirsty/glasses.asp
38 86 0.05% 844 0.05% /bahar/kremydi.asp
39 84 0.05% 807 0.05% /bahar/sinapi.asp
40 84 0.05% 530 0.03% /strange.asp
41 84 0.05% 1740 0.11% /thirsty/bartools.asp
42 82 0.05% 205 0.01% /contact.asp
43 82 0.05% 1781 0.11% /thirsty/wine/makewine.asp
44 80 0.04% 671 0.04% /bahar/ginger.asp
45 80 0.04% 1010 0.06% /faghta.asp
46 78 0.04% 673 0.04% /bahar/kardamo.asp
47 78 0.04% 1004 0.06% /bahar/piperi.asp
48 78 0.04% 762 0.05% /bahar/vasilikos.asp
49 78 0.04% 696 0.04% /salsa.asp
50 78 0.04% 1500 0.10% /thirsty/drinks/rum.asp
51 76 0.04% 652 0.04% /bahar/kanela.asp
52 76 0.04% 670 0.04% /bahar/koriandros.asp
53 76 0.04% 672 0.04% /bahar/nutmeg.asp
54 76 0.04% 645 0.04% /salates.asp
55 76 0.04% 1479 0.10% /thirsty/wine/history1.asp
56 76 0.04% 378 0.02% /tips.asp
57 72 0.04% 632 0.04% /bahar/artemisia.asp
58 72 0.04% 654 0.04% /bahar/skordo.asp
59 72 0.04% 992 0.06% /thirsty/beer/history.asp
60 70 0.04% 193 0.01% /submit.asp
61 68 0.04% 1194 0.08% /thirsty/drinks/angostura.asp
62 68 0.04% 1183 0.08% /thirsty/drinks/ouzo.asp
63 66 0.04% 601 0.04% /bahar/marathos.asp
64 66 0.04% 607 0.04% /thirsty/contact.asp
65 66 0.04% 309 0.02% /thirsty/drinks/no_info.asp
66 66 0.04% 992 0.06% /thirsty/wine/history2.asp
67 64 0.04% 499 0.03% /bahar/illicium.asp
68 64 0.04% 490 0.03% /editorial.asp
69 60 0.03% 488 0.03% /bahar/melissohorto.asp
70 60 0.03% 274 0.02% /cgi/fastsearch
71 60 0.03% 1095 0.07% /thirsty/drinks/distill.asp
72 60 0.03% 1175 0.08% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
73 60 0.03% 274 0.02% CGI Scripts
74 58 0.03% 585 0.04% /afrodite.asp
75 58 0.03% 1116 0.07% /thirsty/drinks/aperitif.asp
76 56 0.03% 480 0.03% /bahar/mantzurana.asp
77 56 0.03% 485 0.03% /bahar/papaver.asp
78 54 0.03% 452 0.03% /bahar/anithos.asp
79 54 0.03% 1065 0.07% /thirsty/drinks/vodka.asp
80 52 0.03% 449 0.03% /bahar/maintanos.asp
81 52 0.03% 890 0.06% /thirsty/drinks/bitter.asp
82 52 0.03% 868 0.06% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
83 50 0.03% 358 0.02% /bahar/garam.asp
84 50 0.03% 394 0.03% /bahar/vanilia.asp
85 50 0.03% 838 0.05% /thirsty/drinks/madera.asp
86 50 0.03% 836 0.05% /thirsty/drinks/tabasco.asp
87 50 0.03% 900 0.06% /thirsty/drinks/tequila.asp
88 48 0.03% 429 0.03% /bahar/dafnh.asp
89 48 0.03% 413 0.03% /bahar/garyfalo.asp
90 48 0.03% 363 0.02% /bahar/kapari.asp
91 48 0.03% 411 0.03% /bahar/riganh.asp
92 48 0.03% 811 0.05% /thirsty/drinks/sherry.asp
93 46 0.03% 379 0.02% /bahar/kurkuma.asp
94 46 0.03% 145 0.01% /submittip.asp
95 46 0.03% 1634 0.11% /thirsty/beer/lexicon.asp
96 46 0.03% 797 0.05% /thirsty/drinks/porto.asp
97 46 0.03% 208 0.01% /thirsty/submitarticle.asp
98 44 0.02% 428 0.03% /bahar/faskomhlo.asp
99 44 0.02% 346 0.02% /bahar/kari.asp
