Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: February 2019
Generated 01-Mar-2019 03:02 EET

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2019
Total Hits 105244
Total Files 83640
Total Pages 74756
Total Visits 19479
Total KBytes 777642
Total Unique Sites 4400
Total Unique URLs 235
Total Unique User Agents 457
. Avg Max
Hits per Hour 156 3292
Hits per Day 3758 8530
Files per Day 2987 8226
Pages per Day 2669 7996
Visits per Day 695 1332
KBytes per Day 27773 79699
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83640
Code 301 - Moved Permanently 32
Code 302 - Found 970
Code 304 - Not Modified 22
Code 400 - Bad Request 32
Code 404 - Not Found 20426
Code 408 - Request Timeout 122

Daily usage for February 2019

Daily Statistics for February 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2868 2.73% 1520 1.82% 1516 2.03% 330 1.69% 232 5.27% 16572 2.13%
2 4418 4.20% 3092 3.70% 3040 4.07% 628 3.22% 405 9.20% 28723 3.69%
3 2440 2.32% 2362 2.82% 1960 2.62% 742 3.81% 396 9.00% 20722 2.66%
4 3874 3.68% 2316 2.77% 2292 3.07% 710 3.64% 372 8.45% 22861 2.94%
5 5764 5.48% 4282 5.12% 4126 5.52% 1198 6.15% 462 10.50% 41551 5.34%
6 6370 6.05% 4154 4.97% 3752 5.02% 1317 6.76% 509 11.57% 36719 4.72%
7 5034 4.78% 3528 4.22% 3276 4.38% 1185 6.08% 458 10.41% 32055 4.12%
8 4926 4.68% 4086 4.89% 3792 5.07% 1327 6.81% 485 11.02% 38666 4.97%
9 5304 5.04% 5206 6.22% 4434 5.93% 1332 6.84% 570 12.95% 38646 4.97%
10 5054 4.80% 4240 5.07% 3682 4.93% 1229 6.31% 644 14.64% 41421 5.33%
11 3888 3.69% 3770 4.51% 3396 4.54% 1305 6.70% 441 10.02% 35603 4.58%
12 4812 4.57% 3326 3.98% 3038 4.06% 1070 5.49% 447 10.16% 29947 3.85%
13 264 0.25% 258 0.31% 246 0.33% 93 0.48% 82 1.86% 2610 0.34%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2882 2.74% 2818 3.37% 2292 3.07% 399 2.05% 310 7.05% 28171 3.62%
16 2198 2.09% 2086 2.49% 1596 2.13% 382 1.96% 226 5.14% 15444 1.99%
17 8530 8.10% 8226 9.84% 7996 10.70% 425 2.18% 258 5.86% 79699 10.25%
18 2636 2.50% 2528 3.02% 2180 2.92% 422 2.17% 271 6.16% 21889 2.81%
19 3168 3.01% 2320 2.77% 2130 2.85% 564 2.90% 369 8.39% 20377 2.62%
20 3846 3.65% 2962 3.54% 2702 3.61% 459 2.36% 364 8.27% 28538 3.67%
21 1798 1.71% 1696 2.03% 1320 1.77% 464 2.38% 338 7.68% 14599 1.88%
22 2540 2.41% 1786 2.14% 1612 2.16% 551 2.83% 381 8.66% 16764 2.16%
23 2360 2.24% 2272 2.72% 1688 2.26% 513 2.63% 383 8.70% 21131 2.72%
24 2690 2.56% 2624 3.14% 1962 2.62% 502 2.58% 340 7.73% 23086 2.97%
25 5678 5.40% 4172 4.99% 3820 5.11% 931 4.78% 782 17.77% 45623 5.87%
26 3462 3.29% 1938 2.32% 1554 2.08% 288 1.48% 205 4.66% 16382 2.11%
27 5450 5.18% 3130 3.74% 3002 4.02% 445 2.28% 305 6.93% 29398 3.78%
28 2990 2.84% 2942 3.52% 2352 3.15% 701 3.60% 537 12.20% 30443 3.91%

