Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: March 2019
Generated 01-Apr-2019 03:03 EEST

Στατιστικά αναζήτησης

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2019
Total Hits 129546
Total Files 106938
Total Pages 90270
Total Visits 14813
Total KBytes 891241
Total Unique Sites 3861
Total Unique URLs 215
Total Unique User Agents 544
. Avg Max
Hits per Hour 174 2200
Hits per Day 4178 8096
Files per Day 3449 7790
Pages per Day 2911 7404
Visits per Day 477 889
KBytes per Day 28750 73428
Hits by Response Code
Undefined response code 8
Code 200 - OK 106938
Code 301 - Moved Permanently 30
Code 302 - Found 748
Code 304 - Not Modified 130
Code 400 - Bad Request 24
Code 404 - Not Found 21458
Code 405 - Method Not Allowed 36
Code 408 - Request Timeout 174

Daily usage for March 2019

Daily Statistics for March 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2314 1.79% 2224 2.08% 1718 1.90% 484 3.27% 347 8.99% 22201 2.49%
2 2748 2.12% 1914 1.79% 1474 1.63% 425 2.87% 299 7.74% 16367 1.84%
3 2514 1.94% 1726 1.61% 1312 1.45% 388 2.62% 281 7.28% 13859 1.56%
4 4402 3.40% 2812 2.63% 2754 3.05% 327 2.21% 201 5.21% 25298 2.84%
5 5844 4.51% 5696 5.33% 5224 5.79% 391 2.64% 249 6.45% 50066 5.62%
6 7476 5.77% 6302 5.89% 6100 6.76% 823 5.56% 653 16.91% 62919 7.06%
7 8096 6.25% 7790 7.28% 7404 8.20% 499 3.37% 287 7.43% 73428 8.24%
8 7316 5.65% 7010 6.56% 6600 7.31% 525 3.54% 324 8.39% 65738 7.38%
9 3262 2.52% 3186 2.98% 2518 2.79% 372 2.51% 231 5.98% 23909 2.68%
10 3426 2.64% 3372 3.15% 2586 2.86% 372 2.51% 199 5.15% 24235 2.72%
11 4556 3.52% 2134 2.00% 1998 2.21% 445 3.00% 301 7.80% 16878 1.89%
12 2014 1.55% 1978 1.85% 1312 1.45% 418 2.82% 301 7.80% 16695 1.87%
13 2370 1.83% 2306 2.16% 1762 1.95% 459 3.10% 335 8.68% 21282 2.39%
14 5350 4.13% 4304 4.02% 4044 4.48% 394 2.66% 283 7.33% 22391 2.51%
15 3866 2.98% 2878 2.69% 2362 2.62% 622 4.20% 413 10.70% 25793 2.89%
16 5552 4.29% 3796 3.55% 3556 3.94% 567 3.83% 379 9.82% 32302 3.62%
17 5346 4.13% 4440 4.15% 4014 4.45% 877 5.92% 524 13.57% 35894 4.03%
18 5468 4.22% 4574 4.28% 4140 4.59% 880 5.94% 506 13.11% 37855 4.25%
19 5572 4.30% 4714 4.41% 3902 4.32% 889 6.00% 533 13.80% 36975 4.15%
20 6064 4.68% 4262 3.99% 4024 4.46% 688 4.64% 464 12.02% 35241 3.95%
21 3564 2.75% 3468 3.24% 2790 3.09% 567 3.83% 383 9.92% 26460 2.97%
22 3846 2.97% 2914 2.72% 2470 2.74% 258 1.74% 193 5.00% 21525 2.42%
23 3614 2.79% 3492 3.27% 2510 2.78% 275 1.86% 203 5.26% 24933 2.80%
24 5962 4.60% 5418 5.07% 4566 5.06% 302 2.04% 209 5.41% 47771 5.36%
25 1844 1.42% 1746 1.63% 1040 1.15% 334 2.25% 242 6.27% 14576 1.64%
26 2666 2.06% 1746 1.63% 1080 1.20% 389 2.63% 321 8.31% 12284 1.38%
27 2418 1.87% 2374 2.22% 1518 1.68% 402 2.71% 322 8.34% 17036 1.91%
28 2366 1.83% 1488 1.39% 956 1.06% 319 2.15% 280 7.25% 10694 1.20%
29 3412 2.63% 2514 2.35% 1688 1.87% 440 2.97% 324 8.39% 21152 2.37%
30 4486 3.46% 2674 2.50% 2174 2.41% 510 3.44% 404 10.46% 25300 2.84%
31 1812 1.40% 1686 1.58% 674 0.75% 204 1.38% 167 4.33% 10186 1.14%