100 44 0.02% 329 0.02% /bahar/karo.asp
View All URLs

Top 100 of 236 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 75380 41.54% 751984 48.38% /get.asp
2 6324 3.49% 288721 18.57% /forum.asp
3 13932 7.68% 140085 9.01% /
4 6712 3.70% 111957 7.20% /thirsty/getcock.asp
5 5594 3.08% 39694 2.55% /thirsty/getarticle.asp
6 3330 1.84% 26241 1.69% /getnation.asp
7 10096 5.56% 15903 1.02% Images
8 544 0.30% 9511 0.61% /gettip.asp
9 424 0.23% 8998 0.58% /thirsty/drinks/liquer.asp
10 946 0.52% 6596 0.42% /getbyform.asp
11 14662 8.08% 5598 0.36% /robots.txt
12 696 0.38% 5235 0.34% /getafro.asp
13 582 0.32% 4221 0.27% /nhsteia.asp
14 514 0.28% 3818 0.25% /quick.asp
15 436 0.24% 3118 0.20% /vegetarian.asp
16 158 0.09% 2786 0.18% /thirsty/
17 94 0.05% 2669 0.17% /thirsty/forum.asp
18 104 0.06% 2469 0.16% /thirsty/drinks/whisky.asp
19 1702 0.94% 2374 0.15% Stylesheets
20 208 0.11% 2315 0.15% /bahar/menta.asp
21 106 0.06% 2092 0.13% /thirsty/drinks/gin.asp
22 94 0.05% 1984 0.13% /thirsty/drinks/vermout.asp
23 88 0.05% 1871 0.12% /thirsty/glasses.asp
24 92 0.05% 1839 0.12% /thirsty/cocktail.asp
25 90 0.05% 1804 0.12% /thirsty/drinks/brandy.asp
26 82 0.05% 1781 0.11% /thirsty/wine/makewine.asp
27 1270 0.70% 1744 0.11% HungryBookmarking
28 84 0.05% 1740 0.11% /thirsty/bartools.asp
29 160 0.09% 1721 0.11% /thirsty/wine/
30 46 0.03% 1634 0.11% /thirsty/beer/lexicon.asp
31 78 0.04% 1500 0.10% /thirsty/drinks/rum.asp
32 76 0.04% 1479 0.10% /thirsty/wine/history1.asp
33 98 0.05% 1475 0.09% /thirsty/beer/paragwgh.asp
34 118 0.07% 1276 0.08% /bahar/
35 900 0.50% 1236 0.08% /favicon.ico
36 100 0.06% 1227 0.08% /getarticle.asp
37 68 0.04% 1194 0.08% /thirsty/drinks/angostura.asp
38 68 0.04% 1183 0.08% /thirsty/drinks/ouzo.asp
39 60 0.03% 1175 0.08% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
40 58 0.03% 1116 0.07% /thirsty/drinks/aperitif.asp
41 60 0.03% 1095 0.07% /thirsty/drinks/distill.asp
42 54 0.03% 1065 0.07% /thirsty/drinks/vodka.asp
43 80 0.04% 1010 0.06% /faghta.asp
44 98 0.05% 1009 0.06% /thirsty/editorial.asp
45 78 0.04% 1004 0.06% /bahar/piperi.asp
46 66 0.04% 992 0.06% /thirsty/wine/history2.asp
47 72 0.04% 992 0.06% /thirsty/beer/history.asp
48 44 0.02% 961 0.06% /thirsty/drinks/champagne.asp
49 142 0.08% 913 0.06% /thirsty/beer/
50 50 0.03% 900 0.06% /thirsty/drinks/tequila.asp
51 52 0.03% 890 0.06% /thirsty/drinks/bitter.asp
52 90 0.05% 877 0.06% /bahar/krokos.asp
53 52 0.03% 868 0.06% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
54 86 0.05% 844 0.05% /bahar/kremydi.asp
55 50 0.03% 838 0.05% /thirsty/drinks/madera.asp
56 50 0.03% 836 0.05% /thirsty/drinks/tabasco.asp
57 48 0.03% 811 0.05% /thirsty/drinks/sherry.asp
58 84 0.05% 807 0.05% /bahar/sinapi.asp
59 88 0.05% 805 0.05% /glyka.asp