Hourly usage for February 2019

Hourly Statistics for February 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 126 3550 3.37% 99 2782 3.33% 96 2700 3.61% 1018 28509 3.67%
1 78 2186 2.08% 75 2102 2.51% 71 1988 2.66% 738 20665 2.66%
2 105 2950 2.80% 77 2156 2.58% 75 2120 2.84% 753 21075 2.71%
3 72 2038 1.94% 70 1986 2.37% 66 1848 2.47% 673 18856 2.42%
4 231 6474 6.15% 179 5034 6.02% 182 5098 6.82% 1457 40806 5.25%
5 202 5664 5.38% 198 5570 6.66% 191 5348 7.15% 1886 52807 6.79%
6 164 4594 4.37% 135 3806 4.55% 132 3720 4.98% 1458 40834 5.25%
7 185 5180 4.92% 105 2946 3.52% 109 3062 4.10% 1046 29277 3.76%
8 94 2644 2.51% 91 2554 3.05% 76 2140 2.86% 848 23734 3.05%
9 170 4772 4.53% 115 3238 3.87% 100 2808 3.76% 1015 28418 3.65%
10 147 4120 3.91% 118 3306 3.95% 92 2592 3.47% 970 27162 3.49%
11 142 3980 3.78% 114 3200 3.83% 85 2382 3.19% 916 25636 3.30%
12 109 3068 2.92% 102 2856 3.41% 78 2184 2.92% 859 24064 3.09%
13 187 5242 4.98% 118 3304 3.95% 114 3192 4.27% 1074 30073 3.87%
14 179 5018 4.77% 125 3510 4.20% 105 2946 3.94% 1091 30537 3.93%
15 148 4146 3.94% 143 4012 4.80% 123 3468 4.64% 1459 40860 5.25%
16 223 6244 5.93% 185 5180 6.19% 162 4556 6.09% 1812 50740 6.52%
17 147 4134 3.93% 135 3782 4.52% 97 2738 3.66% 1118 31296 4.02%
18 182 5096 4.84% 117 3280 3.92% 103 2886 3.86% 978 27375 3.52%
19 158 4442 4.22% 120 3366 4.02% 99 2774 3.71% 934 26149 3.36%
20 165 4628 4.40% 159 4466 5.34% 128 3588 4.80% 1506 42161 5.42%
21 231 6484 6.16% 153 4286 5.12% 144 4036 5.40% 1589 44485 5.72%
22 92 2600 2.47% 87 2450 2.93% 76 2144 2.87% 836 23411 3.01%
23 213 5990 5.69% 159 4468 5.34% 158 4438 5.94% 1740 48710 6.26%