Hourly usage for March 2019

Hourly Statistics for March 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 153 4758 3.67% 123 3834 3.59% 115 3580 3.97% 1082 33530 3.76%
1 121 3772 2.91% 79 2478 2.32% 76 2364 2.62% 721 22348 2.51%
2 135 4186 3.23% 106 3304 3.09% 98 3052 3.38% 904 28029 3.14%
3 95 2974 2.30% 92 2870 2.68% 84 2612 2.89% 839 26017 2.92%
4 234 7266 5.61% 229 7114 6.65% 217 6754 7.48% 2399 74377 8.35%
5 153 4762 3.68% 127 3946 3.69% 112 3486 3.86% 1054 32669 3.67%
6 135 4186 3.23% 130 4048 3.79% 112 3490 3.87% 1128 34974 3.92%
7 187 5812 4.49% 145 4508 4.22% 119 3692 4.09% 1151 35671 4.00%
8 264 8198 6.33% 167 5182 4.85% 167 5196 5.76% 1469 45532 5.11%
9 207 6442 4.97% 155 4820 4.51% 131 4090 4.53% 1302 40359 4.53%
10 156 4858 3.75% 135 4202 3.93% 109 3386 3.75% 1089 33771 3.79%
11 167 5192 4.01% 135 4192 3.92% 115 3582 3.97% 1129 34990 3.93%
12 173 5382 4.15% 165 5136 4.80% 129 4006 4.44% 1374 42590 4.78%
13 246 7652 5.91% 187 5826 5.45% 159 4954 5.49% 1787 55399 6.22%
14 133 4150 3.20% 129 4012 3.75% 85 2660 2.95% 1007 31208 3.50%
15 173 5370 4.15% 143 4452 4.16% 116 3606 3.99% 1163 36041 4.04%
16 171 5314 4.10% 120 3736 3.49% 89 2782 3.08% 960 29774 3.34%
17 131 4062 3.14% 126 3932 3.68% 89 2780 3.08% 947 29355 3.29%
18 183 5702 4.40% 156 4854 4.54% 119 3714 4.11% 1100 34096 3.83%
19 290 9010 6.96% 230 7142 6.68% 201 6248 6.92% 1927 59724 6.70%
20 147 4578 3.53% 141 4398 4.11% 103 3220 3.57% 1122 34797 3.90%
21 167 5198 4.01% 136 4220 3.95% 102 3166 3.51% 1063 32965 3.70%
22 208 6450 4.98% 173 5376 5.03% 153 4762 5.28% 1105 34243 3.84%
23 137 4272 3.30% 108 3356 3.14% 99 3088 3.42% 928 28782 3.23%

