Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: September 2023
Generated 01-Oct-2023 03:02 EEST

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2023
Total Hits 74330
Total Files 66220
Total Pages 57208
Total Visits 10103
Total KBytes 738448
Total Unique Sites 2985
Total Unique URLs 273
Total Unique User Agents 280
. Avg Max
Hits per Hour 103 5052
Hits per Day 2477 9364
Files per Day 2207 8784
Pages per Day 1906 8402
Visits per Day 336 862
KBytes per Day 24615 85727
Hits by Response Code
Undefined response code 14
Code 200 - OK 66220
Code 301 - Moved Permanently 26
Code 302 - Found 610
Code 304 - Not Modified 82
Code 400 - Bad Request 182
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 6738
Code 408 - Request Timeout 454
Code 414 - Request-URI Too Long 2

Daily usage for September 2023

Daily Statistics for September 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 846 1.14% 506 0.76% 576 1.01% 127 1.26% 133 4.46% 4245 0.57%
2 966 1.30% 850 1.28% 454 0.79% 174 1.72% 185 6.20% 6750 0.91%
3 2076 2.79% 1210 1.83% 1448 2.53% 252 2.49% 209 7.00% 11005 1.49%
4 1282 1.72% 948 1.43% 876 1.53% 217 2.15% 171 5.73% 9930 1.34%
5 1932 2.60% 1804 2.72% 1558 2.72% 402 3.98% 193 6.47% 22408 3.03%
6 4130 5.56% 3614 5.46% 3574 6.25% 862 8.53% 228 7.64% 36710 4.97%
7 4400 5.92% 3714 5.61% 3600 6.29% 841 8.32% 196 6.57% 37343 5.06%
8 1458 1.96% 1342 2.03% 1028 1.80% 362 3.58% 203 6.80% 11396 1.54%
9 1326 1.78% 1028 1.55% 800 1.40% 197 1.95% 171 5.73% 8885 1.20%
10 1308 1.76% 1186 1.79% 722 1.26% 241 2.39% 206 6.90% 10664 1.44%
11 9364 12.60% 8784 13.26% 8402 14.69% 853 8.44% 222 7.44% 85727 11.61%
12 2324 3.13% 2140 3.23% 1748 3.06% 451 4.46% 215 7.20% 57894 7.84%
13 1638 2.20% 1478 2.23% 852 1.49% 210 2.08% 187 6.26% 52985 7.18%
14 2676 3.60% 2486 3.75% 2012 3.52% 626 6.20% 206 6.90% 22986 3.11%
15 2514 3.38% 2458 3.71% 2028 3.54% 643 6.36% 200 6.70% 27099 3.67%
16 256 0.34% 254 0.38% 230 0.40% 73 0.72% 54 1.81% 3103 0.42%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1158 1.56% 830 1.25% 678 1.19% 138 1.37% 149 4.99% 7167 0.97%
19 2246 3.02% 1698 2.56% 1296 2.27% 428 4.24% 205 6.87% 16470 2.23%
20 2808 3.78% 2578 3.89% 2000 3.50% 709 7.02% 322 10.79% 24750 3.35%
21 3014 4.05% 2898 4.38% 2470 4.32% 183 1.81% 174 5.83% 27873 3.77%
22 2222 2.99% 1928 2.91% 1726 3.02% 222 2.20% 192 6.43% 37787 5.12%
23 2656 3.57% 2430 3.67% 2086 3.65% 237 2.35% 200 6.70% 23422 3.17%
24 3754 5.05% 3610 5.45% 2964 5.18% 316 3.13% 197 6.60% 34044 4.61%
25 1986 2.67% 1276 1.93% 1076 1.88% 269 2.66% 232 7.77% 11555 1.56%
26 5398 7.26% 5226 7.89% 4760 8.32% 264 2.61% 243 8.14% 52230 7.07%
27 3228 4.34% 3100 4.68% 2826 4.94% 196 1.94% 195 6.53% 33630 4.55%
28 1774 2.39% 1616 2.44% 1092 1.91% 225 2.23% 256 8.58% 14027 1.90%
29 2724 3.66% 2512 3.79% 2108 3.68% 263 2.60% 244 8.17% 23269 3.15%
30 2866 3.86% 2716 4.10% 2218 3.88% 165 1.63% 182 6.10% 23092 3.13%