Top 100 of 235 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 36206 34.40% 361319 46.46% /get.asp
2 14118 13.41% 167417 21.53% /
3 6272 5.96% 10500 1.35% Images
4 3822 3.63% 1443 0.19% /robots.txt
5 3360 3.19% 52907 6.80% /thirsty/getcock.asp
6 2794 2.65% 20367 2.62% /thirsty/getarticle.asp
7 1536 1.46% 11900 1.53% /getnation.asp
8 1154 1.10% 28641 3.68% /forum.asp
9 1002 0.95% 1400 0.18% Stylesheets
10 770 0.73% 1057 0.14% HungryBookmarking
11 656 0.62% 4659 0.60% /getbyform.asp
12 642 0.61% 881 0.11% /favicon.ico
13 614 0.58% 216 0.03% /comment.asp
14 548 0.52% 7407 0.95% /getarticle.asp
15 476 0.45% 7734 0.99% /gettip.asp
16 420 0.40% 1422 0.18% /server_error.asp
17 298 0.28% 2213 0.28% /getafro.asp
18 262 0.25% 1905 0.24% /nhsteia.asp
19 228 0.22% 1683 0.22% /quick.asp
20 208 0.20% 1482 0.19% /vegetarian.asp
21 188 0.18% 345 0.04% /print.asp
22 182 0.17% 224 0.03% /mail.asp
23 148 0.14% 964 0.12% /strange.asp
24 132 0.13% 1358 0.17% /thirsty/wine/
25 128 0.12% 176 0.02% /thirsty/favicon.ico
26 128 0.12% 1712 0.22% http://www.thirsty.gr/
27 120 0.11% 1327 0.17% /bahar/menta.asp
28 118 0.11% 294 0.04% /contact.asp
29 112 0.11% 1975 0.25% /thirsty/
30 106 0.10% 1146 0.15% /bahar/
31 84 0.08% 537 0.07% /thirsty/beer/
32 80 0.08% 1712 0.22% /thirsty/drinks/liquer.asp
33 80 0.08% 192 0.02% http://www.thirsty.gr/forum.asp
34 78 0.07% 215 0.03% /submit.asp
35 72 0.07% 659 0.08% /glyka.asp
36 72 0.07% 643 0.08% /salsa.asp
37 70 0.07% 1881 0.24% /thirsty/forum.asp
38 68 0.06% 431 0.06% /achtung.asp
39 68 0.06% 1000 0.13% /thirsty/beer/paragwgh.asp
40 62 0.06% 1320 0.17% /thirsty/wine/makewine.asp
41 60 0.06% 616 0.08% /thirsty/editorial.asp
42 58 0.06% 484 0.06% /bahar/ginger.asp
43 58 0.06% 704 0.09% /bahar/piperi.asp
44 58 0.06% 444 0.06% /editorial.asp
45 58 0.06% 732 0.09% /faghta.asp
46 58 0.06% 1147 0.15% /thirsty/cocktail.asp
47 56 0.05% 278 0.04% /tips.asp
48 54 0.05% 514 0.07% /bahar/kremydi.asp
49 54 0.05% 514 0.07% /bahar/sinapi.asp
50 54 0.05% 1140 0.15% /thirsty/drinks/vermout.asp
51 52 0.05% 440 0.06% /bahar/kanela.asp
52 52 0.05% 1136 0.15% /thirsty/drinks/champagne.asp
53 52 0.05% 949 0.12% /thirsty/drinks/distill.asp
54 52 0.05% 1024 0.13% /thirsty/drinks/gin.asp
55 52 0.05% 921 0.12% /thirsty/wine/history1.asp
56 50 0.05% 381 0.05% /bahar/illicium.asp
57 50 0.05% 424 0.05% /salates.asp
58 50 0.05% 157 0.02% /submittip.asp
59 50 0.05% 1033 0.13% /thirsty/bartools.asp
60 50 0.05% 962 0.12% /thirsty/drinks/aperitif.asp
61 50 0.05% 742 0.10% /thirsty/wine/history2.asp
62 48 0.05% 484 0.06% /afrodite.asp
63 48 0.05% 454 0.06% /bahar/krokos.asp
64 48 0.05% 400 0.05% /bahar/papaver.asp
65 48 0.05% 833 0.11% /thirsty/drinks/ouzo.asp
66 48 0.05% 930 0.12% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
67 46 0.04% 392 0.05% /bahar/kardamo.asp
68 46 0.04% 391 0.05% /bahar/koriandros.asp
69 46 0.04% 383 0.05% /bahar/mantzurana.asp
70 46 0.04% 369 0.05% /bahar/melissohorto.asp
71 46 0.04% 408 0.05% /bahar/skordo.asp
72 46 0.04% 623 0.08% /thirsty/beer/history.asp
73 46 0.04% 881 0.11% /thirsty/drinks/rum.asp
74 44 0.04% 334 0.04% /bahar/anthriskos.asp
75 44 0.04% 385 0.05% /bahar/artemisia.asp
76 44 0.04% 390 0.05% /bahar/marathos.asp
77 44 0.04% 347 0.04% /bahar/vanilia.asp
78 44 0.04% 426 0.05% /bahar/vasilikos.asp
79 44 0.04% 744 0.10% /thirsty/drinks/sherry.asp
80 42 0.04% 301 0.04% /bahar/garam.asp
81 42 0.04% 366 0.05% /bahar/nutmeg.asp
82 42 0.04% 386 0.05% /thirsty/contact.asp
83 42 0.04% 738 0.09% /thirsty/drinks/angostura.asp
84 42 0.04% 181 0.02% /thirsty/submit.asp
85 42 0.04% 548 0.07% /thirsty/wine/pinein.asp
86 40 0.04% 684 0.09% /thirsty/drinks/bitter.asp
87 40 0.04% 670 0.09% /thirsty/drinks/madera.asp
88 40 0.04% 404 0.05% http://193.239.214.250/stats/
89 38 0.04% 288 0.04% /bahar/kapari.asp
90 38 0.04% 318 0.04% /bahar/levanda.asp
91 38 0.04% 328 0.04% /bahar/maintanos.asp
92 38 0.04% 292 0.04% /bahar/selino.asp
93 38 0.04% 658 0.08% /thirsty/drinks/porto.asp
94 36 0.03% 301 0.04% /bahar/anithos.asp
95 36 0.03% 332 0.04% /bahar/dendrolivano.asp
96 36 0.03% 350 0.05% /bahar/faskomhlo.asp
97 36 0.03% 310 0.04% /bahar/garyfalo.asp
98 36 0.03% 269 0.03% /bahar/karo.asp
99 36 0.03% 297 0.04% /bahar/kurkuma.asp
100 36 0.03% 318 0.04% /bahar/thymari.asp
View All URLs