Top 100 of 215 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 37892 29.25% 372192 41.76% /get.asp
2 29302 22.62% 253299 28.42% /
3 8386 6.47% 13255 1.49% Images
4 7548 5.83% 2822 0.32% /robots.txt
5 3802 2.93% 25478 2.86% /thirsty/getarticle.asp
6 2696 2.08% 45023 5.05% /thirsty/getcock.asp
7 1822 1.41% 48853 5.48% /forum.asp
8 1430 1.10% 1997 0.22% Stylesheets
9 1426 1.10% 11324 1.27% /getnation.asp
10 1160 0.90% 1593 0.18% HungryBookmarking
11 918 0.71% 1260 0.14% /favicon.ico
12 686 0.53% 5241 0.59% /getbyform.asp
13 408 0.31% 6227 0.70% /gettip.asp
14 372 0.29% 925 0.10% /contact.asp
15 318 0.25% 2371 0.27% /getafro.asp
16 252 0.19% 1835 0.21% /nhsteia.asp
17 242 0.19% 332 0.04% /thirsty/favicon.ico
18 236 0.18% 1741 0.20% /quick.asp
19 198 0.15% 2642 0.30% http://www.thirsty.gr/
20 188 0.15% 1342 0.15% /vegetarian.asp
21 148 0.11% 3152 0.35% /thirsty/drinks/liquer.asp
22 130 0.10% 440 0.05% /server_error.asp
23 116 0.09% 1322 0.15% /bahar/menta.asp
24 114 0.09% 2011 0.23% /thirsty/
25 94 0.07% 605 0.07% /strange.asp
26 90 0.07% 960 0.11% /thirsty/wine/
27 84 0.06% 908 0.10% /bahar/
28 82 0.06% 954 0.11% /getarticle.asp
29 82 0.06% 522 0.06% /thirsty/beer/
30 72 0.06% 659 0.07% /glyka.asp
31 72 0.06% 643 0.07% /salsa.asp
32 72 0.06% 1975 0.22% /thirsty/forum.asp
33 70 0.05% 193 0.02% /submit.asp
34 70 0.05% 168 0.02% http://www.thirsty.gr/forum.asp
35 68 0.05% 687 0.08% http://www.thirsty.gr/stats/
36 62 0.05% 783 0.09% /faghta.asp
37 62 0.05% 1228 0.14% /thirsty/cocktail.asp
38 60 0.05% 889 0.10% /thirsty/beer/paragwgh.asp
39 58 0.04% 1142 0.13% /thirsty/drinks/gin.asp
40 58 0.04% 1224 0.14% /thirsty/drinks/vermout.asp
41 54 0.04% 470 0.05% /bahar/koriandros.asp
42 52 0.04% 337 0.04% /achtung.asp
43 52 0.04% 524 0.06% /afrodite.asp
44 50 0.04% 1034 0.12% /thirsty/bartools.asp
45 50 0.04% 514 0.06% /thirsty/editorial.asp
46 48 0.04% 472 0.05% /bahar/vasilikos.asp
47 48 0.04% 843 0.09% /thirsty/drinks/angostura.asp
48 48 0.04% 238 0.03% /tips.asp
49 46 0.04% 594 0.07% /bahar/piperi.asp
50 46 0.04% 390 0.04% /salates.asp
51 46 0.04% 923 0.10% /thirsty/drinks/brandy.asp
52 46 0.04% 895 0.10% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
53 44 0.03% 387 0.04% /bahar/marathos.asp
54 42 0.03% 353 0.04% /bahar/ginger.asp
55 42 0.03% 417 0.05% /bahar/kremydi.asp
56 42 0.03% 371 0.04% /bahar/nutmeg.asp
57 42 0.03% 420 0.05% /cgi/fastsearch
58 42 0.03% 321 0.04% /editorial.asp
59 42 0.03% 701 0.08% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
60 42 0.03% 997 0.11% /thirsty/drinks/whisky.asp
61 42 0.03% 893 0.10% /thirsty/glasses.asp
62 42 0.03% 420 0.05% CGI Scripts
63 40 0.03% 348 0.04% /bahar/artemisia.asp
64 40 0.03% 362 0.04% /bahar/skordo.asp
65 40 0.03% 550 0.06% /thirsty/beer/history.asp
66 40 0.03% 730 0.08% /thirsty/drinks/distill.asp
67 38 0.03% 325 0.04% /bahar/kanela.asp
68 38 0.03% 372 0.04% /bahar/sinapi.asp
69 38 0.03% 830 0.09% /thirsty/drinks/champagne.asp
70 38 0.03% 659 0.07% /thirsty/drinks/ouzo.asp
71 38 0.03% 729 0.08% /thirsty/drinks/rum.asp
72 38 0.03% 717 0.08% /thirsty/wine/history1.asp
73 38 0.03% 563 0.06% /thirsty/wine/history2.asp
74 38 0.03% 825 0.09% /thirsty/wine/makewine.asp
75 38 0.03% 384 0.04% http://193.239.214.250/stats/
76 36 0.03% 155 0.02% /thirsty/submit.asp
77 34 0.03% 265 0.03% /bahar/illicium.asp
78 34 0.03% 292 0.03% /bahar/kardamo.asp
79 34 0.03% 291 0.03% /bahar/mantzurana.asp
80 32 0.02% 248 0.03% /bahar/kymino.asp
81 32 0.02% 260 0.03% /bahar/melissohorto.asp
82 32 0.02% 283 0.03% /bahar/papaver.asp
83 32 0.02% 616 0.07% /thirsty/drinks/aperitif.asp
84 32 0.02% 631 0.07% /thirsty/drinks/vodka.asp
85 32 0.02% 418 0.05% /thirsty/wine/pinein.asp
86 30 0.02% 236 0.03% /bahar/vanilia.asp
87 30 0.02% 276 0.03% /thirsty/contact.asp
88 30 0.02% 502 0.06% /thirsty/drinks/madera.asp
89 28 0.02% 241 0.03% /bahar/garyfalo.asp
90 28 0.02% 278 0.03% /bahar/krokos.asp
91 28 0.02% 242 0.03% /bahar/maintanos.asp
92 28 0.02% 479 0.05% /thirsty/drinks/bitter.asp
93 28 0.02% 504 0.06% /thirsty/drinks/tequila.asp
94 28 0.02% 463 0.05% /thirsty/wine/death.asp
95 26 0.02% 253 0.03% /bahar/faskomhlo.asp
96 26 0.02% 80 0.01% /submitarticle.asp
97 26 0.02% 82 0.01% /submittip.asp
98 26 0.02% 497 0.06% /thirsty/drinks/cognac.asp
99 26 0.02% 439 0.05% /thirsty/drinks/sherry.asp
100 24 0.02% 213 0.02% /bahar/dafnh.asp
View All URLs