Hourly usage for September 2023

Hourly Statistics for September 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 89 2690 3.62% 84 2536 3.83% 79 2396 4.19% 939 28184 3.82%
1 142 4278 5.76% 106 3184 4.81% 123 3698 6.46% 1185 35546 4.81%
2 87 2610 3.51% 83 2514 3.80% 77 2328 4.07% 988 29638 4.01%
3 70 2122 2.85% 66 1994 3.01% 58 1740 3.04% 841 25227 3.42%
4 112 3370 4.53% 107 3210 4.85% 92 2774 4.85% 1236 37077 5.02%
5 239 7194 9.68% 233 6996 10.56% 223 6718 11.74% 2562 76856 10.41%
6 90 2726 3.67% 85 2574 3.89% 71 2142 3.74% 1111 33343 4.52%
7 88 2648 3.56% 78 2364 3.57% 64 1948 3.41% 1091 32744 4.43%
8 86 2584 3.48% 75 2268 3.42% 59 1772 3.10% 1027 30815 4.17%
9 92 2770 3.73% 86 2606 3.94% 65 1954 3.42% 1198 35947 4.87%
10 80 2410 3.24% 74 2232 3.37% 47 1424 2.49% 877 26302 3.56%
11 91 2732 3.68% 86 2592 3.91% 60 1808 3.16% 921 27632 3.74%
12 93 2800 3.77% 80 2414 3.65% 68 2042 3.57% 838 25133 3.40%
13 114 3444 4.63% 110 3302 4.99% 86 2590 4.53% 1035 31058 4.21%
14 115 3474 4.67% 87 2624 3.96% 81 2434 4.25% 905 27154 3.68%
15 97 2932 3.94% 82 2468 3.73% 68 2042 3.57% 909 27277 3.69%
16 76 2298 3.09% 69 2078 3.14% 50 1508 2.64% 717 21505 2.91%
17 93 2808 3.78% 89 2674 4.04% 60 1812 3.17% 793 23785 3.22%
18 99 2980 4.01% 74 2236 3.38% 64 1944 3.40% 722 21663 2.93%
19 80 2410 3.24% 73 2212 3.34% 53 1596 2.79% 764 22926 3.10%
20 70 2106 2.83% 57 1722 2.60% 49 1486 2.60% 562 16867 2.28%
21 132 3976 5.35% 123 3714 5.61% 114 3436 6.01% 1302 39066 5.29%
22 115 3454 4.65% 101 3048 4.60% 97 2922 5.11% 1161 34840 4.72%
23 117 3514 4.73% 88 2658 4.01% 89 2694 4.71% 929 27863 3.77%