Top 100 of 235 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36206 34.40% 361319 46.46% /get.asp
2 14118 13.41% 167417 21.53% /
3 3360 3.19% 52907 6.80% /thirsty/getcock.asp
4 1154 1.10% 28641 3.68% /forum.asp
5 2794 2.65% 20367 2.62% /thirsty/getarticle.asp
6 1536 1.46% 11900 1.53% /getnation.asp
7 6272 5.96% 10500 1.35% Images
8 476 0.45% 7734 0.99% /gettip.asp
9 548 0.52% 7407 0.95% /getarticle.asp
10 656 0.62% 4659 0.60% /getbyform.asp
11 298 0.28% 2213 0.28% /getafro.asp
12 112 0.11% 1975 0.25% /thirsty/
13 262 0.25% 1905 0.24% /nhsteia.asp
14 70 0.07% 1881 0.24% /thirsty/forum.asp
15 80 0.08% 1712 0.22% /thirsty/drinks/liquer.asp
16 128 0.12% 1712 0.22% http://www.thirsty.gr/
17 228 0.22% 1683 0.22% /quick.asp
18 208 0.20% 1482 0.19% /vegetarian.asp
19 3822 3.63% 1443 0.19% /robots.txt
20 420 0.40% 1422 0.18% /server_error.asp
21 1002 0.95% 1400 0.18% Stylesheets
22 132 0.13% 1358 0.17% /thirsty/wine/
23 120 0.11% 1327 0.17% /bahar/menta.asp
24 62 0.06% 1320 0.17% /thirsty/wine/makewine.asp
25 58 0.06% 1147 0.15% /thirsty/cocktail.asp
26 106 0.10% 1146 0.15% /bahar/
27 54 0.05% 1140 0.15% /thirsty/drinks/vermout.asp
28 52 0.05% 1136 0.15% /thirsty/drinks/champagne.asp
29 30 0.03% 1066 0.14% /thirsty/beer/lexicon.asp
30 770 0.73% 1057 0.14% HungryBookmarking
31 50 0.05% 1033 0.13% /thirsty/bartools.asp
32 52 0.05% 1024 0.13% /thirsty/drinks/gin.asp
33 68 0.06% 1000 0.13% /thirsty/beer/paragwgh.asp
34 148 0.14% 964 0.12% /strange.asp
35 50 0.05% 962 0.12% /thirsty/drinks/aperitif.asp
36 52 0.05% 949 0.12% /thirsty/drinks/distill.asp
37 48 0.05% 930 0.12% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
38 52 0.05% 921 0.12% /thirsty/wine/history1.asp
39 642 0.61% 881 0.11% /favicon.ico
40 46 0.04% 881 0.11% /thirsty/drinks/rum.asp
41 48 0.05% 833 0.11% /thirsty/drinks/ouzo.asp
42 32 0.03% 760 0.10% /thirsty/drinks/whisky.asp
43 44 0.04% 744 0.10% /thirsty/drinks/sherry.asp
44 50 0.05% 742 0.10% /thirsty/wine/history2.asp
45 42 0.04% 738 0.09% /thirsty/drinks/angostura.asp
46 58 0.06% 732 0.09% /faghta.asp
47 36 0.03% 722 0.09% /thirsty/drinks/brandy.asp
48 58 0.06% 704 0.09% /bahar/piperi.asp
49 40 0.04% 684 0.09% /thirsty/drinks/bitter.asp