Top 100 of 215 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 37892 29.25% 372192 41.76% /get.asp
2 29302 22.62% 253299 28.42% /
3 1822 1.41% 48853 5.48% /forum.asp
4 2696 2.08% 45023 5.05% /thirsty/getcock.asp
5 3802 2.93% 25478 2.86% /thirsty/getarticle.asp
6 8386 6.47% 13255 1.49% Images
7 1426 1.10% 11324 1.27% /getnation.asp
8 408 0.31% 6227 0.70% /gettip.asp
9 686 0.53% 5241 0.59% /getbyform.asp
10 148 0.11% 3152 0.35% /thirsty/drinks/liquer.asp
11 7548 5.83% 2822 0.32% /robots.txt
12 198 0.15% 2642 0.30% http://www.thirsty.gr/
13 318 0.25% 2371 0.27% /getafro.asp
14 114 0.09% 2011 0.23% /thirsty/
15 1430 1.10% 1997 0.22% Stylesheets
16 72 0.06% 1975 0.22% /thirsty/forum.asp
17 252 0.19% 1835 0.21% /nhsteia.asp
18 236 0.18% 1741 0.20% /quick.asp
19 1160 0.90% 1593 0.18% HungryBookmarking
20 188 0.15% 1342 0.15% /vegetarian.asp
21 116 0.09% 1322 0.15% /bahar/menta.asp
22 918 0.71% 1260 0.14% /favicon.ico
23 62 0.05% 1228 0.14% /thirsty/cocktail.asp
24 58 0.04% 1224 0.14% /thirsty/drinks/vermout.asp
25 58 0.04% 1142 0.13% /thirsty/drinks/gin.asp
26 50 0.04% 1034 0.12% /thirsty/bartools.asp
27 42 0.03% 997 0.11% /thirsty/drinks/whisky.asp
28 90 0.07% 960 0.11% /thirsty/wine/
29 82 0.06% 954 0.11% /getarticle.asp
30 372 0.29% 925 0.10% /contact.asp
31 46 0.04% 923 0.10% /thirsty/drinks/brandy.asp
32 84 0.06% 908 0.10% /bahar/
33 46 0.04% 895 0.10% /thirsty/drinks/tsipouro.asp
34 42 0.03% 893 0.10% /thirsty/glasses.asp
35 60 0.05% 889 0.10% /thirsty/beer/paragwgh.asp
36 24 0.02% 852 0.10% /thirsty/beer/lexicon.asp
37 48 0.04% 843 0.09% /thirsty/drinks/angostura.asp
38 38 0.03% 830 0.09% /thirsty/drinks/champagne.asp
39 38 0.03% 825 0.09% /thirsty/wine/makewine.asp
40 62 0.05% 783 0.09% /faghta.asp
41 40 0.03% 730 0.08% /thirsty/drinks/distill.asp
42 38 0.03% 729 0.08% /thirsty/drinks/rum.asp
43 38 0.03% 717 0.08% /thirsty/wine/history1.asp
44 42 0.03% 701 0.08% /thirsty/drinks/ginger_ale.asp
45 68 0.05% 687 0.08% http://www.thirsty.gr/stats/
46 38 0.03% 659 0.07% /thirsty/drinks/ouzo.asp
47 72 0.06% 659 0.07% /glyka.asp
48 72 0.06% 643 0.07% /salsa.asp
49 32 0.02% 631 0.07% /thirsty/drinks/vodka.asp
50 32 0.02% 616 0.07% /thirsty/drinks/aperitif.asp