60 42 0.02% 803 0.05% /thirsty/drinks/cognac.asp
61 46 0.03% 797 0.05% /thirsty/drinks/porto.asp
62 78 0.04% 762 0.05% /bahar/vasilikos.asp
63 116 0.06% 752 0.05% /achtung.asp
64 42 0.02% 730 0.05% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
65 44 0.02% 727 0.05% /thirsty/wine/death.asp
66 4 0.00% 700 0.05% http://www.thirsty.gr/stats/usage_201908.html
67 78 0.04% 696 0.04% /salsa.asp
68 42 0.02% 673 0.04% /thirsty/drinks/fruits.asp
69 78 0.04% 673 0.04% /bahar/kardamo.asp
70 76 0.04% 672 0.04% /bahar/nutmeg.asp
71 80 0.04% 671 0.04% /bahar/ginger.asp
72 76 0.04% 670 0.04% /bahar/koriandros.asp
73 72 0.04% 654 0.04% /bahar/skordo.asp
74 76 0.04% 652 0.04% /bahar/kanela.asp
75 38 0.02% 646 0.04% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
76 76 0.04% 645 0.04% /salates.asp
77 72 0.04% 632 0.04% /bahar/artemisia.asp
78 36 0.02% 612 0.04% /thirsty/drinks/grenadine.asp
79 66 0.04% 607 0.04% /thirsty/contact.asp
80 66 0.04% 601 0.04% /bahar/marathos.asp
81 58 0.03% 585 0.04% /afrodite.asp
82 44 0.02% 574 0.04% /thirsty/wine/pinein.asp
83 32 0.02% 532 0.03% /thirsty/drinks/bloody_mary.asp
84 84 0.05% 530 0.03% /strange.asp
85 370 0.20% 508 0.03% /thirsty/favicon.ico
86 64 0.04% 499 0.03% /bahar/illicium.asp
87 30 0.02% 496 0.03% /thirsty/drinks/collins.asp
88 64 0.04% 490 0.03% /editorial.asp
89 60 0.03% 488 0.03% /bahar/melissohorto.asp
90 56 0.03% 485 0.03% /bahar/papaver.asp
91 30 0.02% 480 0.03% /thirsty/crustas.asp
92 56 0.03% 480 0.03% /bahar/mantzurana.asp
93 54 0.03% 452 0.03% /bahar/anithos.asp
94 52 0.03% 449 0.03% /bahar/maintanos.asp
95 48 0.03% 429 0.03% /bahar/dafnh.asp
96 44 0.02% 428 0.03% /bahar/faskomhlo.asp
97 48 0.03% 413 0.03% /bahar/garyfalo.asp
98 48 0.03% 411 0.03% /bahar/riganh.asp
99 50 0.03% 394 0.03% /bahar/vanilia.asp
100 42 0.02% 387 0.02% /bahar/dendrolivano.asp

Top 10 of 128 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 75380 41.54% 19540 68.47% /get.asp
2 13932 7.68% 2128 7.46% /
3 6712 3.70% 1672 5.86% /thirsty/getcock.asp
4 5594 3.08% 1237 4.33% /thirsty/getarticle.asp
5 3330 1.84% 863 3.02% /getnation.asp
6 696 0.38% 201 0.70% /getafro.asp
7 946 0.52% 176 0.62% /getbyform.asp
8 544 0.30% 174 0.61% /gettip.asp
9 582 0.32% 159 0.56% /nhsteia.asp
10 514 0.28% 138 0.48% /quick.asp

Top 10 of 131 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 75380 41.54% 19444 68.21% /get.asp
2 6712 3.70% 1733 6.08% /thirsty/getcock.asp
3 13932 7.68% 1409 4.94% /
4 5594 3.08% 1260 4.42% /thirsty/getarticle.asp
5 3330 1.84% 880 3.09% /getnation.asp
6 6324 3.49% 784 2.75% /forum.asp
7 946 0.52% 193 0.68% /getbyform.asp
8 696 0.38% 190 0.67% /getafro.asp
9 544 0.30% 187 0.66% /gettip.asp
10 582 0.32% 147 0.52% /nhsteia.asp