Top 100 of 273 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 32924 44.29% 331687 44.92% /get.asp
2 5754 7.74% 76272 10.33% /
3 5618 7.56% 9351 1.27% Images
4 2816 3.79% 1081 0.15% /robots.txt
5 2604 3.50% 43320 5.87% /thirsty/getcock.asp
6 1404 1.89% 66951 9.07% /forum.asp
7 1358 1.83% 10745 1.46% /getnation.asp
8 1242 1.67% 8443 1.14% /thirsty/getarticle.asp
9 1212 1.63% 1661 0.22% HungryBookmarking
10 1114 1.50% 1527 0.21% /favicon.ico
11 1052 1.42% 1468 0.20% Stylesheets
12 564 0.76% 3784 0.51% /getbyform.asp
13 504 0.68% 9149 1.24% /gettip.asp
14 324 0.44% 2441 0.33% /getafro.asp
15 262 0.35% 1977 0.27% /quick.asp
16 250 0.34% 847 0.11% /server_error.asp
17 208 0.28% 1492 0.20% /nhsteia.asp
18 186 0.25% 30254 4.10% http://www.thirsty.gr/stats/usage_202309.html
19 182 0.24% 1287 0.17% /vegetarian.asp
20 166 0.22% 27001 3.66% http://mail.exares.gr/stats/usage_202309.html
21 152 0.20% 24726 3.35% http://webmail.exares.gr/stats/usage_202309.html
22 126 0.17% 1258 0.17% /thirsty/wine/
23 122 0.16% 770 0.10% /thirsty/beer/
24 118 0.16% 2502 0.34% /thirsty/drinks/liquer.asp
25 116 0.16% 2044 0.28% /thirsty/
26 98 0.13% 135 0.02% /thirsty/favicon.ico
27 94 0.13% 1267 0.17% http://www.thirsty.gr/
28 76 0.10% 822 0.11% /bahar/
29 74 0.10% 830 0.11% /getarticle.asp
30 66 0.09% 165 0.02% /contact.asp
31 66 0.09% 2344 0.32% /thirsty/beer/lexicon.asp
32 60 0.08% 1175 0.16% /thirsty/cocktail.asp
33 58 0.08% 518 0.07% /salsa.asp
34 56 0.08% 592 0.08% /bahar/menta.asp
35 52 0.07% 489 0.07% /bahar/krokos.asp
36 48 0.06% 484 0.07% /afrodite.asp
37 48 0.06% 359 0.05% /bahar/karo.asp
38 48 0.06% 407 0.06% /salates.asp
39 48 0.06% 648 0.09% google.com:443
40 44 0.06% 283 0.04% /achtung.asp
41 44 0.06% 372 0.05% /bahar/ginger.asp
42 44 0.06% 389 0.05% /bahar/papaver.asp
43 44 0.06% 403 0.05% /glyka.asp
44 44 0.06% 653 0.09% /thirsty/beer/paragwgh.asp
45 44 0.06% 929 0.13% /thirsty/drinks/vermout.asp
46 42 0.06% 871 0.12% /thirsty/bartools.asp
47 42 0.06% 828 0.11% /thirsty/drinks/gin.asp
48 42 0.06% 730 0.10% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
49 42 0.06% 731 0.10% /thirsty/drinks/ouzo.asp
50 42 0.06% 369 0.05% CGI Scripts
51 40 0.05% 505 0.07% /faghta.asp
52 38 0.05% 368 0.05% /cgi/fastsearch
53 38 0.05% 291 0.04% /editorial.asp
54 38 0.05% 105 0.01% /submit.asp
55 38 0.05% 731 0.10% /thirsty/drinks/rum.asp
56 38 0.05% 391 0.05% /thirsty/editorial.asp
57 38 0.05% 1121 0.15% /thirsty/forum.asp
58 36 0.05% 318 0.04% /bahar/nutmeg.asp
59 36 0.05% 324 0.04% /bahar/skordo.asp
60 36 0.05% 498 0.07% /thirsty/beer/history.asp
61 36 0.05% 707 0.10% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
62 36 0.05% 855 0.12% /thirsty/drinks/whisky.asp
63 36 0.05% 179 0.02% /tips.asp
64 34 0.05% 294 0.04% /bahar/kardamo.asp
65 34 0.05% 303 0.04% /bahar/koriandros.asp
66 34 0.05% 313 0.04% /thirsty/contact.asp
67 32 0.04% 281 0.04% /bahar/artemisia.asp
68 32 0.04% 295 0.04% /bahar/marathos.asp
69 32 0.04% 260 0.04% /bahar/melissohorto.asp
70 32 0.04% 405 0.05% /bahar/piperi.asp
71 32 0.04% 638 0.09% /thirsty/wine/history1.asp
72 32 0.04% 696 0.09% /thirsty/wine/makewine.asp
73 28 0.04% 240 0.03% /bahar/kanela.asp
74 28 0.04% 240 0.03% /bahar/mantzurana.asp
75 28 0.04% 272 0.04% /bahar/sinapi.asp
76 28 0.04% 277 0.04% /bahar/vasilikos.asp
77 28 0.04% 420 0.06% /thirsty/wine/history2.asp
78 26 0.03% 202 0.03% /bahar/illicium.asp
79 26 0.03% 255 0.03% /bahar/kremydi.asp
80 26 0.03% 457 0.06% /thirsty/drinks/angostura.asp
81 26 0.03% 417 0.06% /thirsty/drinks/fruits.asp
82 26 0.03% 122 0.02% /thirsty/drinks/no_info.asp
83 24 0.03% 411 0.06% /thirsty/drinks/bitter.asp
84 24 0.03% 481 0.07% /thirsty/drinks/brandy.asp
85 24 0.03% 438 0.06% /thirsty/drinks/distill.asp
86 22 0.03% 169 0.02% /bahar/selino.asp
87 22 0.03% 194 0.03% /bahar/thymari.asp
88 20 0.03% 173 0.02% /bahar/maintanos.asp
89 20 0.03% 171 0.02% /bahar/riganh.asp
90 20 0.03% 138 0.02% /strange.asp
91 20 0.03% 62 0.01% /submitarticle.asp
92 18 0.02% 166 0.02% /bahar/dendrolivano.asp
93 18 0.02% 155 0.02% /bahar/garyfalo.asp
94 18 0.02% 146 0.02% /bahar/paprika.asp
95 18 0.02% 142 0.02% /bahar/vanilia.asp
96 18 0.02% 57 0.01% /submittip.asp
97 18 0.02% 306 0.04% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
98 18 0.02% 344 0.05% /thirsty/drinks/cognac.asp
99 18 0.02% 302 0.04% /thirsty/drinks/madera.asp
100 18 0.02% 312 0.04% /thirsty/drinks/porto.asp
View All URLs