51 94 0.07% 605 0.07% /strange.asp
52 46 0.04% 594 0.07% /bahar/piperi.asp
53 38 0.03% 563 0.06% /thirsty/wine/history2.asp
54 40 0.03% 550 0.06% /thirsty/beer/history.asp
55 52 0.04% 524 0.06% /afrodite.asp
56 82 0.06% 522 0.06% /thirsty/beer/
57 50 0.04% 514 0.06% /thirsty/editorial.asp
58 28 0.02% 504 0.06% /thirsty/drinks/tequila.asp
59 30 0.02% 502 0.06% /thirsty/drinks/madera.asp
60 26 0.02% 497 0.06% /thirsty/drinks/cognac.asp
61 28 0.02% 479 0.05% /thirsty/drinks/bitter.asp
62 48 0.04% 472 0.05% /bahar/vasilikos.asp
63 54 0.04% 470 0.05% /bahar/koriandros.asp
64 28 0.02% 463 0.05% /thirsty/wine/death.asp
65 130 0.10% 440 0.05% /server_error.asp
66 26 0.02% 439 0.05% /thirsty/drinks/sherry.asp
67 42 0.03% 420 0.05% /cgi/fastsearch
68 42 0.03% 420 0.05% CGI Scripts
69 32 0.02% 418 0.05% /thirsty/wine/pinein.asp
70 42 0.03% 417 0.05% /bahar/kremydi.asp
71 24 0.02% 416 0.05% /thirsty/drinks/porto.asp
72 46 0.04% 390 0.04% /salates.asp
73 44 0.03% 387 0.04% /bahar/marathos.asp
74 24 0.02% 385 0.04% /thirsty/drinks/fruits.asp
75 38 0.03% 384 0.04% http://193.239.214.250/stats/
76 38 0.03% 372 0.04% /bahar/sinapi.asp
77 42 0.03% 371 0.04% /bahar/nutmeg.asp
78 40 0.03% 362 0.04% /bahar/skordo.asp
79 42 0.03% 353 0.04% /bahar/ginger.asp
80 40 0.03% 348 0.04% /bahar/artemisia.asp
81 52 0.04% 337 0.04% /achtung.asp
82 20 0.02% 334 0.04% /thirsty/drinks/tabasco.asp
83 242 0.19% 332 0.04% /thirsty/favicon.ico
84 38 0.03% 325 0.04% /bahar/kanela.asp
85 42 0.03% 321 0.04% /editorial.asp
86 20 0.02% 320 0.04% /thirsty/crustas.asp
87 18 0.01% 298 0.03% /thirsty/drinks/collins.asp
88 34 0.03% 292 0.03% /bahar/kardamo.asp
89 34 0.03% 291 0.03% /bahar/mantzurana.asp
90 32 0.02% 283 0.03% /bahar/papaver.asp
91 28 0.02% 278 0.03% /bahar/krokos.asp
92 30 0.02% 276 0.03% /thirsty/contact.asp
93 16 0.01% 272 0.03% /thirsty/drinks/cinnamon.asp
94 34 0.03% 265 0.03% /bahar/illicium.asp
95 32 0.02% 260 0.03% /bahar/melissohorto.asp
96 26 0.02% 253 0.03% /bahar/faskomhlo.asp
97 32 0.02% 248 0.03% /bahar/kymino.asp
98 28 0.02% 242 0.03% /bahar/maintanos.asp
99 28 0.02% 241 0.03% /bahar/garyfalo.asp
100 48 0.04% 238 0.03% /tips.asp