Top 30 of 3134 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 7156 3.94% 7156 4.62% 51280 3.30% 76 0.26% l37-193-63-79.novotelecom.ru
2 6206 3.42% 6062 3.91% 61825 3.98% 1 0.00% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
3 6180 3.41% 6126 3.96% 25291 1.63% 196 0.68% otenet
4 6126 3.38% 6126 3.96% 233383 15.01% 259 0.90% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 6120 3.37% 5976 3.86% 60143 3.87% 1 0.00% static.195.172.216.95.clients.your-server.de
6 4054 2.23% 4040 2.61% 22905 1.47% 405 1.40% 216.244.66.248.wowrack.com
7 2472 1.36% 2472 1.60% 60515 3.89% 321 1.11% vm285692.had.su
8 1904 1.05% 1886 1.22% 18508 1.19% 1 0.00% static.191.172.216.95.clients.your-server.de
9 1898 1.05% 1622 1.05% 6427 0.41% 106 0.37% hol
10 1738 0.96% 1702 1.10% 16957 1.09% 176 0.61% crawl-66-249-64-101.googlebot.com
11 1716 0.95% 12 0.01% 496 0.03% 1 0.00% 139.199.8.50.dnspod.net
12 1706 0.94% 10 0.01% 468 0.03% 1 0.00% 118.25.192.84.apnic.net
13 1698 0.94% 1642 1.06% 1301 0.08% 46 0.16% 216.244.66.195.wowrack.com
14 1690 0.93% 10 0.01% 464 0.03% 1 0.00% 103.26.95.142.arin.net
15 1690 0.93% 10 0.01% 464 0.03% 1 0.00% 106.13.18.118.baidu.com
16 1690 0.93% 10 0.01% 464 0.03% 1 0.00% 188.131.192.69.lacnic.net
17 1690 0.93% 10 0.01% 464 0.03% 1 0.00% 203.195.254.67.lacnic.net
18 1690 0.93% 10 0.01% 464 0.03% 1 0.00% 94-255-177-203.cust.bredband2.com
19 1688 0.93% 10 0.01% 464 0.03% 1 0.00% 49.234.185.121.arin.net
20 1688 0.93% 10 0.01% 464 0.03% 1 0.00% 52.128.242.122.arin.net
21 1688 0.93% 10 0.01% 464 0.03% 1 0.00% 61-216-58-115.hinet-ip.hinet.net
22 1668 0.92% 10 0.01% 459 0.03% 1 0.00% 139.199.34.191.dnspod.net
23 1620 0.89% 6 0.00% 422 0.03% 1 0.00% ccpd.com.cn
24 1540 0.85% 1534 0.99% 1132 0.07% 20 0.07% 216.244.66.198.wowrack.com
25 1508 0.83% 1502 0.97% 6649 0.43% 57 0.20% forthnet
26 1478 0.81% 1424 0.92% 15495 1.00% 6 0.02% sa270.saturn.dedi.server-hosting.expert
27 1458 0.80% 1440 0.93% 11322 0.73% 386 1.34% crawl19.bl.semrush.com
28 1456 0.80% 1436 0.93% 11543 0.74% 377 1.30% crawl18.bl.semrush.com
29 1450 0.80% 1428 0.92% 11694 0.75% 372 1.29% crawl4.bl.semrush.com
30 1436 0.79% 1414 0.91% 11234 0.72% 371 1.28% crawl6.bl.semrush.com
View All Sites

Top 10 of 3134 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6126 3.38% 6126 3.96% 233383 15.01% 259 0.90% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
2 6206 3.42% 6062 3.91% 61825 3.98% 1 0.00% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
3 2472 1.36% 2472 1.60% 60515 3.89% 321 1.11% vm285692.had.su
4 6120 3.37% 5976 3.86% 60143 3.87% 1 0.00% static.195.172.216.95.clients.your-server.de
5 7156 3.94% 7156 4.62% 51280 3.30% 76 0.26% l37-193-63-79.novotelecom.ru
6 6180 3.41% 6126 3.96% 25291 1.63% 196 0.68% otenet
7 4054 2.23% 4040 2.61% 22905 1.47% 405 1.40% 216.244.66.248.wowrack.com