Top 100 of 273 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 32924 44.29% 331687 44.92% /get.asp
2 5754 7.74% 76272 10.33% /
3 1404 1.89% 66951 9.07% /forum.asp
4 2604 3.50% 43320 5.87% /thirsty/getcock.asp
5 186 0.25% 30254 4.10% http://www.thirsty.gr/stats/usage_202309.html
6 166 0.22% 27001 3.66% http://mail.exares.gr/stats/usage_202309.html
7 152 0.20% 24726 3.35% http://webmail.exares.gr/stats/usage_202309.html
8 1358 1.83% 10745 1.46% /getnation.asp
9 5618 7.56% 9351 1.27% Images
10 504 0.68% 9149 1.24% /gettip.asp
11 1242 1.67% 8443 1.14% /thirsty/getarticle.asp
12 564 0.76% 3784 0.51% /getbyform.asp
13 118 0.16% 2502 0.34% /thirsty/drinks/liquer.asp
14 324 0.44% 2441 0.33% /getafro.asp
15 66 0.09% 2344 0.32% /thirsty/beer/lexicon.asp
16 116 0.16% 2044 0.28% /thirsty/
17 262 0.35% 1977 0.27% /quick.asp
18 10 0.01% 1754 0.24% http://webmail.exares.gr/stats/usage_202308.html
19 1212 1.63% 1661 0.22% HungryBookmarking
20 1114 1.50% 1527 0.21% /favicon.ico
21 208 0.28% 1492 0.20% /nhsteia.asp
22 1052 1.42% 1468 0.20% Stylesheets
23 8 0.01% 1403 0.19% http://mail.exares.gr/stats/usage_202308.html
24 182 0.24% 1287 0.17% /vegetarian.asp
25 94 0.13% 1267 0.17% http://www.thirsty.gr/
26 126 0.17% 1258 0.17% /thirsty/wine/
27 60 0.08% 1175 0.16% /thirsty/cocktail.asp
28 38 0.05% 1121 0.15% /thirsty/forum.asp
29 2816 3.79% 1081 0.15% /robots.txt
30 6 0.01% 1052 0.14% http://www.thirsty.gr/stats/usage_202308.html
31 44 0.06% 929 0.13% /thirsty/drinks/vermout.asp
32 42 0.06% 871 0.12% /thirsty/bartools.asp
33 36 0.05% 855 0.12% /thirsty/drinks/whisky.asp
34 250 0.34% 847 0.11% /server_error.asp
35 74 0.10% 830 0.11% /getarticle.asp
36 42 0.06% 828 0.11% /thirsty/drinks/gin.asp
37 76 0.10% 822 0.11% /bahar/
38 122 0.16% 770 0.10% /thirsty/beer/
39 42 0.06% 731 0.10% /thirsty/drinks/ouzo.asp
40 38 0.05% 731 0.10% /thirsty/drinks/rum.asp
41 42 0.06% 730 0.10% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
42 36 0.05% 707 0.10% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
43 32 0.04% 696 0.09% /thirsty/wine/makewine.asp
44 44 0.06% 653 0.09% /thirsty/beer/paragwgh.asp
45 48 0.06% 648 0.09% google.com:443
46 32 0.04% 638 0.09% /thirsty/wine/history1.asp
47 56 0.08% 592 0.08% /bahar/menta.asp
48 58 0.08% 518 0.07% /salsa.asp
49 40 0.05% 505 0.07% /faghta.asp