Top 10 of 132 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 37892 29.25% 8311 56.54% /get.asp
2 29302 22.62% 2856 19.43% /
3 3802 2.93% 679 4.62% /thirsty/getarticle.asp
4 2696 2.08% 590 4.01% /thirsty/getcock.asp
5 1426 1.10% 282 1.92% /getnation.asp
6 1822 1.41% 248 1.69% /forum.asp
7 408 0.31% 145 0.99% /gettip.asp
8 686 0.53% 88 0.60% /getbyform.asp
9 318 0.25% 77 0.52% /getafro.asp
10 198 0.15% 77 0.52% http://www.thirsty.gr/

Top 10 of 133 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 37892 29.25% 8264 56.29% /get.asp
2 29302 22.62% 2714 18.49% /
3 3802 2.93% 690 4.70% /thirsty/getarticle.asp
4 2696 2.08% 635 4.33% /thirsty/getcock.asp
5 1822 1.41% 356 2.42% /forum.asp
6 1426 1.10% 285 1.94% /getnation.asp
7 408 0.31% 151 1.03% /gettip.asp
8 686 0.53% 120 0.82% /getbyform.asp
9 372 0.29% 110 0.75% /contact.asp
10 318 0.25% 71 0.48% /getafro.asp

Top 30 of 3861 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 19034 14.69% 19034 17.80% 135595 15.21% 212 1.43% l37-193-63-79.novotelecom.ru
2 6402 4.94% 6086 5.69% 62156 6.97% 9 0.06% ninja-crawler96.webmeup.com
3 6360 4.91% 6066 5.67% 62075 6.97% 10 0.07% ninja-crawler93.webmeup.com
4 5150 3.98% 5098 4.77% 21853 2.45% 183 1.24% otenet
5 4066 3.14% 4056 3.79% 21383 2.40% 227 1.53% 216.244.66.248.wowrack.com
6 2848 2.20% 2788 2.61% 11942 1.34% 243 1.64% 216.244.66.195.wowrack.com
7 2250 1.74% 2250 2.10% 20741 2.33% 168 1.13% vm285692.had.su
8 2176 1.68% 2176 2.03% 15190 1.70% 149 1.01% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
9 2132 1.65% 2066 1.93% 9833 1.10% 92 0.62% hol
10 1906 1.47% 1888 1.77% 18532 2.08% 1 0.01% static.66.188.69.159.clients.your-server.de
11 1758 1.36% 1752 1.64% 1422 0.16% 32 0.22% 216.244.66.198.wowrack.com
12 1694 1.31% 1640 1.53% 16318 1.83% 2 0.01% pot59.webmeup.com
13 1428 1.10% 1404 1.31% 13104 1.47% 108 0.73% crawl-66-249-64-101.googlebot.com
14 1406 1.09% 1396 1.31% 6352 0.71% 55 0.37% forthnet
15 1370 1.06% 1354 1.27% 3444 0.39% 86 0.58% 216.244.66.199.wowrack.com
16 1350 1.04% 1284 1.20% 3947 0.44% 1 0.01% host389.hostmonster.com
17 1018 0.79% 990 0.93% 10772 1.21% 131 0.88% crawl-66-249-64-30.googlebot.com
18 980 0.76% 958 0.90% 10651 1.20% 155 1.05% crawl-66-249-64-81.googlebot.com
19 872 0.67% 2 0.00% 185 0.02% 1 0.01% 119.28.16.28.in-addr.cn
20 872 0.67% 4 0.00% 212 0.02% 1 0.01% 119.65.101.148.d.dyn.claro.net.do
21 844 0.65% 2 0.00% 205 0.02% 1 0.01% 175.199.28.159.dns.kr
22 842 0.65% 2 0.00% 205 0.02% 1 0.01% 123.206.30.128.dnspod.net
23 840 0.65% 2 0.00% 205 0.02% 1 0.01% 134.175.210.212.authdns.ripe.net
24 824 0.64% 2 0.00% 201 0.02% 1 0.01% 195.229.223.114.ecompany.ae
25 822 0.63% 2 0.00% 201 0.02% 1 0.01% ec2-34-219-18-164.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 812 0.63% 2 0.00% 199 0.02% 1 0.01% 2.red-81-42-220.staticip.rima-tde.net
27 812 0.63% 2 0.00% 199 0.02% 1 0.01% 43.254.218.3.authdns.ripe.net
28 810 0.63% 0 0.00% 172 0.02% 1 0.01% cable200-116-77-42.epm.net.co
29 806 0.62% 2 0.00% 197 0.02% 1 0.01% 118.24.58.56.apnic.net
30 800 0.62% 800 0.75% 16112 1.81% 77 0.52% undefined.elite-net.org
View All Sites