50 32 0.03% 680 0.09% /thirsty/glasses.asp
51 40 0.04% 670 0.09% /thirsty/drinks/madera.asp
52 72 0.07% 659 0.08% /glyka.asp
53 38 0.04% 658 0.08% /thirsty/drinks/porto.asp
54 72 0.07% 643 0.08% /salsa.asp
55 32 0.03% 631 0.08% /thirsty/drinks/vodka.asp
56 46 0.04% 623 0.08% /thirsty/beer/history.asp
57 60 0.06% 616 0.08% /thirsty/editorial.asp
58 34 0.03% 612 0.08% /thirsty/drinks/tequila.asp
59 36 0.03% 595 0.08% /thirsty/wine/death.asp
60 30 0.03% 573 0.07% /thirsty/drinks/cognac.asp
61 34 0.03% 569 0.07% /thirsty/drinks/tabasco.asp
62 42 0.04% 548 0.07% /thirsty/wine/pinein.asp
63 84 0.08% 537 0.07% /thirsty/beer/
64 54 0.05% 514 0.07% /bahar/sinapi.asp
65 54 0.05% 514 0.07% /bahar/kremydi.asp
66 48 0.05% 484 0.06% /afrodite.asp
67 58 0.06% 484 0.06% /bahar/ginger.asp
68 48 0.05% 454 0.06% /bahar/krokos.asp
69 58 0.06% 444 0.06% /editorial.asp
70 52 0.05% 440 0.06% /bahar/kanela.asp
71 68 0.06% 431 0.06% /achtung.asp
72 44 0.04% 426 0.05% /bahar/vasilikos.asp
73 50 0.05% 424 0.05% /salates.asp
74 26 0.02% 417 0.05% /thirsty/drinks/fruits.asp
75 46 0.04% 408 0.05% /bahar/skordo.asp
76 40 0.04% 404 0.05% http://193.239.214.250/stats/
77 48 0.05% 400 0.05% /bahar/papaver.asp
78 46 0.04% 392 0.05% /bahar/kardamo.asp
79 46 0.04% 391 0.05% /bahar/koriandros.asp
80 44 0.04% 390 0.05% /bahar/marathos.asp
81 42 0.04% 386 0.05% /thirsty/contact.asp
82 44 0.04% 385 0.05% /bahar/artemisia.asp
83 46 0.04% 383 0.05% /bahar/mantzurana.asp
84 22 0.02% 383 0.05% /thirsty/drinks/nutmeg.asp
85 50 0.05% 381 0.05% /bahar/illicium.asp
86 22 0.02% 374 0.05% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
87 46 0.04% 369 0.05% /bahar/melissohorto.asp
88 42 0.04% 366 0.05% /bahar/nutmeg.asp
89 36 0.03% 350 0.05% /bahar/faskomhlo.asp
90 44 0.04% 347 0.04% /bahar/vanilia.asp
91 188 0.18% 345 0.04% /print.asp
92 20 0.02% 340 0.04% /thirsty/drinks/grenadine.asp
93 44 0.04% 334 0.04% /bahar/anthriskos.asp
94 20 0.02% 333 0.04% /thirsty/drinks/bloody_mary.asp
95 36 0.03% 332 0.04% /bahar/dendrolivano.asp
96 38 0.04% 328 0.04% /bahar/maintanos.asp
97 36 0.03% 318 0.04% /bahar/thymari.asp
98 38 0.04% 318 0.04% /bahar/levanda.asp
99 36 0.03% 310 0.04% /bahar/garyfalo.asp
100 36 0.03% 301 0.04% /bahar/anithos.asp