50 36 0.05% 498 0.07% /thirsty/beer/history.asp
51 52 0.07% 489 0.07% /bahar/krokos.asp
52 48 0.06% 484 0.07% /afrodite.asp
53 24 0.03% 481 0.07% /thirsty/drinks/brandy.asp
54 26 0.03% 457 0.06% /thirsty/drinks/angostura.asp
55 24 0.03% 438 0.06% /thirsty/drinks/distill.asp
56 28 0.04% 420 0.06% /thirsty/wine/history2.asp
57 26 0.03% 417 0.06% /thirsty/drinks/fruits.asp
58 24 0.03% 411 0.06% /thirsty/drinks/bitter.asp
59 48 0.06% 407 0.06% /salates.asp
60 32 0.04% 405 0.05% /bahar/piperi.asp
61 44 0.06% 403 0.05% /glyka.asp
62 38 0.05% 391 0.05% /thirsty/editorial.asp
63 44 0.06% 389 0.05% /bahar/papaver.asp
64 44 0.06% 372 0.05% /bahar/ginger.asp
65 42 0.06% 369 0.05% CGI Scripts
66 38 0.05% 368 0.05% /cgi/fastsearch
67 48 0.06% 359 0.05% /bahar/karo.asp
68 18 0.02% 355 0.05% /thirsty/drinks/vodka.asp
69 16 0.02% 349 0.05% /thirsty/drinks/champagne.asp
70 18 0.02% 344 0.05% /thirsty/drinks/cognac.asp
71 16 0.02% 340 0.05% /thirsty/glasses.asp
72 36 0.05% 324 0.04% /bahar/skordo.asp
73 36 0.05% 318 0.04% /bahar/nutmeg.asp
74 34 0.05% 313 0.04% /thirsty/contact.asp
75 18 0.02% 312 0.04% /thirsty/drinks/porto.asp
76 18 0.02% 306 0.04% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
77 34 0.05% 303 0.04% /bahar/koriandros.asp
78 18 0.02% 302 0.04% /thirsty/drinks/madera.asp
79 18 0.02% 297 0.04% /thirsty/wine/death.asp
80 32 0.04% 295 0.04% /bahar/marathos.asp
81 34 0.05% 294 0.04% /bahar/kardamo.asp
82 38 0.05% 291 0.04% /editorial.asp
83 44 0.06% 283 0.04% /achtung.asp
84 32 0.04% 281 0.04% /bahar/artemisia.asp
85 28 0.04% 277 0.04% /bahar/vasilikos.asp
86 28 0.04% 272 0.04% /bahar/sinapi.asp
87 16 0.02% 270 0.04% /thirsty/drinks/sherry.asp
88 14 0.02% 269 0.04% /thirsty/drinks/aperitif.asp
89 16 0.02% 268 0.04% /thirsty/drinks/tabasco.asp
90 32 0.04% 260 0.04% /bahar/melissohorto.asp
91 26 0.03% 255 0.03% /bahar/kremydi.asp
92 28 0.04% 240 0.03% /bahar/mantzurana.asp
93 28 0.04% 240 0.03% /bahar/kanela.asp
94 14 0.02% 234 0.03% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
95 14 0.02% 233 0.03% /thirsty/drinks/bloody_mary.asp
96 14 0.02% 232 0.03% /thirsty/drinks/collins.asp
97 6 0.01% 226 0.03% http://virt2-exares.arx.gr/stats/agent_201910.html
98 12 0.02% 204 0.03% /thirsty/drinks/grenadine.asp
99 26 0.03% 202 0.03% /bahar/illicium.asp
100 22 0.03% 194 0.03% /bahar/thymari.asp