Top 10 of 3861 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 19034 14.69% 19034 17.80% 135595 15.21% 212 1.43% l37-193-63-79.novotelecom.ru
2 6402 4.94% 6086 5.69% 62156 6.97% 9 0.06% ninja-crawler96.webmeup.com
3 6360 4.91% 6066 5.67% 62075 6.97% 10 0.07% ninja-crawler93.webmeup.com
4 5150 3.98% 5098 4.77% 21853 2.45% 183 1.24% otenet
5 4066 3.14% 4056 3.79% 21383 2.40% 227 1.53% 216.244.66.248.wowrack.com
6 2250 1.74% 2250 2.10% 20741 2.33% 168 1.13% vm285692.had.su
7 1906 1.47% 1888 1.77% 18532 2.08% 1 0.01% static.66.188.69.159.clients.your-server.de
8 1694 1.31% 1640 1.53% 16318 1.83% 2 0.01% pot59.webmeup.com
9 800 0.62% 800 0.75% 16112 1.81% 77 0.52% undefined.elite-net.org
10 2176 1.68% 2176 2.03% 15190 1.70% 149 1.01% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru

Top 15 of 544 Total User Agents
# Hits User Agent
1 59069 45.60% Netscape
2 9517 7.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 F
3 7319 5.65% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
4 7087 5.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
5 5643 4.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
6 5021 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
7 3605 2.78% Microsoft Internet Explorer
8 2334 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 1620 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 1333 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 1095 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
12 1038 0.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 953 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.co
14 818 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 793 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
View All User Agents

Usage by Country for March 2019

Top 30 of 92 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 65560 50.61% 60180 56.28% 542501 60.87% US Commercial
2 22194 17.13% 22122 20.69% 161007 18.07% Russian Federation
3 13428 10.37% 4430 4.14% 39516 4.43% Network
4 11178 8.63% 11000 10.29% 49570 5.56% Greece
5 2686 2.07% 2500 2.34% 21731 2.44% Germany
6 2258 1.74% 2256 2.11% 20823 2.34% USSR (former)
7 1818 1.40% 150 0.14% 2152 0.24% China
8 1392 1.07% 334 0.31% 5900 0.66% Unresolved/Unknown
9 1126 0.87% 1046 0.98% 19076 2.14% Non-Profit Organization
10 894 0.69% 26 0.02% 508 0.06% Dominican Republic
11 886 0.68% 76 0.07% 1184 0.13% Colombia
12 848 0.65% 4 0.00% 233 0.03% Korea (South)
13 824 0.64% 2 0.00% 201 0.02% United Arab Emirates
14 794 0.61% 50 0.05% 781 0.09% Thailand
15 742 0.57% 22 0.02% 480 0.05% Argentina
16 580 0.45% 536 0.50% 1882 0.21% Hungary
17 532 0.41% 530 0.50% 7320 0.82% Brazil
18 332 0.26% 332 0.31% 1528 0.17% Cyprus
19 154 0.12% 154 0.14% 1918 0.22% Indonesia
20 126 0.10% 126 0.12% 1096 0.12% Czech Republic
21 92 0.07% 60 0.06% 413 0.05% British Indian Ocean Territory
22 90 0.07% 70 0.07% 409 0.05% Netherlands
23 88 0.07% 86 0.08% 870 0.10% Turkey
24 72 0.06% 70 0.07% 925 0.10% Ukraine
25 62 0.05% 62 0.06% 307 0.03% Old style Arpanet (arpa)
26 42 0.03% 42 0.04% 785 0.09% Iran
27 42 0.03% 36 0.03% 443 0.05% Poland
28 40 0.03% 26 0.02% 317 0.04% Italy
29 40 0.03% 40 0.04% 539 0.06% Malaysia
30 38 0.03% 32 0.03% 415 0.05% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01