Top 10 of 131 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 36206 34.40% 11988 62.32% /get.asp
2 14118 13.41% 3096 16.09% /
3 3360 3.19% 924 4.80% /thirsty/getcock.asp
4 2794 2.65% 765 3.98% /thirsty/getarticle.asp
5 1536 1.46% 427 2.22% /getnation.asp
6 476 0.45% 134 0.70% /gettip.asp
7 1154 1.10% 132 0.69% /forum.asp
8 656 0.62% 88 0.46% /getbyform.asp
9 298 0.28% 87 0.45% /getafro.asp
10 262 0.25% 75 0.39% /nhsteia.asp

Top 10 of 133 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 36206 34.40% 11950 62.19% /get.asp
2 14118 13.41% 3005 15.64% /
3 3360 3.19% 961 5.00% /thirsty/getcock.asp
4 2794 2.65% 805 4.19% /thirsty/getarticle.asp
5 1536 1.46% 446 2.32% /getnation.asp
6 1154 1.10% 225 1.17% /forum.asp
7 476 0.45% 130 0.68% /gettip.asp
8 656 0.62% 108 0.56% /getbyform.asp
9 298 0.28% 91 0.47% /getafro.asp
10 262 0.25% 78 0.41% /nhsteia.asp

Top 30 of 4400 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6212 5.90% 6068 7.25% 61886 7.96% 1 0.01% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
2 3794 3.60% 3736 4.47% 15968 2.05% 146 0.75% otenet
3 2704 2.57% 2646 3.16% 18746 2.41% 300 1.54% 216.244.66.195.wowrack.com
4 2154 2.05% 2154 2.58% 19891 2.56% 150 0.77% vm285692.had.su
5 1782 1.69% 1758 2.10% 14219 1.83% 89 0.46% 216.244.66.248.wowrack.com
6 1430 1.36% 4 0.00% 356 0.05% 2 0.01% 14.119.106.18.arin.net
7 1396 1.33% 1300 1.55% 14471 1.86% 3 0.02% pot59.webmeup.com
8 1348 1.28% 1330 1.59% 6039 0.78% 48 0.25% forthnet
9 1278 1.21% 1276 1.53% 3720 0.48% 1 0.01% 174.127.90.41.static.midphase.com
10 1112 1.06% 1092 1.31% 4571 0.59% 51 0.26% hol
11 970 0.92% 950 1.14% 8523 1.10% 81 0.42% 37-9-113-84.spider.yandex.com
12 812 0.77% 804 0.96% 9465 1.22% 1 0.01% 103.114.106.21.authdns.ripe.net
13 752 0.71% 748 0.89% 5453 0.70% 85 0.44% 216.244.66.195.authdns.ripe.net
14 748 0.71% 746 0.89% 502 0.06% 10 0.05% 216.244.66.198.wowrack.com
15 732 0.70% 2 0.00% 182 0.02% 1 0.01% 118.24.69.111.lacnic.net
16 732 0.70% 2 0.00% 182 0.02% 1 0.01% 140.210.2.17.arin.net
17 732 0.70% 2 0.00% 182 0.02% 2 0.01% 193.112.16.227.arin.net
18 730 0.69% 2 0.00% 181 0.02% 1 0.01% 180.169.36.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn
19 730 0.69% 2 0.00% 181 0.02% 1 0.01% 180.189.206.15.hd.net.nz
20 716 0.68% 2 0.00% 178 0.02% 1 0.01% 118.25.105.88.apnic.net
21 716 0.68% 2 0.00% 178 0.02% 1 0.01% ecs-114-116-83-201.compute.hwclouds-dns.com
22 714 0.68% 2 0.00% 178 0.02% 1 0.01% 118.24.48.113.arin.net
23 714 0.68% 2 0.00% 178 0.02% 1 0.01% 134.175.30.72.arin.net
24 714 0.68% 2 0.00% 178 0.02% 1 0.01% 153.37.197.94.dnsnode.net
25 714 0.68% 2 0.00% 178 0.02% 1 0.01% 193.112.2.155.isc.org
26 714 0.68% 2 0.00% 178 0.02% 1 0.01% 211.149.213.84.in-addr.cn
27 712 0.68% 2 0.00% 178 0.02% 1 0.01% 103-245.18-130.quantum.net.id
28 712 0.68% 0 0.00% 151 0.02% 1 0.01% 119.28.75.231.in-addr.cn
29 712 0.68% 2 0.00% 177 0.02% 2 0.01% 123.206.94.250.dnspod.net
30 712 0.68% 2 0.00% 151 0.02% 1 0.01% 211.137.28.39.cnmobile.net
View All Sites