Top 10 of 128 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 32924 44.29% 5686 58.66% /get.asp
2 5754 7.74% 1871 19.30% /
3 2604 3.50% 478 4.93% /thirsty/getcock.asp
4 1358 1.83% 207 2.14% /getnation.asp
5 1242 1.67% 179 1.85% /thirsty/getarticle.asp
6 504 0.68% 147 1.52% /gettip.asp
7 564 0.76% 76 0.78% /getbyform.asp
8 262 0.35% 64 0.66% /quick.asp
9 324 0.44% 57 0.59% /getafro.asp
10 76 0.10% 46 0.47% /bahar/

Top 10 of 127 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 32924 44.29% 5680 59.20% /get.asp
2 5754 7.74% 1471 15.33% /
3 2604 3.50% 457 4.76% /thirsty/getcock.asp
4 1404 1.89% 326 3.40% /forum.asp
5 1358 1.83% 200 2.08% /getnation.asp
6 1242 1.67% 186 1.94% /thirsty/getarticle.asp
7 504 0.68% 168 1.75% /gettip.asp
8 564 0.76% 96 1.00% /getbyform.asp
9 262 0.35% 70 0.73% /quick.asp
10 324 0.44% 58 0.60% /getafro.asp

Top 30 of 2985 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4908 6.60% 4804 7.25% 47198 6.39% 1 0.01% 51.68.164.98.ovh.net
2 3970 5.34% 3922 5.92% 37768 5.11% 5 0.05% bardolino.netestate.de
3 3224 4.34% 3174 4.79% 14192 1.92% 109 1.08% otenet
4 1502 2.02% 1212 1.83% 5286 0.72% 114 1.13% hol
5 1158 1.56% 1150 1.74% 11758 1.59% 2 0.02% linux15.r00tbase.de
6 822 1.11% 814 1.23% 3780 0.51% 35 0.35% forthnet
7 768 1.03% 766 1.16% 7326 0.99% 3 0.03% linux03.r00tbase.de
8 768 1.03% 714 1.08% 6864 0.93% 7 0.07% linux12.r00tbase.de
9 678 0.91% 678 1.02% 19965 2.70% 2 0.02% 95.70.84.25.apnic.net
10 622 0.84% 622 0.94% 6650 0.90% 2 0.02% linux09.r00tbase.de
11 604 0.81% 572 0.86% 7007 0.95% 4 0.04% linux05.r00tbase.de
12 602 0.81% 602 0.91% 5917 0.80% 1 0.01% ip5f5b6d32.dynamic.kabel-deutschland.de
13 602 0.81% 602 0.91% 5662 0.77% 1 0.01% ns513600.ip-192-99-37.net
14 600 0.81% 600 0.91% 6221 0.84% 1 0.01% h02.tiss.fun
15 596 0.80% 4 0.01% 181 0.02% 2 0.02% ns552649.ip-51-222-44.net
16 590 0.79% 564 0.85% 5941 0.80% 1 0.01% vmi942057.contaboserver.net
17 548 0.74% 530 0.80% 4867 0.66% 1 0.01% h01.tiss.fun
18 538 0.72% 538 0.81% 13126 1.78% 70 0.69% unn-212-102-57-206.cdn77.com
19 534 0.72% 534 0.81% 5512 0.75% 1 0.01% ns3131454.ip-188-165-237.eu
20 532 0.72% 532 0.80% 5163 0.70% 1 0.01% 218.188.41.122.on-nets.com
21 516 0.69% 516 0.78% 12632 1.71% 66 0.65% 191.101.31.30.host1plus.com
22 516 0.69% 502 0.76% 4619 0.63% 126 1.25% 198.bl.bot.semrush.com
23 514 0.69% 498 0.75% 4820 0.65% 128 1.27% 200.bl.bot.semrush.com
24 512 0.69% 504 0.76% 5099 0.69% 134 1.33% 206.bl.bot.semrush.com
25 504 0.68% 504 0.76% 81981 11.10% 5 0.05% 46.191.249.211.dynamic.o56.ru
26 498 0.67% 490 0.74% 4810 0.65% 121 1.20% 8.bl.bot.semrush.com
27 496 0.67% 478 0.72% 4513 0.61% 126 1.25% 199.bl.bot.semrush.com
28 494 0.66% 486 0.73% 4703 0.64% 124 1.23% 15.bl.bot.semrush.com
29 494 0.66% 484 0.73% 6327 0.86% 148 1.46% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
30 492 0.66% 480 0.72% 4796 0.65% 128 1.27% 13.bl.bot.semrush.com
View All Sites