8 1904 1.05% 1886 1.22% 18508 1.19% 1 0.00% static.191.172.216.95.clients.your-server.de
9 1738 0.96% 1702 1.10% 16957 1.09% 176 0.61% crawl-66-249-64-101.googlebot.com
10 1478 0.81% 1424 0.92% 15495 1.00% 6 0.02% sa270.saturn.dedi.server-hosting.expert

Top 15 of 464 Total User Agents
# Hits User Agent
1 86414 47.62% Netscape
2 17908 9.87% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
3 13136 7.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
4 10850 5.98% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 4716 2.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
6 4094 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
7 4012 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.co
8 3578 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 F
9 3376 1.86% Microsoft Internet Explorer
10 3103 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.
11 2915 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
12 2874 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 1253 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100
14 1230 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 1148 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
View All User Agents

Usage by Country for September 2019

Top 30 of 81 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 90884 50.09% 85372 55.12% 744586 47.90% US Commercial
2 26842 14.79% 9236 5.96% 83416 5.37% Network
3 26522 14.62% 25930 16.74% 260541 16.76% Germany
4 13960 7.69% 13954 9.01% 296160 19.05% Russian Federation
5 12620 6.96% 12228 7.90% 51287 3.30% Greece
6 3832 2.11% 3352 2.16% 33951 2.18% Unresolved/Unknown
7 2546 1.40% 2544 1.64% 62674 4.03% USSR (former)
8 1760 0.97% 110 0.07% 1557 0.10% China
9 572 0.32% 532 0.34% 6364 0.41% Non-Profit Organization
10 316 0.17% 306 0.20% 2137 0.14% Ukraine
11 234 0.13% 202 0.13% 2713 0.17% Brazil
12 232 0.13% 232 0.15% 990 0.06% Cyprus
13 144 0.08% 102 0.07% 499 0.03% Australia
14 94 0.05% 28 0.02% 383 0.02% Viet Nam
15 84 0.05% 44 0.03% 260 0.02% Korea (South)
16 76 0.04% 74 0.05% 660 0.04% Netherlands
17 56 0.03% 56 0.04% 212 0.01% Albania
18 52 0.03% 40 0.03% 479 0.03% Indonesia
19 50 0.03% 40 0.03% 504 0.03% Turkey
20 44 0.02% 44 0.03% 397 0.03% Czech Republic
21 42 0.02% 42 0.03% 567 0.04% US Educational
22 40 0.02% 30 0.02% 281 0.02% British Indian Ocean Territory
23 38 0.02% 38 0.02% 334 0.02% Mexico
24 36 0.02% 30 0.02% 406 0.03% Italy
25 34 0.02% 34 0.02% 327 0.02% Poland
26 28 0.02% 28 0.02% 78 0.00% United Arab Emirates
27 28 0.02% 28 0.02% 78 0.01% Switzerland
28 18 0.01% 18 0.01% 45 0.00% Portugal
29 14 0.01% 14 0.01% 189 0.01% Argentina
30 14 0.01% 14 0.01% 189 0.01% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.01