Top 10 of 4400 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6212 5.90% 6068 7.25% 61886 7.96% 1 0.01% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
2 2154 2.05% 2154 2.58% 19891 2.56% 150 0.77% vm285692.had.su
3 2704 2.57% 2646 3.16% 18746 2.41% 300 1.54% 216.244.66.195.wowrack.com
4 3794 3.60% 3736 4.47% 15968 2.05% 146 0.75% otenet
5 1396 1.33% 1300 1.55% 14471 1.86% 3 0.02% pot59.webmeup.com
6 1782 1.69% 1758 2.10% 14219 1.83% 89 0.46% 216.244.66.248.wowrack.com
7 812 0.77% 804 0.96% 9465 1.22% 1 0.01% 103.114.106.21.authdns.ripe.net
8 970 0.92% 950 1.14% 8523 1.10% 81 0.42% 37-9-113-84.spider.yandex.com
9 698 0.66% 672 0.80% 7771 1.00% 125 0.64% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
10 710 0.67% 682 0.82% 7416 0.95% 147 0.75% crawl-66-249-64-89.googlebot.com

Top 15 of 457 Total User Agents
# Hits User Agent
1 47155 44.81% Netscape
2 12851 12.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
3 4472 4.25% Microsoft Internet Explorer
4 3940 3.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
5 3422 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
6 3106 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.
7 3102 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 2000 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
9 1758 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
10 1557 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 1411 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:28.0) Gecko/20100
12 1280 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 978 0.93% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
14 851 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
15 848 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
View All User Agents

Usage by Country for February 2019

Top 30 of 99 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 41616 39.54% 39508 47.24% 371704 47.80% US Commercial
2 20698 19.67% 8366 10.00% 85616 11.01% Network
3 12362 11.75% 12030 14.38% 123455 15.88% Unresolved/Unknown
4 8188 7.78% 8066 9.64% 36614 4.71% Greece
5 7418 7.05% 7134 8.53% 68944 8.87% Germany
6 2910 2.77% 218 0.26% 3217 0.41% China
7 2280 2.17% 2280 2.73% 21142 2.72% USSR (former)
8 2100 2.00% 2064 2.47% 17856 2.30% Russian Federation
9 1122 1.07% 404 0.48% 5410 0.70% Indonesia
10 1072 1.02% 340 0.41% 4276 0.55% Non-Profit Organization
11 754 0.72% 24 0.03% 275 0.04% Old style Arpanet (arpa)
12 736 0.70% 8 0.01% 262 0.03% New Zealand (Aotearoa)
13 718 0.68% 12 0.01% 299 0.04% Singapore
14 604 0.57% 604 0.72% 8089 1.04% Brazil
15 282 0.27% 282 0.34% 1396 0.18% Cyprus
16 196 0.19% 194 0.23% 2618 0.34% Ukraine
17 176 0.17% 174 0.21% 2336 0.30% Thailand
18 134 0.13% 134 0.16% 1313 0.17% Italy
19 122 0.12% 122 0.15% 1634 0.21% Colombia
20 112 0.11% 110 0.13% 1468 0.19% Poland
21 104 0.10% 70 0.08% 460 0.06% Netherlands
22 102 0.10% 102 0.12% 1364 0.18% Cambodia
23 86 0.08% 86 0.10% 1161 0.15% Ecuador
24 80 0.08% 80 0.10% 1067 0.14% Argentina
25 70 0.07% 70 0.08% 932 0.12% Czech Republic
26 58 0.06% 52 0.06% 704 0.09% Turkey
27 56 0.05% 56 0.07% 717 0.09% Mexico
28 54 0.05% 54 0.06% 729 0.09% Kazakhstan
29 52 0.05% 52 0.06% 702 0.09% Albania
30 52 0.05% 52 0.06% 708 0.09% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01