Top 10 of 2985 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 504 0.68% 504 0.76% 81981 11.10% 5 0.05% 46.191.249.211.dynamic.o56.ru
2 4908 6.60% 4804 7.25% 47198 6.39% 1 0.01% 51.68.164.98.ovh.net
3 3970 5.34% 3922 5.92% 37768 5.11% 5 0.05% bardolino.netestate.de
4 678 0.91% 678 1.02% 19965 2.70% 2 0.02% 95.70.84.25.apnic.net
5 3224 4.34% 3174 4.79% 14192 1.92% 109 1.08% otenet
6 538 0.72% 538 0.81% 13126 1.78% 70 0.69% unn-212-102-57-206.cdn77.com
7 516 0.69% 516 0.78% 12632 1.71% 66 0.65% 191.101.31.30.host1plus.com
8 1158 1.56% 1150 1.74% 11758 1.59% 2 0.02% linux15.r00tbase.de
9 432 0.58% 432 0.65% 10575 1.43% 56 0.55% unn-212-102-57-96.cdn77.com
10 768 1.03% 766 1.16% 7326 0.99% 3 0.03% linux03.r00tbase.de

Top 15 of 280 Total User Agents
# Hits User Agent
1 33420 44.96% Netscape
2 8766 11.79% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
3 5978 8.04% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 3135 4.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
5 3071 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
6 2454 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.c
7 1985 2.67% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
8 1652 2.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
9 1090 1.47% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible
10 943 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
11 589 0.79% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
12 381 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 315 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
14 286 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 273 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
View All User Agents

Usage by Country for September 2023

Top 30 of 45 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 33326 44.84% 30780 46.48% 327333 44.33% US Commercial
2 15754 21.19% 12802 19.33% 135774 18.39% Network
3 10014 13.47% 9732 14.70% 97871 13.25% Germany
4 6950 9.35% 6602 9.97% 30026 4.07% Greece
5 3788 5.10% 3464 5.23% 35609 4.82% Unresolved/Unknown
6 1018 1.37% 512 0.77% 7088 0.96% Non-Profit Organization
7 890 1.20% 630 0.95% 88434 11.98% Russian Federation
8 708 0.95% 420 0.63% 2771 0.38% China
9 468 0.63% 468 0.71% 1924 0.26% Cyprus
10 286 0.38% 264 0.40% 6000 0.81% Old style Arpanet (arpa)
11 262 0.35% 8 0.01% 167 0.02% Indonesia
12 214 0.29% 36 0.05% 449 0.06% Palau
13 158 0.21% 120 0.18% 1147 0.16% British Indian Ocean Territory
14 76 0.10% 18 0.03% 256 0.03% Poland
15 56 0.08% 56 0.08% 514 0.07% United Kingdom
16 42 0.06% 36 0.05% 296 0.04% Canada
17 36 0.05% 32 0.05% 393 0.05% India
18 30 0.04% 30 0.05% 117 0.02% Croatia (Hrvatska)
19 28 0.04% 28 0.04% 81 0.01% Bulgaria
20 28 0.04% 28 0.04% 215 0.03% Netherlands
21 26 0.03% 24 0.04% 250 0.03% US Educational
22 24 0.03% 20 0.03% 271 0.04% Cocos (Keeling) Islands
23 24 0.03% 24 0.04% 324 0.04% Lithuania
24 20 0.03% 14 0.02% 190 0.03% Argentina
25 18 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Australia
26 16 0.02% 14 0.02% 163 0.02% Brazil
27 12 0.02% 12 0.02% 162 0.02% Hungary
28 8 0.01% 8 0.01% 108 0.01% Italy
29 6 0.01% 6 0.01% 81 0.01% Singapore
30 4 0.01% 2 0.00% 28 0.00% Armenia


Generated by Webalizer Version 2.01